WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність підприємства - Дипломна робота

Рентабельність підприємства - Дипломна робота

суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції приводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція є збиткової, то при збільшенні обсягу реалізації відбувається зменшення суми прибутку.
Структура товарної продукції може робити як позитивне, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшиться частка більш рентабельних видів продукції в загальному обсязі її реалізації, то сума прибутку зросте, і навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної чи збиткової продукції загальна сума прибутку зменшиться.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обратній пропорційній залежності: зниження собівартості приводить до відповідного росту суми прибутку і навпаки.
Зміна рівня средньореалізаційних цін і величина прибутку знаходяться в прямо пропорційній залежності: при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки.
Проведемо аналіз впливу перерахованих вище факторів на суму фактичного прибутку звітного року, у порівнянні з планової, використовуючи дані, приведені в табл.2.2.
Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна виконати способом ланцюгових підстановок.
План по сумі прибутку від реалізації продукції в звітному році підприємство перевиконало на 98,47 тис. грн. (2198,47-2100), чи на 4,69%.
Таблиця 2.2.
Вихідні дані для факторного аналізу прибутку від реалізації продукції (тис. грн.)
Показник План Факт Відхилення (+,-) Виконання плану
Обсяг реалізованої продукції 1954,545 1985,584 31,038 101,59%
Виручка від реалізації (продукції ПДВ, акцизного податку й інших відрахувань) 10750 10920,710 170,71 101,59%
Повна собівартість реалізованої продукції (ПС) 9650 9722,240 72,24 100,84%
Прибуток від реалізації продукції (П) 2100 2198,470 98,47 104,69%
Проведемо факторний аналіз методом ланцюгових підстановок, послідовно заміняючи планову величину кожного фактора фактичної (табл. 2.3.)
Спочатку потрібно знайти суму прибутку при фактичному обсязі продажів і плановій величині інших факторів. Для цього варто розрахувати відсоток виконання плану по реалізації продукції, а потім планову суму прибутку скорегувати на цей відсоток.
Виконання плану по реалізації обчислюють зіставленням фактичного обсягу реалізації з плановим у натуральному (якщо продукція однорідна), умовно-натуральному й у вартісному вираженні (якщо продукція неоднорідна по своєму складі), для чого бажано використовувати базовий (плановий) рівень собівартості окремих виробів, тому що собівартість менше піддана впливу структурного фактора, ніж виторг.
На даному підприємстві виконання плану по реалізації складає:
(16)
Якби не змінилася величина інших факторів, сума прибутку повинна була б збільшитися на 1,59% і скласти 2133,348 тис. грн. (2100 101,59%).
Потім варто визначити суму прибутку при фактичному обсязі і структурі реалізованої продукції, але при плановій собівартості і планових цінах. Для цього необхідно від умовного виторгу відняти умовну суму витрат:
(17)
Потрібно підрахувати також, скільки прибутку підприємство могло б одержати при фактичному обсязі реалізації, структурі і цінах, але при плановій собівартості продукції. Для цього від фактичної суми виторгу варто відняти умовну суму витрат:
(18)
За даними табл. 2.2 можна установити, як змінилася сума прибутку за рахунок кожного фактора.
Слід зазначити, що на зміну рівня фактичного прибутку в порівнянні з її плановим рівнем впливало лише два фактори: обсяг реалізованої продукції і собівартість одиниці продукції. Це зв'язано з тим, що фактична ціна в порівнянні з планом не змінилася. Також в умовах розглянутого підприємства немає структурних зрушень в асортименті продукції, що випускається, тому що воно випускає всього один вид продукції.
Таблиця 2.3
Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції
Показник Умови розрахунку Порядок розрахунку Сума прибутку
Обсяг реалізації Собівартість одиниці продукції
План 1954,545 4,43 (Ц-Спл)VРПпл 2100,00
Умовний 1985,584 4,43 (Ц-Спл)VРПфакт 2133,35
Факт 1985,584 4,39 (Ц-Сфакт)VРПфакт 2198,47
1. Зміна прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції:
(19)
2. Зміна прибутку за рахунок зміни собівартості синиці продукції:
(20)
3. Сумарна зміна прибутку:
(21)
Цей же результат одержуємо як суму відхилень за рахунок впливу окремих факторів:
(22)
Аналіз показує, що план прибутку був перевиконаний головним чином за рахунок зменшення собівартості одиниці реалізованої продукції (збільшення склав 65,12 тис. грн.). Відчутний внесок вніс і другий фактор - збільшення обсягу реалізованої продукції. За рахунок впливу цього фактора прибуток збільшився на 33,35 тис. грн.
Проведемо аналіз впливу факторів на суму фактичного прибутку звітного року, у порівнянні з попереднім роком, використовуючи дані, в табл. 2.4.
Розрахунок впливу цих факторів на суму прибутку можна аналогічно виконати способом ланцюгових підстановок.
Прибуток від реалізації продукції в 2001 році в порівнянні з 2000 зросла на 417,554 тис. грн. (2198,47-1780,918), чи на 23,45%.
Таблиця 2.4
Вихідні дані для факторного прибутку від реалізації продукції 2001 р. порівняно з 2000 р. (тис. грн.)
Показник 2000 2001 Відхилення, (+,-) Темп росту
Обсяг реалізованої продукції 1959,320 1985,584 26,264 101,34%
Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) 10384,396 10920,712 536,316 105,16%
Повна собівартість реалізованої продукції (ПС) 8603,478 8722,240 118,762 101,38%
Прибутковий податок від реалізації продукції 1780,918 2198,472 417,554 123,45
За даними табл.2.4 можна установити, як змінилася сума прибутку за рахунок кожного фактора.
Слід зазначити, що в даномувипадку на зміну рівня прибутку в звітному році в порівнянні з попереднім впливало три фактори першого рівня:
Таблиця 2.5
Розрахунок впливу факторів першого рівня на зміну суми прибутку від реалізації продукції
Показник Умови розрахунку Порядок розрахунку Сума прибутку,
тис. грн..
Обсяг реалізації тис. бан. Ціна одиниці продукції Собівартість одиниці продукції
База 1959,320 5,30 4,391 (Ц0-С0)VРП0 1780,918
Усл1 1985,584 5,30 4,391 (Ц0-С0)VРП1 1804,791
Усл2 1985,584 5,50 4,391 (Ц1-С0)VРП1 2201,907
Звіт 1985,584 5,50 4,391 (Ц1-С1)VРП1 2198,472
- обсяг реалізованої продукції;
- собівартість одиниці продукції;
- рівень середньореалізаційних цін.
Це пов'язано з тим, що в умовах розглянутого підприємства немає структурних зрушень в асортименті продукції, що випускається, тому що воно випускає всього один вид продукції.
1. Зміна прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації продукції:
(23)
2. Зміна прибутку за рахунок зміни ціни одиниці продукції:
(24)
3. Зміна прибутку за рахунок зміни собівартості одиниці продукції:.
(25)
4. Сумарна зміна прибутку:
(26)
Цей же результат одержуємо як суму відхилень прибутку за рахунок впливу окремих факторів:
(27)
Аналіз показує, що найбільший вплив на збільшення

 
 

Цікаве

Загрузка...