WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність підприємства - Дипломна робота

Рентабельність підприємства - Дипломна робота

прибутку в звітному році зробило підвищення рівня средньореалізаціоних цін (397,117 тис.грн.).
Слід зазначити негативний вплив збільшення рівня собівартості на загальну суму прибутку: незначне підвищення собівартості одиниці продукції (на 0,002 грн.) зменшило загальну суму прибутку на 3,435 тис. грн.
Незначне зменшення прибутку внаслідок підвищення собівартості було компенсовано за рахунок збільшення ціни одиниці продукції, а також за рахунок збільшення обсягу випуску продукції. І в підсумку загальна сума прибутку в звітному році збільшилася на 417,554 грн. у порівнянні з попереднім роком. І це, безсумнівно, є позитивним результатом господарської діяльності підприємства за звітний рік.
Як було видно з попередніх пунктів, рівень цін, їхня зміна впливає на рівень прибутку, тому при аналізі прибутку підприємства не можна не враховувати ті фактори, що безпосередньо впливають на рівень цін на продукцію розглянутого підприємства.
На зміну рівня цін впливають наступні фактори: якість реалізованої продукції, ринки збуту, кон'юнктура ринку, інфляційні процеси.
При аналізі діяльності ТОВ ПКФ "Консалекс" особливу увагу варто приділити розгляданню впливу такого фактора, як ринки збуту, тому що цей фактор значно впливає на рівень средньореалізаціоних цін. Відомо, що в умовах сучасної російської економіки більшість підприємств випробують недостачу т.зв. "живих" грошей. Тому в практиці наших підприємств часто зустрічаються такі види господарських операцій, як бартер, взаємозаліки, взаємне списання заборгованостей, і ін.
Розглянуте підприємство реалізує свою продукцію по досить широкому спектрі збутових каналів. У силу вищевказаної специфіки, а також у силу недостачі оборотних коштів, підприємство змушене встановлювати різні рівні цін на свою продукцію для різних покупців. Наприклад, велику частину своєї продукції підприємство реалізує за договірними цінами численним оптовим покупцям (в основному, це юридичні особи), але частина продукції підприємство реалізує Астраханському Рибоконсервному комбінату в рахунок оплати за оренду заводу, частина продукції реалізується по лінії взаємозаліків з різними постачальниками сировини, і т.д.
Розрахуємо зміну середньої ціни реалізації в залежності від ринків збуту продукції (табл. 2.6)
Таблиця 2.6
Вплив ринків збуту продукції на заміну середньої одиниці продукції
Ринки збуту Ціни за бан., грн. Обсяг реалізації, тис. бан. Структура
реалізації, % Змінення середньої ціни за бан., грн.
план факт план факт +/-
Реалізовано рибокомбінату 5,10 293,182 198,558 15 10 -5 -0,255
За договірними цінами 5,50 1563,636 1687,746 80 85 +5 0,275
Інші 5,30 97,727 99,279 5 5 - -
Усього - 1954,545 1985,584 100 100 - 0,02
У зв'язку зі зміною ринків збуту продукції середній рівень ціни 1 банки збільшився на 0,02 грн., а сума прибутку - на 39,712 тис. грн. ( 0,02 грн.*1985,854 тис. бан.).
Таким чином, ми бачимо, що в результаті збільшення на 5% у загальній масі частки продукції, продаваної по договірним, більш високих цінах, сума прибутку збільшилася на 39,712 тис. руб.
2.3 Аналіз рентабельності діяльності підприємства
Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому, прибутковість різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Вони більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що їхня величина показує співвідношення ефекту з наявними чи використаними ресурсами, їх застосовують для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні.
Показники рентабельності можна об'єднати в кілька груп:
1) показники, що характеризують рентабельність (окупність) витрат виробництва й інвестиційних проектів;
2) показники, що характеризують рентабельність продажів;
3) показники, що характеризують прибутковість капіталу і його частин. Усі ці показники можуть розраховуватися на основі балансового прибутку, прибутку від реалізації продукції і чистого прибутку.
Рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат) шляхом відношення валової (Прп") чи чистого прибутку (ЧП) до суми витрат по реалізованій чи зробленій продукції (И):
або (28)
Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Може розраховуватися в цілому по підприємству, окремим його підрозділам і видам продукції.
Рентабельність продажі розраховується розподілом прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг чи чистого прибутку на суму отриманого виторгу (ВР). Характеризує ефективність підприємницької діяльності:
показує, скільки прибутку має підприємство з карбованця продажів. Широке застосування цей показник одержав у ринковій економіці. Розраховується в цілому по підприємству й окремим видам продукції.
або (29)
У процесі аналізу варто вивчити динаміку перерахованих показників рентабельності, виконання плану по їх рівні і провести міжгосподарські порівняння з підприємствами - конкурентами.
2.3.1. Аналіз рентабельності виробничої діяльності підприємства
Рівень рентабельності виробничої діяльності (окупність витрат), обчислений у цілому по підприємству, залежить від трьох основних факторів першого порядку: зміни структури реалізованої продукції, її собівартості і середніх цін реалізації.
Факторна модель цього показника має вид:
(30)
Проведемо розрахунок впливу факторів першого порядку на зміну рівня рентабельності в цілому по підприємству в звітному році в порівнянні з попереднім способом ланцюгових підстановок,використовуючи дані табл. 2.4 та 2.5.
Так як. підприємство випускає один вид продукції, те структурний фактор враховуватися не буде.
На основі даних вищевказаних таблиць, складемо табл. 2.7. у який покажемо вплив кожного фактора на зміну рівня рентабельності.
1. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни обсягу реалізованої продукції:
(31)
2. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни ціни одиниці продукції:
Таблиця 2.7
Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну рівня рентабельності підприємницької діяльності в звітному році (2001 р.)
у порівнянні з попереднім (2000 р.)
Показник Умови розрахунків Порядок розрахунку Рівень рентабельності, %
Обсяг реалізації, тис. бан. Ціна одиниці продукції, грн. Собівартість одиниці продукції, грн.
База 1959,320 5,30 4,391 (Ц0-С0)VРП0/(С0?VРП0) 20,70%
Умов 1 1985,584 5,30 4,391 (Ц0-С0)VРП1/(С0?VРП1) 20,70%
Умов 2 1985,584 5,50 4,391 (Ц1-С0)VРП1/(С0?VРП1) 25,26%
Звіт 1985,584 5,50 4,391 (Ц1-С1)VРП1/(С1?VРП1) 25,20%
(32)
3. Зміна рівня рентабельності за рахунок зміни собівартості одиниці продукції:
(33)
4. Загальна зміна рівня рентабельності:
(34)
Той же результат можна одержати як суму змін за рахунок впливу кожного фактора:
(35)
Отримані результати свідчать про те, що збільшення рівня рентабельності відбулося в зв'язку з підвищенням середнього рівня цін. При збільшенні ціни одиниці

 
 

Цікаве

Загрузка...