WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

бригад необхідною кількістю запасних частин і ремонтним інструментом тавідповідним обладнанням.
Потрібно розширювати зв"язки з підприємствами-постачальниками основних фондів з метою своєчасного поновлення ремонтного фонду. Це, в свою чергу, передбачає покращення роботи постачальницько-збутового відділу підприємства, що знайде своє відображення у матеріальному стимулюванні працівників за покращення використання ОВФів в часі. Зросте і зацікавленість робітників у цьому, а отже і збільшиться час використання ОВФів.
На основі запроектованих заходів, припустимо, загальна величина робочого часу зросла на 5%.
Визначимо загальну величину збільшення робочого часу використання ОВФ у плановому році:
Рч = Рчб х Дрч ,
де Рч - приріст робочого часу використання ОВФ, (днів), Рчб - фактичний робочий час, використання ОВФ у базовому році (днів), Дрч - величина збільшення річного робочого часу використання ОВФ у плановому році (відсотків від величини базового року).
Рч = 140 х 0,05 = 7 (днів);
Визначаємо коефіцієнт використання робочого часу у плановому році:
Крч = ( Рчб + Рч ) / Рчпл ,
де Рчпл - плановий (можливий) робочий час використання ОВФ;
Отже, Крч = ( 140 + 7 ) / 230 = 0,6391.
Визначаємо збільшення числа змін використання ОВФ підприємства у плановому році за рахунок збільшення робочого часу:
Змпл = Кзм х Рч ,
де Змпл - приріст числа змін використання ОВФ (змін), Кзм - коефіцієнт змінності використання ОВФ у базовому році.
Отже, Змпл = 1,667 х 7 = 11,669 (змін).
Визначаємо загальне число змін використання ОВФ при базовому рівні змінності їх використання:
Змпл = Рчб х Кзм + Змпл ,
де Змпл - величина змін використання ОВФ у плановому році;
Отже, Змпл = 140 х 1,667 + 11,669 = 245,05 .
Тепер визначимо приріст обсягу виробництва продукції підприємства за рахунок річного робочого часу використання ОВФ:
Орчпл = ( Об / Змб ) х Змпл ,
де Орчпл - приріст обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ, Об - величина обсягу виробництва продукції у базовому році, Змб - число змін використання ОВФ у базовому році.
Орчпл = ( 8100000 / (140 х 1,667 )) х 11,669 = 405000 (грн).
Також визначаємо додаткові витрати підприємства, пов"язані із підвищенням ефективності використання річного робочого часу , виходячи із нормативу додаткових витрат на 1 тисячу гривень. Активної частини ОВФ - 0,1 грн. у додаткову зміну:
Дрч = Бвак х Сзм х Змпл ,
де Дрч - додаткові витрати , пов"язані із збільшенням річного робочого часу використання ОВФ, Бвак - балансова (первісна) вартість активної частини ОВФ; Сзм - додаткові витрати, в гривнях на 1 тисячу гривень балансової вартості активної частини ОВФ у додаткову зміну.
Дрч = 4,00 х 0,1 х 11,669 = 4,668 (тис.грн.).
Визначаємо зниження собівартості продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у собівартості (вартості) продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. обсягу продукції. Доля цих витрат визначається за формулою:
Д а/ві = (Бві х А) / Оі ,
де Да/Ві - доля амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції і-го року, Бві - балансова вартість ОВФ в і-му році, А- норма річних амортизаційних відрахувань, Оі - обсяг виробництва продукції в і-му році.
Отже, доля річних амортизаційних відрахувань в одиниці обсягу продукції становитиме у базовому році:
Да/Вб = (5400 х 0,088) / 8100 = 0,0586 (грн./грн.)
У плановому році:
Да/Впл = (5420 х 0,088) / (8100 + 405) = 0,0561 (грн./грн.).
Балансова вартість у плановому році дорівнює 5420 (5400-0,43+0,45).
Економія витрат виробництва за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань буде становити:
А/Впл = (Да/Вб - Да/Впл) х Опл ,
де А/Впл - економія річних амортизаційних відрахувань з розрахунку на річний обсяг виробництва продукції, Опл - річний обсяг виробництва продукції у плановому році.
А/Впл = (0,0586 - 0,0561) х 8505 = 21,2625 (тис. грн.).
Економія собівартості продукції підприємства у плановому році рівна:
Срч = А/Впл - Дрч,
де Срч - зниження собівартості продукції за рахунок збільшення робочого часу використання ОВФ.
Срч = 21,2625 - 4,668 = 16,5945 (тис. грн.).
3.2. Підвищення ефективності використання внутрізмінного часу.
В процесі виробництва продукції на підприємстві можливі втрати робочого часу на протязі зміни використання ОВФ. Основними причинами втрат цього часу є простій обладнання через його технічний стан, що можна характеризувати коефіцієнтом технічної готовності, та інші організаційно-господарські причини. Внутрізмінні втрати робочого часу використання ОВФ призводять до зменшення обсягу виробництва продукції - пропорційно втратам внутрізмінного часу.
Щоб зменшити внутрізмінні втрати робочого часу використання ОВФ на підприємстві, і, відповідно, тим самим підвищити коефіцієнт використання внутрізмінного робочого часу, необхідно здійснювати додаткове технічне обслуговування, поточний ремонт обладнання та інші господарсько-технічні заходи. Проведення комплексу заходів по підвищенню коефіцієнта використання внутрізмінного часу дозволить зменшити втрати внутрізмінного робочого часу в межах 5-20%%. Проте проведення комплексу заходів по підвищенню ефективності використання внутрізмінного часу потребує додаткових витрат підприємства.
На основі запроектованих заходів визначаємо величину зменшення внутрізмінних втрат робочого часу використаня ОВФ підприємства (у відсотках). Візьмемо, наприклад, зниження втрат робочого часу протягом зміни ( ВЗЧпл) на 9% (внаслідок проведених нами заходами).
Визначимо загальну величину зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ підприємства у плановому році:
ВЗРЧпл = (ВВЗЧб х ВЗЧпл) х РЧпл х Кзм ,
де ВЗРЧпл - загальна величина зменшення втрат внутрізмінного часу, ВВЗЧб - втрати внутрізмінного часу використання ОВФ у базовому році (години), ВЗЧпл- величина зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ у плановому році (відсотки), Кзм - коефіцієнт змінності.
ВЗРЧпл = 0,7 х 0,09 х 146,3 х 1,667 = 15,36 (годин).
По відношенню до робочого часу в годинах зменшення втрат внутрізмінного робочого часу у відсотках становитиме:
ВЗРЧпл = ((0,7х0,9х146,3х1,667)/(146,3х1,667х 8)) х 100% = 0,79%.
Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного часу використання ОВФ підприємства. Це збільшення відбувається, як свідчить виробничий досвід, прямо пропорційно зменшенню втрат внутрізмінного часу:
Овзч = Об х ВЗРЧпл ,
де Овзч - збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного робочого часувикористання ОВФ, Об - обсяг виробництва продукції у базовому році, ВЗРЧпл - величина зменшення втрат

 
 

Цікаве

Загрузка...