WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність підприємства - Дипломна робота

Рентабельність підприємства - Дипломна робота

сфери.
10. Інституціональні механізми. Для безперервного підвищення ефективності діяльності всіх суб'єктів господарювання держава має створити відповідні організаційні передумови, що забезпечуватимуть постійне функціонування на національному, регіональному чи галузевому рівнях спеціальних інституціональних механізмів - організацій. Їхню діяльність треба зосередити на:
1) розв'язання ключових проблем підвищення ефективності різних виробничо-господарських систем;
2) практичні реалізації стратегії і тактики розвитку національної економіки на всіх рівнях управління.
11. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання ефективності діяльності підприємств є достатній рівень розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничогосподасрької інфраструктури. Інші всі підприємницькі структури користуються послугами інноваційних фондів і комерційних банків. бірж та інших інститутів ринкової інфраструктури. Безпосередній вплив на результативність діяльності підприємства справляє належний розвиток виробничої інфраструктури.
12. Структурні зміни в суспільстві також впливають на показники ефективності на різних рінях господарювання. Найважливішими є структурні зміни економічного та соціального характеру. Головні з них відбуваються в таких сферах:
а) склад та технічний рівень основних фондів;
б) масштабів виробництва та діяльності;
в) склад персоналу за ознаками статі, освіченості, кваліфікації.
Лише вміле використання всієї системи перелічених чинників може забезпечити достатні темпи зростання ефективності виробництва.
При цьому обов'язковість урахування зовнішніх чинників не є такою жорсткою, як чинників внутрішніх.
3.2. Резерви збільшення прибутку
Основними джерелами резервів збільшення суми прибутку є збільшення обсягу реалізації продукції, зниження її собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізації її на більш вигідних ринках збуту і т.д. (мал.3.2).
1. Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок резервів збільшення обсягу реалізації продукції необхідно виявлений раніше резерв росту обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду:
(48)
На розглянутому підприємстві при існуючому устаткуванні і рівні організації виробництва максимальний обсяг виробництва може досягати значення 2200 тис. бан. у рік.
Таким чином, резерв росту обсягу реалізації продукції складає:
(49)
У звітному році сума прибутку, що приходиться на одиницю продукції склала:
(50)
Резерв зростання прибутку складає:
(51)
2. Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості товарної продукції і послуг підраховуються в такий спосіб: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції збільшується на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його росту:
(52)
Розрахунки економістів підприємства показали, що при більш високому рівні організації робочого часу (скорочення простоїв, непродуктивних утрат часу і т.д.), при оптимізації потокових процесів на підприємстві, при більш раціональному використанні основних і оборотних коштів підприємства собівартість можна знизити на 0,20 грн.
При цьому прибуток збільшується на наступну величину:
(53)
3. Що стосується такого фактора, як якість продукції, то в даному випадку його розглядати недоцільно, оскільки підприємство випускає продукцію тільки одного сорту відповідно до вимог ДСТУ.
4. Аналогічно тому, як був підрахований резерв збільшення прибутку за рахунок зменшення собівартості можна підрахувати резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення ціни.
Консерви, вироблені підприємством являються товаром, попит на який малоеластчний .
Тому при незначному підвищенні відпускної ціни попит на дану продукцію залишиться на колишньому рівні. Звичайно, цей резерв варто використовувати дуже обережно, тому що необгрунтоване підвищення ціни може змусити покупця відмовитися від покупки товару даної фірми.
Рівень середньореалізаційних цін може бути збільшений шляхом пошуку більш вигідних ринків збуту, де цю продукцію можливо реалізувати по більш високих цінах.
При оптимізації структури ринків збуту на даному підприємстві реально підвищити рівень середньореалізаційних цін на 0,15 грн.
Підвищення прибутку в цьому випадку складе:
(54)
(55)
На закінчення аналізу необхідно узагальнити усі виявлені резерви зростання прибутку
Таблиця 3.1
Вплив резервів росту прибутку на її зміну
Джерело резервів Відповідне підвищення прибутку, тис. грн.
Збільшення обсягу продаж 237,405
Зниження собівартості продукції 440,000
Оптимізація структури збуту 330,000
Разом 1007,405
Сві - можливий рівень собівартості і-х видів продукції з урахуванням виявлених резервів зниження;
Пф - фактичний прибуток від реалізації продукції;
Иф - фактична сума витрат по реалізованій продукції.
Резерв підвищення рівня рентабельності складе:
(57)
(58)
Ми бачимо, що після впровадження описаних вище заходів рентабельність виробничої діяльності може збільшитися на 32, 92% і скласти: 58,12 %.
3.3. Резерви збільшення рентабельності
Основними джерелами резервів підвищення рівнярентабельності продажів є збільшення суми прибутку від реалізації продукції і зниження собівартості товарної продукції. Для підрахунку резервів може бути використана наступна формула:
(56)
де Р?R - резерв росту рентабельності;
Rв - рентабельність можлива;
Rф - рентабельність фактична;
R?П - резерв зростання прибутку від реалізації продукції;
VРПвi - можливий обсяг реалізації продукції з урахуванням виявлених резервів його росту;
Список літератури
1. Закон України від 4 лютого 1998 р. "Про підприємництва в Україні".
2. А.М. Поддєрьогін, Фінанси підприємства - К.: 2000.
3. С.Ф. Покропивного, Економіка підприємства - К.: 2000.
4. М.Д. Білик, І.А. Золотко, Податкова система України - К.: 2000.
5. А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, Макроекономіка - К.: 1999.
6. Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина, Макроекономика - М.: 2001.
7. Л.Н. Чечевицина, Макроекономіка - Р на Д.: 2000.
8. В.М. Опорин, Фінанси - К.: 1999.
9. В.В. Радіонова, Фінанси - М.: 1996.
10. К.А. Доброзична, Общая теория финансов - М.: 1992.
11. Л.И. Прокопенко, Управление производством - М.: 1990.
12. Некрасов, Державне регулювання економіки - К.: 1998.
13. Михайлова, Державне регулювання - Л.: 1999.
14. Німбах, Гроппейм, - Фінанси - К.: 2000.
15. Стоякова, Финансовый менеджмент - М.: 1999.
16. А.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Мигун, Анализ хозяйственной деятельности предприятия в промішленности - М.: 1996.
17. Шиншила А.К., Вартакан С.С., Микрюнов В.А., Бухгалтерський учт и финансовый анализ на комерческих пердприятиях - М.: 1996.
18. Краюхина Г.А., Экономический анализ - М.: 1998.
19. Бухгалтерская отчетность ТОВ ВКФ "Консалекс" за 2000 та 2001 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...