WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Тому їхню суму (ДВЗ + КД) називають постійним (перманентним) капіталом.
Отже, для забезпечення стійкості необхідно, щоб після покриття необоротних активів перманентним (постійним) капіталом ((ДВЗ + КД) - З) власних джерел і довгострокових зобов'язань повинно бути досить для покриття запасів:
З > або = (ДВЗ + КД) - З. (3)
Таблиця №2
Баланс підприємства (в агрегованому вигляді) .
Актив Умовні позначки Пасив Умовні позначки
1. Основний капітал ОК 4. Джерела власних засобів ДВЗ
2. Запаси З 5. Кредити й інші позикові засоби, у тому числі: K
3. Розрахунки, кошти та інші активи, у тому числі: ДЗ - довгострокові кредити і позикові засоби KД
- розрахунки та інші активи (дебіторська заборгованість, позики, надані організаціям на термін менш 12 місяців) дз - короткострокові кредити і позикові засоби KК
- кошти, цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладення ГК - розрахунки та інші пасиви КЗ
- зобов'язання підприємства не погашені в строк Б
Баланс B Баланс B
Коштів, короткострокових фінансових вкладень і активних розрахунків досить для покриття короткострокової заборгованості підприємства (КК + КЗ + Б), тобто за умови обмеження запасів З величиною ((ИС + КТ) - F) буде виконуватися умова платоспроможності підприємства, що випливає з вираження (2):
ДЗ > або = КК + КЗ + Б.
Вираження (3) оцінки фінансової стійкості зв'язано з загальною умовою стійкості:
З + ОК > або = ДВЗ + КД, яке означає, що вкладення в основний капітал і матеріальні запаси не повинні перевищувати величини перманентного капіталу.
Таблиця №3:
Класифікація типів фінансової стійкості для умови З або= Б + КЗ ГК>або= Б+ КЗ + KК ГК>або= Б+ КЗ + KК+ KД
2. Нормальна ДЗ> або = Б + КЗ ДЗ > або = Б + КЗ+ KК ДЗ > або = Б + КЗ+ KК+ KД
3. Передкризова (мінімальна стійкість) ДЗ + З> або = Б + КЗ ДЗ + З> або = Б + КЗ+KК ДЗ + З> або = Б + КЗ+KК+ KД
4. Кризова ДЗ + З < або = Б + КЗ ДЗ + З < або = Б + КЗ+ KК ДЗ + З < або = Б + КЗ+ KК+ KД
Співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів (запасів) і величин власних і позикових джерел їхнього формування і визначає стійкість фінансового стану організації. Причому забезпеченість запасів джерелами формування є сутністю фінансової стійкості, а платоспроможність відбиває її зовнішній прояв. Тому платоспроможність є наслідок забезпеченості, а рівень забезпеченості матеріальних оборотних коштів джерелами виступає в ролі причини, обумовлюючи той чи інший ступінь платоспроможності (неплатоспроможності).
Зазначений взаємозв'язок використовується при оцінці фінансової стійкості. Для цього існує класифікація типів фінансової стійкості (табл. №3).
Абсолютна стійкість зустрічається рідко. Її дотримання свідчить про можливість негайного погашення зобов'язань, але виникнення зобов'язань зв'язане з потребою у використанні засобів, а не в їхній наявності на рахунках організації. Тому абсолютна стійкість являє собою крайній тип фінансової стійкості (табл. 2).
Нормальна стійкість гарантує оптимальну платоспроможність, коли терміни надходжень і розміри коштів, фінансових вкладень і очікуваних термінових надходжень приблизно відповідають термінам погашення і розмірам термінових зобов'язань.
Передкризова (мінімальна стійкість) зв'язана з порушенням поточної платоспроможності, при якому можливе відновлення рівноваги у випадку поповнення джерел власних засобів, збільшення власних оборотних коштів, продажу частини активів для розрахунків по боргах.
Кризовий фінансовий стан виникає, коли оборотних активів підприємства виявляється недостатньо для покриття його кредиторської заборгованості і прострочених зобов'язань. У такій ситуації підприємство знаходиться на грані банкрутства. Для відновлення механізму фінансів необхідний пошук можливостей і вживання організаційних заходів по забезпеченню підвищення ділової активності і рентабельності роботи підприємства й ін. При цьому потрібно оптимізація структури пасивів, обґрунтоване зниження запасів і витрат, не використовуваних у обороті чи використовуваних недостатньо ефективно.
В аналізі стійкості також розглядають забезпеченість запасів джерелами. Для характеристики джерел формування запасів використовують ряд показників, що відбивають різний ступінь охоплення різних видів джерел.
1. Наявність власних оборотних коштів визначається вираженням:
ВОК= ДВЗ-ОК.
2. Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування оборотних коштів:
ДФЗВД= (ДВЗ + KД)-ОК = ВОК+ KД.
3. Загальна величина основних джерел формування оборотних коштів:
ДФОК = (ДВЗ + KД + KК)-ОК = ДФЗВД+ KК.
Трьом показникам наявності джерел формування оборотних коштів відповідають три показники забезпеченості запасів джерелами формування:
4. Надлишок (+) чи недолік (-) власних джерел формування запасів:
ВОК = ВОК-З.
5. Надлишок (+) чи недолік (-) власних і довгострокових джерел формування запасів:
ДФЗВД = ДФЗВД -З = (ВОК+ KД)-З.
6. Надлишок (+) чи недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів:
ДФОК = ДФОК -З = (ДФЗВД + KД + KК)-З.
На цій же основі розраховують три коефіцієнти фінансовоїстійкості.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування засобів:
КВ = (ДВЗ - ОК) / З = ВОК / З
Граничне нижнє обмеження по даному коефіцієнті: 0,6; 0,8.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними і довгостроковими позиковими джерелами засобів:
КВД =((ДВЗ +KД ) - ОК) / З = ДФЗВД / З
Виходячи з умови фінансової стійкості, відповідно до якого розмір власних джерел і довгострокових зобов'язань повинний бути достатній для покриття запасів, нормальним для даного коефіцієнта вважається обмеження:
КВД = 1.
Коефіцієнт забезпеченості запасів власними, довгостроковими і короткостроковими позиковими джерелами.
КВДП =((ДВЗ + KД + КК ) - ОК) / З = ДФОК / З
Цей коефіцієнт найбільш затребуваний за умови недостатності власного капіталу і довгострокових зобов'язань для покриття запасів, тобто при значенні 1. Він відбиває ступінь покриття запасів всіма основними джерелами їхнього формування.
Важливою характеристикою стійкості фінансового положення підприємства, його незалежності від позикових джерел є також коефіцієнт автономії, дорівнює частці джерел власних засобів у загальному підсумку балансу.
Його нормальне обмеження: КА = 0,5 означає, що всі зобов'язання підприємства можуть бути покриті його власними засобами. Ріст коефіцієнта автономії свідчить про збільшення фінансової незалежності підприємства, зниженні імовірності фінансових утруднень (фінансового ризику) у майбутніх періодах. Така тенденція, з погляду кредиторів, підвищує гарант виконання підприємством своїх зобов'язань.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів (КП/В ) дорівнює відношенню величини зобов'язань підприємства до величини його власних засобів.
Значення коефіцієнта КП/В можна також визначити наступним вираженням:
КП/В =(1 / КА) -1
З приведених вище залежностей випливає, що нормальне обмеження для коефіцієнта залежності : КП/В або = Б + КЗ
8901,8> 8458,9
Як видно з розрахунку сума дебіторської заборгованості підприємства більше суми кредиторської заборгованості та

 
 

Цікаве

Загрузка...