WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

підприємстві.
Показники
Величина
коефіцієнтів Зростання
коефіцієнтів Додаткові
витрати
тис.
грн. результати
збільш. обсягу прод. тис. грн. зниж. собів. прод. тис. грн. збільш робоч. місць чол.
Базовий рік Плановий
рік
1.підвищення коефіціє-нта викор робочого часу 0,6087 0,6391 0,0304 4,668 405 16,6
2. підвищ. коефіцієнта викор внутрізмін. часу 0,9125 0,9204 0,0079 1,264 63,99 0,369
3. підвищення коефіці-єнта змінності 1,667 1,709 0,042 6,1179 212,33 3,857 9
4. підвищ. коефіцієнта викор. календарн. часу 0,3836 0,45 0,0664 18,87 981,25 75,83 44
Разом 30,92 1662,57 96,656 53
Таким чином, поліпшення використання ОВФ забезпечує економію капітальних вкладень підприємства, величину якої можна визначити виходячи із обсягу виробництва додаткової продукції у плановому році і фондовіддачі у базовому році:
К = Опл / Фвб ,
де К- економія капітальних вкладень, Опл - обсяг додаткової продукції в плановому році, Фвб - фондовіддача у базовому році.
Отже, К = 1658,04 / 1,5 = 1105,36 (тис. грн.).
4. Вплив підвищення ефективності використання ОВФ на господарську діяльність підприємства
Основні виробничі фонди підприємства складають основу його матеріально-технічної бази, від рівня її використання залежать результати господарської діяльності підприємства.
Поліпшення використання ОВФ підприємства є важливим резервом підвищення ефективності виробництва, яке полягає в зниженні витрат живої і уречевленної праці, а по сумі собівартості продукції, оскільки значна сума витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов"язана із використанням ОВФ на підприємстві.
Показники Одиниц. виміру Базовий рік Приріст аб-солютний Віднос-ний Плановий рік
Проектна потужн. підприемства млн. грн 12,00 - 12,00
Обсяг реалізації продукції млн. грн 8,10 1,66257 20,5 9,76257
Освоєння проектної потужності % 67,5 13,85 20,5 81,35
Балансова вартість ОВФ млн. грн 5,40 0,02 0,37 5,42
Фондовіддача грн./грн. 1,5 0,3079 20,53 1,8079
Чисельність працівників Чол. 400 53 13,25 453
Продуктивність праці млн. грн 0,02025 0,0013 6,42 0,02155
Собівартість продукції млн. грн 6,10 1,1794 19,33 7,2794
Витрати на 1грн реалізов. продук млн. грн 0,7531 -0,0075 -0,99 0,7456
Середня заробітна плата Грн. 479,17 14,81 3,09 493,98
Прибуток млн. грн 2 0,48317 24,16 2,48317
Рентабельність виробництва % 32,79 1,32 4,03 34,11
Фондовіддача на даному підприємстві зросла на:
Фпл = 1,66257 / 5,40 = 0,3079 (грн./грн.).
Тоді у плановому році вона становитиме:
Фпл = 1,5 + 0,3079 = 1,8079 (грн./грн.).
Продуктивність праці у плановому періоді складатиме:
Пп = 9,76257 / 453 = 0,02155; (у базовому році - 8,10 / 400 = 0,02025).
Зміну собівартості у плановому періоді визначаємо слідуючим чином:
Спл = (Сб / Об) х (Опл - зниження собівартості продукції) =
= (6,1 / 8,1) х (9,76257 - 96,656) = 0,7531 х 9,665914 = 7,2794(млн. грн.)
Отже, абсолютна зміна собівартості у порівнянні з базовою буде становити:
Спл = 7,2794 - 6,10 = 1,1794 (млн. грн.).
Витрати на 1 гривню реалізованої продукції у плановому періоді будуть становити:
В1грн = 7,2794 / 9,76257 = 0,7456, (у базовому - 6,10/8,10);
З цього видно, що на 1 грн. реалізованої продукції затрати у плановому періоді зменшилась на 1,288 %, а за рахунок того, що збільшився обсяг виробництва продукції на 20,5 %, а загальна собівартість зросла на 19,33 %.
Тоді середня заробітна плата у базовому році складатиме ( грн.):
ЗПбаз = (Сбаз - МВ) / (Чпбаз х 12), тобто:
ЗПбаз = (6,1 - 3,8) / (400 х 12) = 2300000 / 4800 = 479,17 грн.
Заробітна плата у плановому році середня складатиме:
ЗПпл = (Спл - ((МВ / Об) х (Опл + додаткові витрати))) / (Чппл х 12);
ЗПпл = (7,2794 - ((3,8 / 8,1) х (9,76257 + 0,03092))) / (453 х 12) = 493,98(грн.)
Прибуток визначаємо:
ПРИБ = О - С, тобто у базовому році прибуток складатиме:
ПРИБб = Об - Сб = 8,1 - 6,1 = 2 (млн. грн.)
У плановому періоді ПРИБпл = Опл - Спл = 9,76257 - 7,2794 =2,48317 млн.
Визначаємо рентабельність:
РЕНТ = (ПРИБ / С) х 100%, тобто у базовому році рентабельність дорівнює:
РЕНТб = (ПРИБб / Сб)х 100 = (2 / 6,1) х 100 = 32,79%;
РЕНТпл = (ПРИБпл /Спл) х 100 = (2,48317 / 7,2794) х 100 = 34,11%.
За рахунок підвищення ефективності використання ОВФ продуктивність праці зросла на 6,42 %, а середня зарплата зросла на 3,09 %. Отже, вище вказані заходи по підвищенню ефективності використання ОВФ виправдали себе: прибуток підприємства зріс на 24,16 %, рентабельність виробництва зросла на 4,03 %.
Висновки.
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві є важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що значна частина витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов"язана із використанням ОВФ на підприємстві.
У своїй курсовій роботі я підвищував ефективність використання ОВФ за рахунок:
- підвищення використання річного робочого часу;
- підвищення коефіцієнта змінності;
- підвищення використання внутрізмінного часу;
- підвищення використання календарного часу.
За рахунок першого заходу я досяг збільшення обсягів виробництва на 405тис.грн.,внаслідок чого зменшилась собівартість продукції на 16,6тис.грн.
За рахунок підвищення коефіцієнта змінності я досяг збільшення виробництва обсягів виробництва продукції на 212,33 тис. грн., внаслідок чого зменшилась собівартість продукції на 3,857 тис. грн., а чисельність робітників зросла на 9 чоловік.
За рахунок підвищенні використання внутрізмінного часу я досяг збільшення обсягів виробництва продукції на 63,99 тис. грн., собівартість продукції знизилась на 0,369 тис. грн.
За рахунок підвищення використання календарного часу досягнуто збільшення обсягів виробництва продукції на 981,5 тис. грн., собівартість продукції знизилась на 75,83 тис. грн., а чисельність робітників збільшилась на 44 чоловіки.
В загальному збільшилось виробництво продукції на 1,61754 млн. грн., що більше 10 процентів (збільшення обсягу продукції в плановому році) від проектної потужності підприємства, тому підприємству потрібно шукати нові ринки збуту цієї продукції. Загальна ефективність виробництва на нашому підприємстві (дивимось по зростанню прибутку підприємства) зросла на 483 тисячі 170 грн., тобто на 24,16 %.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Економічна теорія у 2-х книгах. Кн. 1. Макроекономіка: навчальний посібник (За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчішина) - К.:Заповіт, 97р.
2. Т.О.Примак. "Економіка підприємства", навчальний посібник. - Київ, "Вікар", 2001р.
3. Економіка підприємства. Підручник. За загальною ред. д. е. н., профессора С.Ф.Покропивного. - Київ, 2001 р.
4. Самуельсон П. Економіка. Львів.,Світ. 1993 р.
5. Методичні вказівки (методички №№ 067-135, 067-136).

 
 

Цікаве

Загрузка...