WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Визначаємо його за формулою:
Кп = Бпв / Бв ;
де Бвп - балансова вартістьпоступивших фондів.
Отже, Кп = 0,45 / 5,40 = 0,083 (або 8,3%).
Коефіцієнт оновлення показує долю основних нових фондів, які поступили на підприємство. Коефіцієнт оновлення (Кон) рахуємо за формулою:
Кон = Бвн / Бв ;
де Бвн - балансова вартість нових фондів.
Отже, Кон = 0,20 / 5,40 = 0,037(або 3,7%).
Коефіцієнт інтенсивності оновлення ОФ (Кіон) на підприємстві визначаємо за формулою:
Кіон = Кон / Кв = 0,037 / 0,080 = 0,463 (або 46,3%).
У нашому випадку оновлення ОВФ переважає їх вибуття (це показує коефіцієнт оновлення ОФ), а це,в свою чергу,вказує на певне нарощування ОВФ на підприємстві. Надходження ОВФ здійснюється на 8,3% новими ОВФ. Вибуття на цьому підприємстві ОВФ становить 0,080 (або 8%), і здійснюється за рахунок фізичного зносу та з інших причин.
Показники, що характеризують оснащеність підприємства основними виробничими фондами.
Фондооснащенність виробництва (Фз), як економічна категорія, характеризує наявність (забезпеченість) підприємства або його потреб в ОВФ для виробництва одиниці продукції. Визначається як відношення величини (обсягу) ОВФ підприємства (Бвовф) до обсягу виробленної продукції (О):
Фз = Бвовф / О = 5,40 / 8,10 = 0,666 (або 66,6%).
Механозабезпеченість підприємства (Мз), як економічна категорія, що характеризує забезпеченість (потребу) підприємства у засобах механізації для виготовлення одиниці продукції. Обраховуємо:
Мз = Бва / О ,
де Бва - балансова вартість засобів механізації.
Отже, Мз = 4,00 / 8,10 = 0,494 (або 49,4%).
Показники, які характеризують озброєність працівників ОВФ.
Фондоозброєність праці (Фз), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю ОВФ до середньоспискової чисельності робітників (Чр), зайнятих у найбільшу зміну:
Фз = Бвовф / Чр = 5400000 / 210 = 25714,29 грн./чол.
Механоозброєність праці робітників (Мп), як економічна категорія, характеризує співвідношення між балансовою вартістю засобів механізації (Бва) і чисельності робітників. Визначаємо за формулою:
Мп = Бва / Чр = 4000000 / 210 = 19047,62 грн./чол.
Показники, які характеризують використання ОВФ підприємства в часі.
Коефіцієнт використання календарного часу (Ккч), як економічна категорія, характеризує тривалість використання ОВФ на протязі року. І визначаємо:
Ккч = Рдн / Кд ,
де Рдн - число робочих днів, Кд - число календарних днів у році.
Тоді, Ккч = 140 / 365 = 0,3836 (або 38,36%).
Коефіцієнт використання робочого часу (Крч), як економічна категорія, характеризує ступінь використання робочого часу на протязі року і визначається за формулою:
Крч = Чфрд / Чрдпл ,
де Чфрд - число фактично відпрацьованих робочих днів, Чрдпл - число робочих днів запланованих у році.
Отже, Крч = 140 / 230 = 0,6087 (або 60,87%).
Коефіцієнт змінності (Кзм) ОФ, як економічна категорія, характеризує кількість змін роботи ОВФ в добу. І визначаємо:
Кзм = ЕБві / Бв ,
де Бві - балансова вартість ОФ, яка використовується у різні зміни (Е - сума).
Отже, Кзм = ( 4,30 + 3,40 + 1,30 ) / 5,40 = 1,667.
Коефіцієнт використання внутрізмінного часу (Квзм), як економічна категорія, що характеризує ступінь використання робочого часу на протязі зміни, і визначається за формулою:
Квзм = Чфгзм / Чгзм ,
де Чфгзм - число годин, відпрацьованих у зміну; Чгзм - число годин зміни.
Тоді, Квзм = ( 8 - 0,7 ) / 8 = 0,9125 , (або 91,25%);
де 0,7 - внутрізмінні втрати робочого часу (у годинах).
Інтегральний коефіцієнт використання часу (Кін), як економічна категорія, характеризує ступінь використання ОВФ у часі. І визначаємо його за допомогою дубутку відповідних коефіцієнтів використання ОВФ:
Кін = Ккч х Крч х Кзм х Квзм = 0,3836 х 0,6087 х 1,667 х 0,9125= 0,3552;
Коефіцієнт використання календарного часу дорівнює 0,3836, а це не входить в нормативний проміжок (0,65 - 0,70), отже потрібно впроваджувати такі заходи, за допомогою яких вдалося б підвищити використання календарного часу, в результаті чого підвищувалась ефективність використання ОВФ. Використання робочого часу характеризується коефіцієнтом використання робочого часу, який в даному випадку рівний 0,6087. Робочий час на підприємстві використовується не повністю, що впливає на ефективність використання ОВФ. Протележне спостерігається по використанню внутрізмінного часу - 0,9125. Ефективність використання ОВФ складає 0,3552; це впливає на фективність ведення виробництва.
Узагальнюючі показники.
Фондовіддача (Фв), як економічне категорія, характеризує обсяг продукції у грошовому виразі, що виробляється на одиницю ОВФ. Визначаємо її:
Фв = О / Бвовф = 8,10 / 5,40 = 1,5 (грн./грн.).
Фондовіддача по активній частині ОВФ (Фва) визначаємо:
Фва = О / Бваовф ,
де Бварвф - балансова вартість активної частини ОВФ.
Отже, Фва = 8,10 / 4,00 = 2,025 (грн./грн.).
Коефіцієнт віддачі спожитих ОВФ (Квс) визначаємо за формулою:
Квс = О / Ар ,
де Ар - річна сума амортизаційних відрахувань.
Тоді, Квс = 8,10 /(5,40 х 0,088) = 17,045 (грн./грн.)
По узагальнюючим показникам можна зробити висновок, що ОВФ використовуються досить ефективно, особливо їх активна частина.
Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ підприємства в часі.
Методичні рекомендації по економічному обгрунтуванню заходів по поліпшенню використання ОВФ на підприємстві в часі.
3.1 . Підвищення ефективності використання річного робочого часу.
Величина робочого часу використання ОВФ підприємства залежить від їх технічного стану на протязі року, забезпеченості підприємства матеріально-технічними та трудовими ресурсами, організації виробництва, від попиту на продукцію тощо. Ефективність використання ОВФами робочого часу характеризує коефіцієнт використання річного робочого часу.
Щоб підвищити його рівень і, відповідно, зробити можливим підвищення ефективності використання ОВФ, необхідно в першу чергу здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення їх технічного стану, особливо активної частини (технічне обслуговування, ремонт, тощо) та поліпшити забезпеченість підприємства матеріально-технічними та трудовими ресурсами за умови, що буде у відповідній кількості реалізовуватись продукція нашого підприємства. Такі заходи дозволять збільшити терміни роботи та використання ОВФів (в межах 5%-30%), а це, відповідно, обов"язково вплине на рівень ефективності виробництва.
Для підвищення ефективності використання річного робочого часу на підприємствах пропонується проведення наступних заходів:
- покращення сервісно-технічного обслуговування основних фондів, що передбачає покращення роботи сервісно-технічних і ремонтних бригад підприємства;
- забеспеченість ремонтних

 
 

Цікаве

Загрузка...