WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Рентабельність підприємства - Дипломна робота

Рентабельність підприємства - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Рентабельність підприємства
Вступ
Вступ
1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності
1.1. Формування прибутку підприємства
1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації
1.3. Розділ і використання прибутку
1.4. Система показників рентабельності
2. Аналіз прибутку і рентабельності виробничо-господарської діяльності підприємства
2.1. Методи обробки економічної інформації в аналізі фінансової діяльності підприємства
2.2. Аналіз прибутку діяльності підприємства
2.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства
3. Визначення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності
3.1. Визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення діяльності підприємств
3.2. Резерви збільшення прибутку
3.3. Резерви збільшення рентабельності
Висновок
Список літератури
Вступ
В дипломній роботі висвітлюється рентабельність підприємства - котра невід'ємно залежить від прибутку.
Абсолютна сума прибутку, отримана підприємством від основної діяльності є дуже важливим показником. Однак він не може характеризувати рівень ефективності господарювання.
Щоб зробити висновок про рівень ефективності роботи підприємства, отриманий прибуток необхідно порівняти з понесеними витратами.
По-перше, витрати можна розглядати як поточні витрати діяльності підприємства, тобто собівартість продукції (робот, послуг). Тут можливі різні варіанти визначення поточних витрат і прибутку, що використовуються у розрахунках.
По-друге, витрати можна розглядати як авансовану вартість (авансований капітал) для забезпечення виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Тут також можливі різні варіанти визначення авансованої вартості й визначення прибутку, що береться для розрахунків.
Співвідношення прибутку з авансованою вартістю або поточними витратами характеризує таке поняття, як рентабельність. У найширшому, найзагальнішому понятті рентабельність означає прибутковість або доходність виробництва і реалізації всієї продукції (робіт, послуг) чи окремих видів її; доходність підприємств, організацій, установ у цілому як суб'єктів господарської діяльності; прибутковість різних галузей економіки.
Рентабельність безпосередньо зв'язана з отриманням прибутку. Однак її не можна ототожнювати з абсолютною сумою отриманого прибутку.
Рентабельність - це відносний показник, тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках.
Різні варіанти рішень, що приймаються для визначення прибутку, поточних витрат, авансованої вартості, для розрахунку рентабельності зумовлюють наявність значної кількості показників рентабельності.
Класифікація показників рентабельності:
Госпрозрахункова рентабельність
- рентабельність окремих видів продукції (робіт послуг):
o прибуток від випуску, реалізації (собівартість);
o прибуток від випуску, реалізації (собівартість за мінусом матеріальних витрат);
o прибуток від випуску реалізації (вартість за оптовими цінами).
- рентабельність підприємств, організації установ:
o балансовий прибуток (авансова вартість);
o прибуток від основної діяльності (поточні витрати, собівартість);
o прибуток від основної діяльності (обсяг реалізації за оптовими цінами);
- рентабельність галузей економіки:
o прибуток галузі (головний капітал);
o прибуток галузі (поточні витрати);
o прибуток галузі (обсяг реалізації).
Обчислення рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) може групуватися на показниках прибутку від їхнього випуску або реалізації. При цьому поточні витрати можуть братися в таких варіантах: собівартість (виробнича або повна); собівартість за виключенням матеріальних витрат (рентабельність щодо заново створеної вартості; вартість в оптових цінах (вартість за мінусом непрямих податків).
Для розрахунку рівня рентабельності підприємств можуть використовуватися: балансовий прибуток; прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), тобто від основної діяльності; прибуток від інших видів діяльності (фінансової, інвестиційної). При цьому прибуток зіставляється з авансованою вартістю, яку можна брати в різних варіантах (весь капітал підприємства, власний капітал, позичковий капітал, основний капітал, оборотний капіталі.
Для розрахунку рентабельності галузей береться загальна сума прибутку, отримана підприємствами, об'єднаннями,
іншими госпрозрахунковими формуваннями, що входять у відповідну галузь економіки. На рівень рентабельності галузі впливатиме наявність у ній
низькорентабельних і збиткових підприємств.
В даній дипломній роботі розглянуто рентабельність виробничо-комерційної фірми "Консалекс", яка створена в січні 1997 р. По організаційно-правовій формі - це товариство з обмеженою відповідальністю.
ТОВ ВКФ "Консалекс" є комерційною організацією, мета діяльності якої є отримання прибутку шляхом виробничо-комерційної діяльності.
Це мале підприємство займається виготовленням консервів на орендованих лініях. ТОВ ВКФ "Консалекс" працює в селищі Кохнівка Кременчуцького району.
Виробнича структура управління складається з:
Генерального директора:
1. Виконавчий директор.
- замісник виконавчого директора:
o по технологічним питанням - головний інженер; інженер механік, інженер по технологічному обладнанню, ремонтно-інструментальний відділ; відділ контролю якості.
o по виробництву - технолог; рибо роздільний відділ; фасовочний відділ; автоскладальне відділення.
o по загальним питанням - складський відділ; транспортний відділ, підсобне господарство; канцелярія:
- головний бухгалтер:
o бухгалтер
o бухгалтер касир.
Структура дипломної роботи викладена в трьох розділах. Перший розділ - теоретичне дослідження. В цьому розділі здійснюється аналіз макроекономічних показників рентабельності, що є відображенням економічного стану фірми "Консалекс", її розвиток, фінансова діяльність підприємства.
Другий розділ - аналітичний. Цей розділ виключає наслідки аналізу використані для виявлення тенденції, недоліків у фінансовій діяльності фірми, узагальнення результатів аналізу.
Третій розділ має про позиційно-впроваджувальний характер.
1. Теоретичне дослідження прибутку та рентабельності.
1.1. Формування прибутку підприємства
При прийнятті рішень, пов'язаних управлінськими процесами формування прибутку, використовується показник рентабельності капіталу, витрат та продаж.
Рентабельність є однією з базових економічних категорій економіки. Пояснення терміну "рентабельність" не визичає різних думок, оскільки під ним розуміється відношення, в чисельнику якого завжди фігурує прибуток. Рентабельність прибутку визначається як відношення прибутку до капіталу (активам), рентабельність витрат - як відношення прибутку до собівартості (витрат), рентабельність продаж відношення прибутку до ціни (виручки відреалізації).
При розрахунках показників рентабельності також виходять з різними величинами, складаючих прибуток, - балансовий

 
 

Цікаве

Загрузка...