WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства - Курсова робота

внутрізмінного часу (відсотки).
Отже, Овзч = 8100000 х0,0079 = 63990 (грн.);
Можемо визначити додаткові витрати підприємства, пов"язані із зменшенням втрат внутрізмінного часу використання ОВФ. Розрахунок ведеться із нормативу витрат на 1 тсячу грн. активної частини ОВФ на кожен відсоток зменшення втрат внутрізмінного робочого часу - 0,4 гривні:
Двзрч = Бвак х Свзрч х Взч ,
де Двзрч - додаткові витрати підприємства, пов"язані із зниженням втрат внутрізмінного робочого часу. Свзрч - додаткові витрати з розрахунку на 1 тис. грн. активної частини ОВФ на 1 відсоток зменшення втрат внутрізмінного робочого часу.
Отже, Двзрч = 4,00 х 0,4 х 0,79 = 1,264 (тис. грн.);
Визначаємо зниження витрат виробництва продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. обсягу продукції, і визначається за формулою:
Да/Ві = ( Бві х А ) / Оі,
де Да/Ві - доля амортизаційних відрахувань собівартості на одиницю обсягу продукції і-го року, Бві - балансова вартість ОВФ в і-му році, А- доля (норма) річних амортизаційних відрахувань, Оі - обсяг виробництва продукції в і-му році.
Отже, доля річних амортизаційних відрахувань в одиниці вартості продукції становить:
у базовому році Да/Вб = (5400 х 0,088) / 8100 = 0,0586 (грн./грн.).
у плановому році:
Да/Впл = (5420 х 0,088) / (8100 + 63,99) = 0,0584 (грн./грн.).
Економія амортизаційних відрахувань в одиниці вартості продукції становитиме (у тис. грн.):
А/Впл = (Да/Вб - Да/Впл) х Опл = (0,0586 - 0,0584) х 8163,99 = 1,6328;
Зниження собівартості продукції підприємства за рахунок зменшення втрат внутрізмінного часу буде складати:
Свзрч = А/Впл - Двзрч ;
де Свзрч - величина зниження собівартості продукції за рахунок зменшення втрат внутрізмінного робочого часу використання ОВФ.
Свзрч = 1,6328 - 1,264 = 0,369 (тис.грн.).
Визначаємо коефіцієнт використання внутрізмінного часу у плановому році:
Квз = (Тзм - Вз) / Тзм;
де Тзм - тривалість зміни, Вз - витрати внутрі-мінного часу.
Отже, Квз = (8 - (0,7 х 0,91)) /8 = 0,9204
3.3. Підвищення ефективності збільшення змінності використання основних виробничих фондів.
Змінність використання ОВФ характеризується коефіцієнтом змінності. Підвищення коефіцієнта змінності використання ОВФ забезпечує збільшення тривалості роботи цих фондів, особливо активної частини, що впливає на збільшення обсягу виробництва продукції підприємством. Досягти збільшення коефіцієнта змінності використання ОВФ, можливо на основі впровадження комплексу технічних та організаційно-господарських заходів, спрямованих на підвищення рівня технічного стану ОВФ, забезпечення процесу виробництва матеріально-технічними та трудовими ресурсами, поліпшення організації виробництваі праці тощо. Як свідчить виробничий досвід, запроектовані заходи дозволяють збільшити зміність використання ОВФ на 5 - 30%% в рік. В практиці збільшення змінності використання ОВФ відбувається в першу, другу чи третю зміни роботи підприємства. Проте, впровадження запроектованих заходів по збільшенню змінності використання ОВФ плтребує додаткових витрат, які необхідно врахувати при визначенні ефективності використання цих фондів.
На основі запроектованих заходів будемо визначати величину збільшення тривалості використання ОВФ на підприємстві, а також в яку зміну буде збільшуватись тривалість використаннята обсяг ОВФ. Визначимо величину збільшення змінності використання ОВФ на підприємстві. До розрахунків приймемо, що додатково буде використовуватися ОВФів:
- у першу зміну - 100 тис. грн.
- у другу зміну - 75 тис. грн.
- у третю зміну - 50 тис. грн.
Тобто обсяг використання - 225 тис. грн. ( 100 + 75 + 50 );
Виходячи із наведених даних, збільшення коефіцієнта змінності використання ОВФ становитиме:
КЗМпл = Е Бві / Бв ,
де КЗМпл - збільшення коефіцієнта змінності використання ОВФ , Бві - балансова вартість приросту ОВФ підприємства (Е - сума).
Отже, КЗМпл = (100 + 75 + 50) / 5400 = 0,042.
Визначаємо коефіцієнт змінності використання ОВФ у плановому році: КЗМпл = КЗМб + КЗМпл ,
де КЗМб і КЗМпл - коефіцієнти змінності використання основних виробничих фондів відповідно у плановому і базовому роках.
Отже, КЗМпл = 1,667 + 0,042 = 1,709.
Визначаємо число змін використання ОВФ у плановому році із збільшенням коефіцієнта змінності:
Змпл = РЧпл х КЗМпл ,
де Змпл - число змін використання ОВФ у плановому році, РЧпл - робочий час використання ОВФ у плановому році, КЗМпл - коефіцієнт змінності використання ОВФ у плановому році.
Отже, Змпл = 146,3 х 1,709 = 250 (змін).
Визначаємо збільшення обсягу виробництва продукції у зв"язку із збільшенням коефіцієнта змінності використання ОВФ підприємства виходячи із обсягу виробництва продукції в одну зміну у базовому році:
ОЗМпл = ( Об / Змб ) х Змпл ,
де ОЗМпл - збільшення обсягу виробництва продукції за рахунок збільшення коефіцієнта змінності (у тис.грн.), Об - обсяг виробництва продукції у базовому році, Змб - число змін використання ОВФ у базовому році, Змпл - приріст числа змін використання ОВФ у плановому році ( Змпл = Змпл - Змб ).
Отже, ОЗМпл = (8100 / (1,667 х 140)) х (250 - (1,667 х 146,3)) = 212,334.
Визначаємо додаткові витрати підприємства, пов"язані із збільшеням коефіцієнта змінності використання ОВФ. До них відносять витрати на технічне обслуговування і ремонти обладнання, на організацію робіт при багатозмінній роботі обладнання, організаційно-господарські витрати тощо. Величину цих витрат можна визначити на основі нормативу витрат, які необхідні для організації робіт при багатозмінній роботі підприємств - 1 тис. грн. на одну зміну в рік:
Дзм = Змпл х Сзм ,
де Дзм - додаткові витрати, пов"язані із збільшенням коефіцієнта змінності використання ОВФ, Сзм - норма витрат з розрахунку на одну зміну використання ОВФ підприємства в рік.
Отже, Дзм = 6,1179 х 1 = 6,1179 (тис. грн.).
Визначаємо величину зниження витрат на виробництво продукції за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахуваннь у вартості (собівартості) продукції. Розрахунок ведеться на 1 грн. продукції:
Да/Ві = (Бві х А) /Оі ,
де Да/Ві - доля амортизаційних відрахуваннь у вартості у одиниці продукції, Бві - балансова вартість ОВФ підприємства, А - середньозважена річна доля амортизаційних відрахуваннь, Оі - обсяг виробництва продукції в і-му році.
Доля річних амортизаційних відрахуваннь в одиниці вартості продукції становить:
у базовому році Да/Вб = (5400 х 0,088) / 8100 = 0,0586 (грн./грн.).
у плановому році Да/Впл =(5420 х 0,088) / (8100 + 212,334)= 0,0574(грн./грн.).
Зменшення річних амортизаційних відрахувань на

 
 

Цікаве

Загрузка...