WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємств - Курсова робота

Планування діяльності підприємств - Курсова робота

продукції в плановому періоді, шт., див. формула (14);
ktД - коефіцієнт терміну дії заходу розраховується як відношення часу тривалості заходу (див. вихідні дані, табл. 1, № 18) до корисного фонду робочого часу підприємства;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому році, годин, див. табл. 5;
kнв - коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1, № 19.
(32);
Т0 = (211*8)/4670=0,361
Т1 = 0,319
де qБ - виробіток продукції на одного середньоспискового працівника в базовому періоді, грн. на чоловіка в рік, див. вихідні дані, табл. 1, № 15;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів, див. табл. 5;
tЗ - тривалість робочої зміни, год, див. вихідні дані, табл. 1, № 16.
Значення Т1 - величина Т0 зменшена на відсоток вказаний у вихідних даних, табл. 1, № 17.
Г. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни кількості робочих днів в плановому періоді (ЭР.ДЧ), (тривалість відпусток, зменшення невиходів на роботу по хворобі, ліквідація прогулів), обчислюється за формулою:
(33);
ЭР.ДЧ = 0
де ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів, див. табл. 5;
ФРЧКОР.Р.Б - корисний фонд робочого часу робітника у базовому періоді, днів, див. вихідні дані, табл. 1, № 21;
Ур - питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, %, див. вихідні дані, табл. 1, № 20.
Д. Економія чисельності працюючих за рахунок зміни обсягів виробництва обчислюється за формулою:
(34);
ЭВПЧ = - 0
де ЭВПЧ - економія чисельності за рахунок зміни обсягів виробництва, чол.;
Кпр і Кр - темпи зростання відповідно обсягів виробництва та чисельності робітників, %;
Темпи зростання обсягів виробництва - виходячи з даних таблиці 3:
= 11,1 (35);
де QВПЛ - обсяг виробництва у плановому році, шт., див. формула (14);
QВБ - обсяг виробництва у базисному році, див. табл. 3, "Всього".
Темпи зростання чисельності робітників - див. вихідні дані, табл. 1, № 22.
Величина зростання продуктивності праці по кожному окремому фактору обчислюється за формулою:
(36);
де ЭФіЧ - економія чисельності працюючих по окремому і-му фактору, чол., формули (29)-(34);
ЭЧ - загальна економія працюючих по всіх факторах, формула (38).
Загальний приріст продуктивності праці рівний сумі приростів по окремих факторах:
=-13,1 (37);
=0,191приб.0 чол. (38);
n - кількість факторів, які впливають на зростання продуктивності праці, шт.
Зведений розрахунок зростання продуктивності праці за рахунок техніко-економічних факторів ведуть в табличній формі (див. таблицю 15).
Визначаємо виробіток на одного працівника у плановому році (qПЛ):
(39);
=6122,37
Таблиця 15
Зведений розрахунок зростання продуктивності праці на 2004_____ рік
№ п/п Фактори зростання продуктивності праці Зміна чисельності працюючих, чол. Приріст продуктивності праці, %
1 Структурні зрушення у виробництві -8 -36,1
2 Підвищення технічного рівня виробництва +5 +23
3 Зміна трудоємності виробництва 0 0
4 Зміна реального фонду робочого часу 0 0
5 Зміна обсягів виробництва 0 0
Всього -3 -13,1
2.6.2. Визначення планової чисельності робітників та керівників для виконання виробничої програми
Якщо на дільниці чи в цеху випускається однорідна продукція, то планова чисельність працюючих визначається по нормах виробітку, тобто
(40);
Ч р = (5852*43,35)/6122,37*(91,8/100)=4514
де QВПЛ - плановий обсяг випуску продукції, шт., див. формула (14);
Ц - ціна одиниці продукції, грн., див. формула (12);
kНВ - коефіцієнт виконання норми виробітку працюючого, див. вихідні дані, табл. 1, № 19;
qПЛ - виробіток продукції в плановому році, грн./чол., див. формула (39).
Чисельність робітників, необхідних для експлуатації машин, апаратів, обладнання визначається по нормах обслуговування обладнання:
(41);
Ч експ. = (18*1*0,84)/2=7,56
де NО.заг - кількість машин, обладнання та інших об'єктів, що підлягають обслуговуванню, шт. , див. вихідні дані, табл. 7;
kЗ - коефіцієнт змінності (число змін роботи підприємства за добу, шт.) , див. вихідні дані, табл. 1, № 29;
kс - коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової, див. формула (42);
Но - норма обслуговування, тобто кількість обладнання, що підлягає обслуговуванню одним робітником, див. вихідні дані, табл. 1, № 23.
Коефіцієнт приведення явочної чисельності робітників до спискової визначається відношенням номінального фонду робочого часу в днях до планового числа робочих днів:
(42);
kс = 211/251=0,84
де ФРЧНОМ.Р.ПЛ - номінальний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 5;
ФРЧКОР.Р.ПЛ - корисний фонд робочого часу робітника в плановому році, днів, див. табл. 5.
Планування чисельності керівників та спеціалістів проводять на основі: трудоємності управління; нормативного методу; числа робочих місць.
Планування чисельності керівників і спеціалістів по числу робочих місць передбачає спочатку розробку організаційної структури управління, див. рис. 4, а потім штатного розкладу кожного структурного підрозділу.
Директор
Заступник директора з виробництва
Заступник директора з маркетингу Головний бухгалтер
Головний конструктор Начальник відділу реклами Бухгалтер по зарплаті
Головний механік Начальник відділу збуту
Бухгалтер касир
технолог
Рис.Структура апарату управління підприємством
Вивільнення персоналу або додаткова потреба в персоналі визначається шляхом порівняння планової потреби в персоналі з його фактичною наявністю на початок планового періоду. Такий розрахунок проводять у вигляді форми (див. таблицю 16).
Таблиця 16
Потреба в персоналі та джерела забезпечення
№ п.п. Назва показників Одиниці виміру Базовий рік План
План Фактичне виконання
1 2 3 4 5 6
1. Товарна (валова) продукція
тис. грн. 96399,996 86252,63 101473,68
те саме в % до попереднього року % 117,64706
2. Виробіток на одного робітника грн./чол
4670 4670 6122,37
те саме в % до попереднього року % 117
продовження таблиці 16
1 2 3 4 5 6
3. Чисельність персоналу у звітному році, всього
чол. 53
в т. ч.: - робітників чол. 40
- спеціалістів чол. 13
4. Потреба в персоналі, всього чол. 73
в т. ч.: - робітників чол.
61
- спеціалістів чол. 12
5. Додаткова необхідність в персоналі, всього
чол.
в т. ч.: - робітників чол.
- спеціалістів чол.
6. Забезпечення додаткової потреби в персоналі:
а) за рахунок прийняття:
- робітників
чол.
- спеціалістів чол.
б) за рахунок випускників навчальних закладів:
- робітників чол.
- спеціалістів чол.
2.7. Планування фонду оплати праці (ФОП) на

 
 

Цікаве

Загрузка...