WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємств - Курсова робота

Планування діяльності підприємств - Курсова робота

підприємстві
Плановий фонд заробітної плати - це сума грошових коштів, передбачених в плановому періоді для виплати працівникам по тарифних ставках, окладах і відрядних розцінках, а також премій з фонду заробітної плати і всіх видів доплат до заробітної плати.
Для розрахунку планового фонду заробітної плати використовують наступні методи: укрупнений, прямого рахунку, нормативний, по елементах.
В курсовій роботі пропонується використати метод прямого рахунку. Даний метод оснований на визначенні планової чисельності персоналу по категоріях і їх середньорічної заробітної плати.
Плановий фонд заробітної плати обчислюється за формулою:
(43);
де - середньорічна заробітна плата одного працівника і-ої категорії в плановому періоді, грн.;
- планова чисельність і-ої категорії персоналу, грн.;
n - кількість категорій персоналу.
Розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється в такій послідовності: 1) складається штатний розпис підприємства; 2) для кожної з категорій персоналу, відповідно до систем оплати праці прийнятих на підприємстві, а також виходячи з величини середньомісячної зарплати в даній галузі, розраховується середньомісячна зарплата (посадовий або місячний оклад); 3) розраховується зарплата усіх штатних одиниць відповідно річна та місячна - див. табл. 17.
Таблиця 17
Штатний розпис підприємства
№ Назва посад Число штатних одиниць Посадовий оклад, грн./міс. Зарплата усіх штатних одиниць
грн./міс. грн./ рік
1 2 3 4 5 6
1. Працівники
Механізатор 20 280,00 5600 67200
Тесляр 5 240,00 1200 14400
Пакувальник 15 200,00 3000 36000
Збиральник 20 270,00 5400 64800
Шліфувальник 5 220,00 1100 13200
Контролер по якості 4 250,00 1000 12000
ВСЬОГО 69 17300 207600
2. Керівники і спеціалісти
Директор 1 948,00 948 11376
Заступник директора з виробництва 1 934,00 934 11208
Заступник директора з маркетингу 1 900,00 900 10800
Головний бухгалтер 1 908,00 908 10896
Бухгалтер касир 1 845,00 845 10140
Бухгалтер по заробітній платі 1 876,00 876 10512
Головний конструктор 1 789,00 789 9468
Головний механік 1 765,00 765 9180
Технолог 1 745,00 745 8940
Начальник відділу реклами 1 634,00 634 7608
Начальник відділу збуту 1 700,00 700 8400
Начальник відділу постачання 1 689,00 689 8268
ВСЬОГО 12 9733 116796
3. Обслуговуючий персонал
- прибиральниця 1 178,00 178 2136
- сторож
ВСЬОГО 1 178,00 178 2136
2 356 4272
РАЗОМ 27389 328668
Розраховується загальний плановий фонд оплати праці (ФЗПЗАГПЛ):
(44);
де ФЗПОСН.ПЛ - фонд основної зарплати на плановий рік, грн. (табл. 17, кол. 6, "Всього")
ФЗПДОД.ПЛ - фонд додаткової зарплати на плановий рік, грн. - приймаємо 20% ФЗПОСН.ПЛ.
ФЗППЛ ЗАГ= 328668+(328668*0,2) =394401,6 грн.
3. Планування фінансової діяльності підприємства
3.1. Планування зниження собівартості продукції по окремим
техніко-економічним факторам
Економія затрат за рахунок підвищення технічного рівня виробництва розраховується по плану технічного розвитку і організації виробництва. Сума економії по цих факторах складається із зменшення витрат матеріальних ресурсів та витрат на оплату праці.
Економія від зниження матеріальних витрат визначається за формулою:
(45);
де НQ0 і НQ1 - норма витрат сировини, матеріалів, палива на одиницю продукції до і після проведення відповідних заходів. Норму витрат матеріалів до проведення заходів НQ0 беремо з вихідних даних, табл. 1, № 13. Норма витрат після проведення заходів - це величина НQ0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 24;
ЦМ - ціна одиниці сировини, матеріалів, палива, грн. , див. вихідні дані, табл. 9;
QВіЗАХ - кількість продукції, виготовленої з початку введення заходу до кінця планового періоду, шт., визначається виходячи з величини планового виробництва продукції QВПЛ (див. формула (14)) та часу дії заходу, тобто:
QВіЗАХ = QВПЛ*(12-NМ)/12,
QЗАХВі= 5852*(12-5)/12=3413,7
де NМ - номер місяця коли було впроваджено захід, див. вихідні дані, табл. 1, № 25.
Є1= (670*0,0021-632*0,0021)*3413,7= 119,5
Є2= (134*0,0281-118,36*0,0281)*3413,7=1486,32
Є3= (268*0,0618-255,48*0,0618)*3413,7=2636,74
Зниження собівартості продукції за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві рівна:
=
= ((39,8*5266,8/5266,8)-(39,8*5852/5266,8))*5852 = -25878,8 (46);
де СВБ - собівартість 1-го виробу в базовому році, грн., див. формула (47);
QВБ і QВПЛ - обсяг виробництва в натуральному вираженні відповідно в базовому та плановому періодах, див. таблиця 3 "Всього".
(47);
СБ1=38,7+5870/52668 = 39,8
де ВЗМБ - змінні затрати на виробництво одиниці продукції у базисному році, грн./шт. , див. вихідні дані, табл. 1, № 27;
ВПОСТБ - постійні затрати у базисному році, грн., див. вих. дані, табл. 1, № 26;
QВБ - обсяг виробництва у базисному році, шт.
Зниження собівартості за рахунок зміни обсягів виробництва визначається за формулою:
=(5870*0,12)/100 =690,6 48);
де - темпи приросту товарної продукції в плановому періоді в порівнянні з базовим роком, % (величину товарної продукції у базисному році (QТБ) беремо з табл. 16, п.1, кол. 5).
Тоді = (QТПЛ - QТБ) / QТБ*100=
=( 96399,996 - 86252,63 ) /86252,63 * 100 =11,8
Економія на амортизаційних відрахуваннях рівна:
=
= (1567,29 / 86252,63- 1355,56 / 96399,996 ) * 96399,996 = 385,6
(49);
де АБ і АПЛ - загальна сума амортизаційних відрахувань в базовому та плановому періодах, грн., для визначення використовується величина постійних затрат у базовому та плановому роках (вих. дані, табл..1, № 5, 26) та питома вага амортизації в постійних затратах (див. вихідні дані, табл. 1, № 28);
QТБ і QТПЛ - обсяг товарної продукції в базовому та плановому періодах відповідно, грн., див. табл. 16, п. 1, кол. 5 та кол. 6 відповідно.
3.2. Планування доходів і надходжень
Планування доходів та надходжень грошових засобів проводять на основі розрахунку руху грошових потоків на підприємстві, для забезпечення контролю за використанням коштів в ході господарської діяльності.
Джерелами доходів та надходжень є:
- прибуток від виробничо-господарської діяльності;
- амортизаційні відрахування;
- пасиви.
Розглянемо детально методику планування основних джерел доходів та надходжень.
І. Прибуток.
План по прибутках складають: в цінах і умовах виробництва планового року; в цінах і умовах попереднього року; по діючих цінах та умовах виробництва. Кінцевим фінансовим результатом діяльності підприємства є балансовий прибуток, який складається з:
" прибутку від реалізації продукції;
" прибутку від реалізації основних фондів, які не використовуються;
" фінансових результатів комерційної діяльності (доходи від здачі приміщень в оренду, короткотермінові вклади тощо).
Прибуток від реалізації продукції розраховується по

 
 

Цікаве

Загрузка...