WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

перелік основного устаткування цеху та його основні характеристики .
Таблиця 16: Характеристика устаткування цеху.
№ Назва Марка формат пр-іі продуктивн. устаткує. габарити Потуж н. ел двигуна кВт
1 6-ти фарбова ротаційна маш. для глиб.друку "Романтік-Андреотті 700" 700 ЮОоб./хв. 12000*229 *280
2 4-фарбова ротаційна маш. для глиб.друку "Романтік-Андреотті 700" 700 ЮОоб./хв. 900*229* 280
3 Прободрукарський станок А-900 700 ЗО відб. / рік 191*135* 170 3,2
4 Полірувальний станок "Андреотті" 270*1000 4 форми в рік 191*135* 170 7,8
5 Полірувальний станок "Андреотті" 270*1000 4 форми в рік 191*135* 170 7,8
6 Копіювальний станок "Капелла", ГДР 100*130 4 8 крп./ рік 140*130* 100 0,5
7 Ванна для міднення форм " Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
8 Ванна для міднення форм " Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./ г. 140*60*60 1,1
9 Ванна для міднення форм "Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
10 Ванна для міднення форм "Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./ г. 140*60*60 1,1
11 Ванна для електро-літичного обезжи-рення "Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
12 Ванна для промивання целінд. "Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
13 Ванна для никелювання цел. "Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
14 Ванна для никелювання цел. " Патер-Ностер" 50*130 0,1 мм./г. 140*60*60 1,1
15 Ліфт- елеватор для зберігання формних циліндрів "Патер-Ностер" 70 1 м./хв. 140*200* 380 4,5
16 Безпігментна лінія ВНДІП 70 10-12 хв. 450*130* 120 1,7
Проаналізуємо віковий стан устаткування цеху та визначємо питому вагу кожної вікової групи устаткування в їх загальній кількості . Дані представимо у вигляді таблиці.
Таблиця 17:
Вікова група Кількість мапіин Питома вага
%
від 5 до 10 років 3 18,75
від 11 до 20 років 9 56,25
більше 20 років 4 25
16 100
Як видно з таблиці 17 , найбільшу питому вагу в загальній кількості машин та устаткування займають машини віком від 11 до 20 років ( 56,25 % ) . Велику питому вагу ( 25 % ) займають машини , строк експлуатації яких сягнув за 20 років . Отже , більшість устаткування цеху складають застарілі машини , які відслужили строк експлуатації , оскільки строк експлуатації більшості з них складає 11-12 років . Але не дивлячись на це , цех працює добре , має хороші економічні показники , завдяки вправній роботі ремонтно - механічного цеху .
В цеху застосовуються три форми кооперації праці . Міжцехова , тобто між виробничими цехами підприємства , внутрішньоцехова - між виробничими дільницями в цеху та внутрішньодільнична - між окремими виконавцями на виробничої дільниці . Міжцехова та внутрішньоцехова застосовуються в двох їх формах : технологічній та організаційній . Технологічна форма заключається в передачі півфабрикатів з одного цеху або дільниці до іншої для продовження технологічного процесу . Організаційна форма визначається строками подання півфабрикатів чи деталей до операції збирання .
В цеху застосовуються три форми поділу праці . Функціональний поділ праці характеризується відокремленням груп виробництв в залежності від змісту та характеру виконаних робіт , їх функцій , тобто , кожен робітник виконує роботу в залежності від його функцій . Технологічний поділ праці заключається в відокремленні робіт в залежності від характеру їх технологічного виконання , тобто кожен технологічний процес виконується на спеціальній дільниці . Кваліфікаційний поділ праці
характеризується відокремленням робіт різного ступеню складності і відповідно робітників різної кваліфікації, тобто кожен робітник має розряд і виконує роботу , яка відповідає його розряду .
Ефективність використання основних фондів характеризується показником фондовіддачі , тобто випуском продукції в розрахунку на одну гривню середньорічної вартості осн. фондів .
Таблиця 18: Показники по підприємству за 1999 та 2000 роки .
Показники 1999 2000 %
1. Обсяг товарної продукції , тис. грн. 3740.1 3812,5 101,94
2. Середньорічна вартість основних фондів , тис. грн. 16560
^ ^ ^-у 16390 98,97
3. Вартість машин та устаткування , тис. грн. 9230 9095 98,54
4. Матеріальні витрати , тис. грн. 2215,4 2737,5 141,62
5. Кількість встановленого устаткування , од. 350 350 100,00
6. Кількість відпрацьованих маш.- змін 450 490 108,89
На основі таблиці 18 розрахуємо такі показники :
Таблиця 19:
Показники 1999 2000 %
7. Продукція за відрахуванням матеріальних витрат, т.гон <п. 1 - п.4) 1524,7 1075 70,51
8. Коефіцієнт матеріаломісткості продукції (п.1 : п.7) 2,45 3,55 144,90
9. Продуктивність устаткування ,тис. грн (п.7 : п.6) 3,38 2,2 65,09
10. Коефіцієнт змінності (п.6 : п.5) 1,3 1,4 107,69
11. Вартість одиниці устаткування, тис. грн. (п.3 : п.5) 26,37 25,98 98,52
12. Питома вага машин та устаткування в загальній вартості фондів (п.3 : п.2 o 100 %) 55,74 55,49 99,55
13. Фондовіддача (п.1 : п.2) 0,22^ °'23)? 104,55
На основі даних таблиць проведемо факторний аналіз,показника фондовіддачі.
Таблиця 20:
Фактор Вихідна величина Донловииіачі % зміни пок-ків Фондовіддача з урахув.Зміни попоказників Вплив на фондов. окремих фактолрів
Зміна матеріальних витрат 0,22 1,449 0,32 +0,1
Продуктивність устаткування .0,32 0,651 0,21 -0,11
Коефіцієнт змінності 0,21 1,077 0,23 +0,02
Рівень вартості од. устаткування 0,23 0,9852 0,23 0
Питома вага м. і устат. у вартості ОФ 0,23 0,9955 0,23 0
Загальний вплив факторів склав :
0,1 -0,11 +0,02=0,01
Таким чином , на фондовіддачу позитивно вплинули зміни коефіцієнту матеріаломісткості продукції та зміни коефіцієнту змінності . Негативний вплив мали зміни продуктивності устаткування . Не вплинули зміни в рівні вартості одиниці устаткування та зміни питомої ваги машин та устаткування в загальній вартості основних фондів .
Розглянемо рівень механізації та автоматизації цеху глибокого друку . Рівень механізації характеризується коефіцієнтом механізації праці , який показує процент робітників , що зайняті на механізованих роботах до загальної чисельності робітників .
Таблиця 21:
Показники 1997 1998 Відхилення
1. Загальна чисельність цеху , чол. 13 16 +3
2. Кількість робітників на механізованих роботах 9 13 +4
3. Кількість робітників на ручних роботах 4 3 -1
4. Кількість робітників на автоматизованих роботах
5. Процент робітників зайнятих механізованою прапею.% <п.2:п.П 69,23 81,25 +12
6. Процент робітників зайнятих ручною працею , % (п.3:п.1) 30,77 18,75 -12
Дані таблиці 21 свідчать про підвищення рівня механізації та зниження кількості робітників зайнятих на ручних роботах , що є позитивним . Ці зміни викликані скороченням чисельності робітників зайнятих ручною працею та збільшенням загальної чисельності робітників . Рівень організації виробництва характеризується й такими показниками , як показник спеціалізації , потоковості , паралельності , неперервності , пропорційності , прямотоковості та ритмічності і тривалості виробничого циклу . Більшість показників розраховується на конкретне замовлення , а такі спостереження не проводились , тому показники не можуть бути розраховані.Узагальнюючим показником організаційно-технічного рівня виробництва є якість продукції. Щодо організації котролю якості продукції, то його проводять інженер, відділу технічного контролю, майстер і робітники на дільницях. Найбільше

 
 

Цікаве

Загрузка...