WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення економічної діяльності підприємства в структурованому ринковому середовищі - Реферат

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення економічної діяльності підприємства в структурованому ринковому середовищі - Реферат

середньорічну вартість основних виробничих фондів та амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання:
Група Фпг Фвв Фвиб Т1 Т2 Фср А
I 2 700 000 0 2 700 000 135 000
II 740 000 200 000 Травень, 5 823 333,33 205 833,33
III 1 700 000 340 000 Грудень, 12 1 360 000 204 000
Розрахунок собівартості продукції
Калькуляція собівартості продукції (фактична)
Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона
Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000
Калькуляційна одиниця - 1 тонна
№ з/п Калькуляційні статті Ціна за одиницю ресурсів, грн. Витрати
На одиницю продукції На річний обсяг виробництва
у натуральному вимірюванні сума, грн. у натуральному вимірюванні сума, грн.
1 Сировина (за видами)
Фракція етилового спирту 1,19 95,5 113,65 105 050 000 125 015 000
Двоокис титана 6,04 1,6 9,66 1 760 000 10 626 000
Оміакарб 2GU 1,51 7,8 11,78 8 580 000 12 958 000
Пігмент жовтий 3,74 15,7 58,72 17 270 000 64 592 000
Пігмент пурпуровий 26,61 6,8 180,95 7 480 000 199 045 000
Пігмент червоний 52,6 5,3 278,78 5 830 000 306 658 000
Крон світло-жовтий 13,55 20,9 283,2 22 990 000 311 520 000
Ацетон технічний 3,11 14,6 45,41 16 060 000 49 951 000
Бутилацетат 3,99 31,6 126,08 34 760 000 138 688 000
Пластифікатор ДБФ 2,70 19,1 51,57 21 010 000 56 727 000
Ізобутанол 3,22 85,2 274,34 93 720 000 301 774 000
Розчин колоксиліну 5,67 310,5 1 760,54 341 550 000 1 936 594 000
Толуол 1,93 33,4 64,46 36 740 000 70 906 000
Етилцелозольв 5,27 61,3 323,05 67 430 000 355 355 000
Хлорпарафін 2,8 19,1 53,48 21 010 000 58 828 000
Колоксилін ВВХ 12,33 6,1 75,21 6 710 000 82 731 000
3 Допоміжні матеріали (за видами)
Банка пакувальна 1.69 250 422.5 275 000 000 464 750 000
Стрічка пакувальна 0.05 74 3.7 81 400 000 4 070 000
Ящик пакувальний 1.46 60 87.6 66 000 000 96 360 000
Підложка 0.32 40 12.8 44 000 000 14 080 000
4 Напівфабрикати (за видами)
Смола 188 3,4 310,5 1 055,7 341 550 000 1 161 270 000
Разом (статті 1?4) 5 293,18 5 822 498 000
5 Паливо (якщо використовується)
6 Електроенергія 0.15 1700 255 1 870 000 000 280 500 000
7 Пара (якщо використовується)
8 Вода (якщо використовується) 0.03 1578 47.34 1 735 800 000 52 074 000
9 Стисле повітря (якщо використовується)
Разом (статті 5?9) 302,34 332 574 000
10 Заробітна плата основних виробничих працівників 1 752 888.28
11 Відрахування від зарплати основних виробничих працівників 657 333.11
12 Витрати на підготовку та освоєння виробництва 304 195 000
13 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування 1 752 329,70
14 Цехові витрати 3 501 740,75
Цехова собівартість 5879,03 6 466 931 291,84
15 Загальновиробничі витрати 1 036 354 000
Виробнича собівартість 6821,17 7 503 285 291,84
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Вэкспл= (ЗПдоп+ ЗПрем )*1,375+АІІ+ АІІІ +ФСР ІІ*0,05 +ФСРІІІ*0,05 =(673 630.62+223 336.44)*1.375+205 833,33+204 000+
823 333,33*0,05+1 360 000*0,05 =1 752 329,70
Цехові витрати
Вцех=ЗПК*1,375+АІ+ФСР І*0,02+Воп=
409 266*1,375+135 000+2 700 000*0,02+2 750 000=3 501 740,75
Витрати на сировину та матеріали
Сума змінних витрат:
Сума умовно постійних витрат
Вартість одиниці продкції з обліком рентабельності
Матеріалоємність
Енергоємність
Зарплатоємність
Безбитковий обсяг виробництва у тонах
Ефективний обсяг виробництва
?
Запланована виробнича програма перевищує ефективний обсяг виробництва, якщо уся вироблена продукція буде реалізована отриманий прибуток буде більш ніж запланований.?
5 етап. Моніторинг діяльності підприємства
а) Обсяг виготовленої продукції
QФ=1 100 000
б) Обсяг товарної продукції
ТП= ЦОД* QФ= * 1 100 000=10 129 416 000
в)Фондовіддача
г) Фондоємність
д) собівартість обсягу виготовленої продукції
СЗАГ =7 503 285 291,84
е) собівартість одиниці виготовленої продукції
СОД =6821,17
є) витрати на 1 грн. товарної продукції (zТП)
ж) продуктивність праці виробничих працівників (ПТПР) та продуктивність праці всього виробничо-промислового персоналу (ПТВПП)
з) Фондоозброєність праці
і) фактичний прибуток від господарської діяльності підприємства (ПФ)
ПФ=ТП- СЗАГ=2 626 130 708,16
к) фактична рентабельність виготовленої продукції (RФ),
Фактичний прибуток більш ніж запланований , фактична рентабельність така, як запланована - підприємство працює досить ефективно.
?
6 етап. Винайдення резервів для поліпшення ефективності господарського стану підприємства
Досліджуване виробництво є в першу чергу матеріалоємним , тому більшого економічного ефекту можливо досягти шляхом зниження витрат на сировину напівфабрикати та матеріали. Цього можливо досягти знизивши норми витрат сировини матеріалів та напівфабрикатів, або знайшовши постачальників з нижчими цінами. Зменшення норм витрат можливо потребує закупівлі нового обладнання, організаційних заходів.
Також більшого прибутку можливо досягти збільшенням обсягів виробництва , але це потребує:
" Збільшення кількості основних та допоміжних працівників
" Пошуку нових ринків збуту , додаткових рекламних заходів
" Придбання нового більш досконалого устаткування
7 етап. Зіставлення основних економічних показників ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства.
Вхідні дані :
Зростання виробничої програми 10%
Зменшення норм витрат:
" Сировини 8%
" Напівфабрикатів 3%
" Електроенергії 6%
Зміницін
" Сировини 6%
" Напівфабрикатів -9%
" Електроенергії 25%
" Води 60%
Зростання зар. плати основних виробничих працівників 5%
Додаткова чисельність основних виробничих працівників, людей 6
?
Розрахунок ефективності чинного та удосконаленого економічного стану підприємства
№ Показник Чинний стан Удосконалений стан Відхилення
абсолютне відносне, %
1 Виробнича програма, тонн 1100 000 1 210 000 110 000 10%
2 Товарна продукція, грн. 10 129 416 000,00 11 142 357 600,00 1 012 941 600,00 9%
3 Собівартість товарної продукції, грн. 7 573 574 291,84 7 778 097 093,84 204 522 802 2,6%
4 Собівартість 1 тонни продукції, грн. 6 885,07 6 428,18 -456,89 -7,1%
5 Витрати на 1 грн. товарної продукції, грн. / грн. 0,75 0,70 -0,05 -6%
6 Чисельність основних виробничих працівників, осіб 484 490 6 1,2%
7 Чисельність виробничо-промисло-вого персоналу, осіб 793 799 6 0,7%
8 Продуктивність праці основних виробничих працівників, грн. / люд. 20 928 545,45 22 739 505,31 1 810 959,85 8,6%
9 Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу, грн./ люд. 12 773 538,46 13 945 378,72 1 171 840,26 9,1%
10 Фондовіддача, грн. / грн. 2 074,28 2 281,71 207,43 10%
11 Фондоємність, грн. / грн. 0,00048 0,000438268 -0,000049 -9%
12 Фондоозброєність, грн. / люд. 2 753,26 2 732,58 20,68 0,7%
13 Матеріалоємність, грн. / грн. 0,6018 0,6042 0,0024 0,4%
14 Зарплатоємність, грн. / грн. 0,0003 0,00027 -0,00003 -9%
15 Прибуток, грн. 2 555 841 708,16 3 364 260 506,16 808 418 798,00 31,6%
16 Рентабельність продукції, % 34% 43% 10%
17 Економічний ефект від впровад-жених заходів, грн. 552 909 500
Економічний ефект:
=552 909 500 грн.
Висновок:
Впровадження заходів що до зменшення норм витрат сировини , дозволяє підняти рентабельність виробництва на 10 відсотків при збереженні тієї ж ціни та підвищити дохід на 31,6 відсотку . Таким чином упровадженні заходи значно поліпшать ситуацію на підприємстві.

 
 

Цікаве

Загрузка...