WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

плата 436,13 626,23
Додаткова заробітна плата 269,99 113,16
Інші заохочувальні виплати 281,79
Основна з/п непром. персоналу
15,89
Нарахування на відпустки
56,32
Дивіденти
76,1
Середньорічна заробітна плата 2,71т. грн 2,23 82,29 %
Середньомісячна заробітна плата 226,16 грн. 187,28 82,29 %
Як бачимо з таблиці 11 фонд оплати праці по підприємству з роками зменшується . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , фонд оплати праці скоротився на 248,48 тис. грн. Зросла сума на основну заробітну плату на 190,1 тис. грн. , зменшилась сума на додаткову з/п на 156,83 тис. грн. . Майже на 12 % знизилась середня заробітна плата одного працюючого , або на 38,88 грн. в місяць .
Таблиця 12: Фонд оплати праці та середня заробітна плата по цеху глибокого друку за 1999-2000 роки .
Показник 1999 2000 %
1. Фонд оплати праці, тис. грн. 35,2 40,5 115,06
2. Чисельність персоналу 13 16 123,08
3. Середньорічна заробітна плата, тис. грн. 2,48 2,53 102,07
4. Середньомісячна заробітна плата / 206,67 210,94 102,07
Як видно з таблиці 12, у 2000 році , порівняно з 1999 роком , на 15% зріс фонд оплати праці або на 5,3 тис. грн.. зросла , в зв'язку зі збільшенням коштів на оплату праці , середньомісячна заробітна плата одного працюючого на 2,07% або на 4,27грн.
Прослідкуємо методом ланцюгових підстановок вплив факторів на фонд оплати праці. На фонд оплати праці впливають такі фактори , як зміна чисельності працюючих та зміна середньої заробітної плати одного працюючого .
Lр=(Рі-Ро)*Lср.о
АГ-,3 = Рі * ( Lср.і - Lср.о)
де Lр (Lз) - економія або перевитрати фонду оплати праці у зв'язку зі зміною чисельності працюючих (заробітної плати одного працюючого).
Lср.і , Ьср.о - середньорічна з/п в звітному та базовому роках , грн.
Рі , Ро - середньоспискова чисельність в звітному та базовому роках .
Вплив факторів на фонд оплати праці у 2000 році , порівняно з 1999 роком .
Lр = ( 16 - 13 ) * 2,48 т.грн. = 7,44 тис. грн. , тобто збільшення чисельності працюючих викликало перевитрати фонду оплати праці на 7,44 тис. грн.
Lз = ( 2,53 - 2,48 ) * 16 = 0,8 тис. грн. , тобто збільшення середньорічної заробітної плати викликали перевитрати ФОП на 0,8 т. грн.
Загальний вплив факторів на ФОП складає : (7,44 + 0,8) = 8,24 т. грн.
Аналіз організаційно-технічного рівня виробництва та використання основних фондів.
Рівень технічного розвитку підприємства в значній мірі залежить від складу і структури виробничих основних фондів промислового призначення, оскільки окремі групи основних фондів приймають різну участь у процесі виробництва.
Таблиця 13: Склад основних фондів підприємства, їх структура (1999-2000 р.)
ПОКАЗНИК 1999 2000
2: Структура I: Структура
Основні фонди основного виду діяльності ( тис. грн.) 16554 100% 16367 100%
1. Будівлі,споруди,передавальні пристрої 7094 42,85 7094 43,34
o будівлі 6543 39,52 6543 39,98
o споруди 456 2,75 456 2,79
o передавальні пристрої 95 0,57 95 0,58
2. Транспортні засоби, меблі, інструменти та прибори 235 1,42 185 1,13
o транспортні засоби 187 1,13 139 0,85
o прилади та інструменти 45 0,27 43 0,26
o інформаційні системи та ЕОМ 3 0,018 3 0,018
3. Інші 03 9225 55,73 9088 55,53
o машини та обладнання 9225 55,73 9088 55,53
Як видно з таблиці 13 найбільшу питому вагу у складі основних фондів займають "Машини та обладнання" підприємства , які у 1999 році становили 55,73% від загальної суми основних фондів , а у 2000 році зменшились і займали 55,53% від загальної суми . Велику питому вагу займають "Будівлі та споруди" - 42,85% у 1997 році та 43,34% у 2000 році.
Але можна сказати , що на протязі двох років , які аналізувалися , ніяких суттєвих змін в структурі основних фондів підприємства не відбулося.
Далі доцільно проаналізувати ступінь технічного переозброєння , який характеризують коефіцієнт оновлення та вибуття основних фондів , як в цілому , так і їх активної частини - машин та обладнання .
Таблиця 14: Наявність та рух основних засобів по підприємству за 1999 та 2000 роки.
Найменування Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
1. Основні засоби 16735,6 16603,8 3,6 5,9 135,4 192,4 16603,8 16417,3
2. Знос основних засобів 9618,4 9991,2 671,3 402,6 298,5
9991,2 10393,8
3. Основні фонди основного виду
16678 16554 26 33 150 220 16554 16367
4. Машини та обладнання 9157 9225 126 21 58 158 9225 9088
Коефіцієнт оновлення - відношення вартості фондів , що надійшли , до вартості фондів на кінець року .
Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності:
Кощ-97) = 26 / 16554 = 0,16 %
Кон(-98)=33/16367=0,2%
Коефіцієнт оновлення машин та обладнання :
Кощ'97)= 126/9225= 1,4%
Кощ-98)= 21/9088 =0,23%
Коефіцієнт вибуття - відношення вартості фондів вибувших за рік до їх вартості на початок року .
Коефіцієнт вибуття основних фондів основного виду діяльності:
КвиБ(-97) = 150/ 16678 = 0,9 %
КвиБС98) = 220 / 16554 = 1,33 %
Коефіцієнт вибуття машин та обладнання :
КвиБ(-97) = 58 / 9157 = 0,63 %
Квищ-98) = 158 / 9225 =1,71 %
На основі даних розрахунків можна зробити висновки , що коефіцієнти є незначними . Коефіцієнт оновлення основних фондів основного виду діяльності на протязі двох років мав тенденцію до незначних змін . Так у 2000 році , порівняно з 1999 роком , він підвищився з 0,16 % до 0,2 % . Коефіцієнт оновлення машин та обладнання , навпаки , знизився у 2000 році зі ,4 % до 0,23 % .
Коефіцієнти вибуття основних фондів основного виду діяльності та машин та обладнання у 2000 році підвищилися , відповідно, з 0,9% до 1,33 % та з 0,63 % до 1,71 % . Негативним є те , що коефіцієнти вибуття перевищують коефіцієнти оновлення і тільки у 1999 році коефіцієнт оновлення машин та обладнання є більшим за коефіцієнт вибуття .
Розглянемо показники озброєності праці до яких відносять фондоозброєність праці одного працюючого , фондоозброєність праці одного робітника , технічну озброєність та енергоозброєність праці.
Таблиця 15: Показники озброєності праці по підприємству (1999-2000 р. )
Назва показника 1999 2000
1. Чисельність ПВП в т. ч : *робітники , чол. 353 268 320 239
2. Середньорічна вартість основних фондів , тис. грн. 16560 16390
3. Середньорічна вартість машин та устаткування , тис. грн. 9230 9095
4. Потужність двигунів , тис. кВт 750 825
5. Спожито електренергії, тис. кВт/ год. 847 954
6. Фондоозброєність праці, тис. грн. 1-го працюючого: (п.2 : п.1) 1-го робітника : (п.2 : п.1*) 46,91 61,79 51,22 68,57
7. Технічна озброєність праці, тис. грн (п.3:п. 1*) 34,44 38,05
8. Енергоозброєність праці (п.4 : п.1*) потенційна , кВт 2798 3452
Проведені розрахунки в таблиці 15 показують , що у 2000 році , порівняно з 1999 роком , підвищився показник фондоозброєності праці 1 -го працюючого на 4,31 тис. грн. та 1-го робітника на 6,78 тис. грн. . Також помітне зростання показника технічної озброєності праці та енергоозброєності . Такі зміни в озброєності праці можуть свідчить про незначне поліпшення рівня технічного розвитку підприємства . Частково на ці зміни може впливати зменшення чисельності працюючих .
Розглянемо основні фонди цеху глибокого друку . У таблиці 16 наведено

 
 

Цікаве

Загрузка...