WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” - Курсова робота

розряду Кіл-ть чол. Освіта Кіл-ть чол. Вік, років Кіл-ть чол. Стаж .років Кіл-ть чол.
без рОЗр. 1 Середня 3 25-31 1 1-7 4
2 1 Спеці альн 7 32-38 3 8-14 2
3 1 Вища 4 39-45 4 15-21 4
4 2
46-52 4 22-28 3
5 4
53-59 2 29-35 1
6 5
60 і більш 0 >3б 1
Середній розряд одного робітника : ( 2*1+3*1+4*2+5*4+6*5 ) / 14 = 4,5
Середній розряд одного робітника є досить високим , але не завадило б й підвищення рівня кваліфікації робітників . Більшість робітників мають спеціальну освіту , четверо здобули вищу освіту і троє мають середню освіту.
Середній вік робітника : ( 28*1+35*3+43*4+49*4+57*2 ) / 14 = 44
Отже , середній вік робітників дорівнює 44 роки .
Середній стаж роботи одного робітника :
( 4*4+11*2+18*4+25*3+32*1+39*1 ) / 14 = 18,3
Таблиця 5: Рух робочих кадрів по цеху глибокого друку (1999-2000 р.).
1999 2000
1. Прийнято : всього 4 10
на постійну роботу 3 10
на тимчасову роботу 1 -
2. Звільнено : всього 1 7
за власним бажанням 1 6
по інвалідності --- 1
Маючи ці дані (табл. 5 ) ми можемо розрахувати деякі коефіцієнти, що аналізують рух робочої сили по цеху глибокого друку . До таких коефіцієнтів відносять : коефіцієнт обороту по прийому дорівнює відношенню кількості всіх прийнятих на роботу робітників до середньоспискової їх чисельності , коефіцієнт обороту по звільненню
дорівнює відношенню всіх звільнених робітників до середньоспискової їх чисельності, коефіцієнт плинності робочої сили дорівнює відношенню числа робітників звільнених за власним бажанням та в зв'язку з порушеннями дисципліни до середньоспискової їх чисельності.
Таблиця б:
Назва коефіцієнту 1997 1998
1. Коефіцієнт обороту по прийому 0,31 0,62
2. Коефіцієнт обороту по звільненню 0,08 0,44
3. Загальний коефіцієнт обороту 0,39 1,06
4. Коефіцієнт плинності робочої сили 0,08 0,38
З таблиці б видно , що по підрозділу коефіцієнт обороту по прийому випереджує коефіцієнт обороту по звільненню . Можна зробити висновок , що у 2000 році, порівняно з 1999 роком , плинність кадрів підвищилася .
Таблиця 7: Аналіз використання робочого часу в цеху (1999-2000 рр.).
Назва показника 1999 2000 Відхилення
1. Чисельність працівників 13 16 +3
2. Загальна кількість люд.-днів відпрацьованих персоналом 1690 2400 +710
3. Загальна кількість люд.-годин відпрацьованих персоналом 13520 19200 +5680
4. Середня кількість відпрацьованих днів одним працюючим ( п.2 : п.1 ) 130 150 +20
5. Середня кількість відпрацьованих люд.-год. одним працюючим (п.3 : п.1) 1040 1200 +160
6. Тривалість робочого дня ( п.5 : п.4 ) 8 8
На основі даних про загальну кількість відпрацьованих люд.-днів та люд.-годин було розраховано середню кількість днів та годин відпрацьованих одним робітником . Дані розрахунків показують , що в 2000 році було більш ефективно використано робочий час . Спостерігається зростання загальної кількості відпрацьованих людино-днів та людино-годин , а також збільшення середньої кількості відпрацьованих днів та годин одним працівником .
На основі даних про випуск продукції , кількість відпрацьованих
людино- днів та людино-годин , чисельність працюючих можемо розрахувати показники продуктивності праці.
Таблиця 8: Показники продуктивності праці по цеху за 1999-2000 роки .
Показник 1999 2000 %
1. Середньорічна продуктивність праці одного працюючого (тис. грн.) 36,5 55,26 151,4
2. Середньорічна продуктивність праці одного працюючого (тонн.) 6,65 7,55 113,53
3. Середньоденна продуктивність праці, грн. 280,71 368,42 131,25
4. Середньогодинна продуктивність праці, грн. 35,09 46,05 131,24
Дані розрахунки показують , що у 2000 році продуктивність праці , порівняно з 1999 роком , підвищилася . Так в 1,5 рази збільшилася середньорічна продуктивність праці працюючого обчислена в тис. грн. , або на 18,76 тис. грн. . На 13% зросла середньорічна продуктивність праці обчислена в натуральному виразі , або на 0,9 тонн. Той факт , що продуктивність праці в грошовому виразі зросла більше ніж продуктивність праці в натуральному виразі, можна пояснити як результат підвищення цін. На 31% збільшилась середньоденна та середньогодинна продуктивність праці.
Середньорічну продуктивність праці одного працюючого можна
Представити у вигляды формули : Впрац= Троб. д. * Троб. періоду * Вгодинна
Таблиця 9:
Рік Тривалість робочого
ДНЯ , ГОД. Тривалість вобочого пеоіоду Середньогодинна
продуктивність Середньорічна
продуктивність
1997 8 130 днів 0,0351 т. грн. 36,5 т. грн
1998 8 150 днів 0,0460 т. грн 55,2 т. грн.
Маючи ці дані , можемо проаналізувати вплив факторів на середньорічну продуктивність праці одного працюючого .
1. 8*130*0,0351 =36,5 т.грн.
2. 8*130*0,0460 = 47,84 т. грн.
3. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.
4. 8*150*0,0460 = 55,2 т. грн.
Тепер можна зробити висновок , що середньорічна продуктивність праці одного працюючого збільшилась під впливом середньогодинної продуктивності праці на 11,34 т. гри. (47,84 - 36,5 ) , а також під впливом тривалості робочого періоду на 7,36 т. грн. Загальний вплив факторів на середньорічну продуктивність праці складає : 11,34 + 7,36 = 18,7 т. грн. , тобто позитивний .
Тепер проаналізуємо заробітну плату .
На ВАТ "Київська поліграфічна фабрика "Зоря" застосовується погодинна форма оплати праці . Оплата погодинників здійснюється на основі відпрацьованого часу та годинної тарифної ставки , розмір якої залежить від розряду .
Таблиця 10:Тарифні ставки погодинників .
Розряд І II III IV V VI
Тарифна ставка, коп 77,2 84,4 93,0 104,4 118,7 138,7
Преміювання робітників здійснюється поквартальне при умові балансового прибутку . Премія нараховується за :
1. Суміщення професій .
2. Розширення зони обслуговування або збільшення об'єму робіт .
3. Роботу у тяжких та шкідливих умовах .
4. Виконання обов'язків тимчасово непрацездатного робітника .
5. Роботу в нічну та вечірню зміну .
6. Період освоєння нових норм трудових затрат .
7. Високу професійну майстерність .
8. Класність .
9. Керівництво бригадою .
Розмір премії нараховується за умови виконання основного , додаткового та індивідуального показників преміювання . Основний показник -балансовий прибуток підприємства , додатковий - виконання норм виробітку та якість виконуваних робіт , індивідуальний - коефіцієнт
трудової участі . При виконанні основного показника нараховується 50% встановленої суми преміювання , при виконанні додаткового показника -20% від суми преміювання , при виконанні індивідуального показника -30%.
Премія у розмірі 50% не нараховується за випуск бракованої продукції, при поверненні бракованої продукції замовником , рекламацію від замовника , перевитрати сировини .
Таблиця 11: Склад фонду оплати праці по підприємству за 1999-2000 роки .
Показник Фактично нараховано Структура фонду , %
1999 2000 1999 2000
1. Загальна сума фонду оплати праці ( тис. грн. ) 987,87 739,39 100 100
з них : ГЇВП 963,46 720,82 97,53 97,49
в т. ч. : робітники 663,94 483,48 67,21 65,39
керівники 150,16 126,65 15,20 17,13
спеціалісти 144,36 106,16 14,61 14,36
службовці 5,01 4,84 0,51 0,65
Непромисловий персонал 24,41 18,57 2,47 2,51
жінки 514,69 368,17 52,10 49,79
Основна заробітна

 
 

Цікаве

Загрузка...