WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота

Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення."
На матеріалах підприємства ЗАТ "Сільгоспродукт".
Зміст:
Вступ.........................................................................................................................3
1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного підприємства..........................................................................................4
1.1 Фінансова стратегія в системі управління підприємством...........4
1.2 Матриця фінансових стратегій........................................................7
2. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства ....13
2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що її обумовлюють..................................................................................................13
2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства...............................15
3. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на підприємстві "Сільгосппродукт".........................................................................................................22
3.1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт" ........................................................................................22
3.1.1. Загальна оцінка оборотності активів підприємства..........32
3.1.2. Аналіз ефективності використання майна.........................32
3.2. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства "Сільгосппродукт" ........................................................................................34
3.3. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства...41
Висновки ................................................................................................................44
Література .............................................................................................................46
Додатки...................................................................................................................47
Вступ
З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання, що зумовлює об'єктивну необхідність визначення тенденцій розвитку їх фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань спрямована фінансова стратегія підприємства. Розробка фінансової стратегії - це галузь фінансового планування, складовою частиною якої виступає обґрунтування фінансової стійкості підприємства.
Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику. Адже для того, щоб прийняти раціональне рішення необхідно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення і використання, платоспроможність підприємства, його фінансові взаємовідносини з партнерами. Оцінка цих показників є необхідною для ефективного управління підприємством. З їх допомогою керівники здійснюють планування, контроль, покращують і вдосконалюють напрямок своєї діяльності.
Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об?єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів.
Метою дослідження в даній курсовій роботі є дослідження та аналіз фінансової стійкості, а також факторів, за допомогою яких можна управляти фінансовим станом підприємства.
Відповідно до мети були визначені такі завдання;
- ознайомитися з теоретичними основами "фінансової стратегії" підприємства, та "фінансової стійкості" як її складової;
- здійснити аналіз фінансової стійкості на даному підприємстві;
- розробити заходи підвищення фінансової стійкості досліджуваного підприємства.
Предметом дослідження є фінансовий стан підприємства ЗАТ "Сільгосппродукт". Інформаційною базою для виконання роботи слугували бухгалтерська звітність, калькуляція фінансового положення підприємства, а також різноманітні методологічні джерела.
Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного підприємства.
Значення стратегії, що дозволяє вижити підприємству досить довгий період в умовах конкурентної боротьби , різко підвищилось за останні десять років. Прискорення змін навколишнього середовища, поява нових потреб та зміна позицій споживача, поява нових можливостей в бізнесі, розвиток інформаційних мереж, доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів та інші причини призвели до зростання значення розробки стратегії розвитку підприємства.
Слово "стратегія" грецького походження і означає "мистецтво розгортання військ в бою" або "мистецтво генерала". Цей військовий термін широко ввійшов в теорію і практику менеджмента. В менеджменті стратегія розглядається як довгострокове, якісно виявлене направлення розвитку підприємства, що стосується середовища, засобів і форм його діяльності, системи стосунків всередині підприємства, а також позиції підприємства стосовно навколишнього середовища. Стратегія являє собою набір правил, якими керується підприємство при прийнятті управлінських рішень, щоб забезпечити досягнення місії і господарських цілей підприємства.
1.1 Фінансова стратегія в системі управління підприємством.
В сучасній системі управління підприємством провідне місце належить стратегії розвитку, складовою якої є фінансова стратегія. Фінансова стратегія підприємства виступає як економічна категорія, що характеризує різноманітні відносини між суб"єктами ринку в фінансовій сфері. Ця категорія визначає поведінку підприємства на ринку, формування його ринкової позиції, використання фінансових ресурсів при активній участі грошово-кредитних інструментів.
Необхідність виділення фінансової стратегії, як складової загальної стратегії підприємства, обумовлена наступними причинами:
- диверсифікацією діяльності великих підприємств (тобто опанування ними різноманітних ринків, в тому числі і фінансового);
- необхідністю пошуку джерел фінансування стратегічних проектів;
- наявністю єдиної для всіх підприємств кінцевої цілі при виборі стратегічних орієнтирів - максимізації фінансового ефекту;
- стрімким розвитком міжнародних та внутрішньо-національних фінансових ринків (джерел залучення фінансових ресурсів та вигідного розміщення капіталу).
Фінансова стратегіярозглядається як:
1. компонент загальної стратегії, тобто як одна з функціональних стратегій; ціль - завоювання позицій на ринку;
2. базова стратегія, тобто та, яка забезпечує реалізацію будь-якої стратегії (за допомогою фінансових інструментів, методів фінансового менеджмента та інших) ; ціль - ефективне використання фінансових ресурсів і

 
 

Цікаве

Загрузка...