WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємств - Курсова робота

Планування діяльності підприємств - Курсова робота

між нормами витрат матеріалу при: потреба в матеріалі, в натуральних показниках ціна одиниці матеріалу, грн. вартість придбання матеріалів для ремонту обладнання, грн.
капітальному середньому малому середньому та капітальному ремонтах малому та капітальному ремонтах
Матеріал 1 1,17 1 2 3 1,077 0,47 0,24 3 8,67 26,01
Матеріал 2 0,72 1 2 3 1,078 0,48 0,25 2 10,67 21,34
Матеріал 3 0,92 1 2 3 1,09 0,49 0,23 3 12,67 38,01
Матеріал 4 0,77 1 2 3 1,121 0,46 0,25 2 5,47 11,34
ВСЬОГО - - - - - - - - - - 96,7
Таблиця 11
Розрахунок витрат на ремонт будівлі
№ Матеріали для ремонту будівель Одиниці виміру Обсяг ремонтних робіт, грн. Питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, % Питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, % Планова ціна одиниці матеріалу, грн. Потреба в матеріалі в натуральних показниках Витрати на придбання матеріалів, грн.
1 Матеріал 1 90000 56 15 2,67 2831 7558,8
2 Матеріал 2 90000 56 28 4,67 3021 14112,74
3 Матеріал 3 90000 56 5 5,67 444 2517,48
4 Матеріал 4 90000 56 16 6,67 1209 8064,03
5 Матеріал 5 90000 56 10 3,67 1373 5038,91
6 Матеріал 6 90000 56 26 7,67 1708 13100,36
ВСЬОГО - - - - - - 50392,32
2.5.2. Баланс матеріальних ресурсів підприємства
Розробка балансу матеріальних ресурсів є останнім етапом підготовки плану матеріально-технічного забезпечення. В балансі матеріальних ресурсів визначається потреба в кожному з них, джерела і розміри покриття потреби в ресурсах, кількість матеріалів, які необхідно завести зі сторони (імпорт).
Оформлюється баланс у вигляді таблиці.
Таблиця 12
Баланс матеріальних ресурсів на 2003 рік
Потреба Сума, грн. Джерела покриття
потреби Сума, грн.
1. Основне виробництво 193718,18 1. Очікуваний залишок на початок року 38249,34
2. Капітальне будівництво -
3. Заходи по вдосконаленню техніки -
2. Постачання по контрактах 178497
4. Ремонтно-експлуатаційні потреби 58017,02
3. Мобілізація внутрішніх ресурсів 25499,56
5. Незавершене виробництво 3260,43
4. Інші джерела постачання 25499,56
6. Утворення виробничих запасів -
7. Інші потреби -
Всього: 245995,63
Всього: 254995,63
На основі балансів заповнюється форма "Постачання матеріалів і комплектуючих по підприємству зі сторони".
Таблиця 13
Постачання матеріалів і комплектуючих на 2003 рік
Основні види матеріалів (комплектуючих), ціна за одиницю Обсяги постачання
Всього в тому числі
Україна країни СНД Імпорт
1. Матеріали
Матеріал 1
Всього, тонн 2744588 1372294 686147 686147
Ціна за тонну 0,0021 0,00252 0,00273
Всього, грн. 8213,19 2881,82 1729 1873,18
Рівень забезпеченості, % 100% 50% 25% 25%
Матеріал 2
Всього, тонн 548917,6 274458,8 137229,4 137229,4
Ціна за тонну 0,0281 0,034 0,037
Всього, грн. 17455,59 7712,29 4665,8 5077,5
Матеріал 3
Всього, тонн 1097835,2 548917,6 274458,8 274458,8
Ціна за тонну 0,0618 0,0742 0,0803
Всього, грн. 110250,1 33923,11 20353,9 22050,02
Всього, грн. 135916,9 44517,22 26748,7 29000,7
2. Комплектуючі
Деталь 1
Всього, шт. 1372294 686147 343073,5 343073,5
Ціна за штуку
Всього, грн. 0,0226 0,02712 0,02938
Рівень забезпеченості 100 50 25 25
Всього, грн. 34009,2 15506,9 9304,15 9198,1
Деталь 2
Всього, шт. 274458,8 137229,4 68614,7 68614,7
Ціна за штуку
Всього, грн. 0,0532 0,06384 0,06918
Всього, грн. 16427,7 7300,6 4380,36 4746,76
Всього, грн.
50436,9 22807,5 13684,51 13944,86
Разом, грн. 186355,78 67324,72 40433,21 42945,56
Таблиця заповнюється для матеріалів та деталей, що використовуються для виконання плану основного виробництва.
Обсяги постачання з України, країн СНД, імпорт - розраховуються відповідно до рівня забезпеченості.
На основі розрахунків, які приведені вище, розробляється план матеріально-технічного забезпечення у вигляді зведеної форми (див. таблицю 14).
В колонку "Найменування матеріальних ресурсів" заносять такі категорії: матеріали та комплектуючі на виробництво продукції; мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель.
Колонки 6-11 заповнюються на основі попередніх розрахунків. При цьому категорії мастильні матеріали; матеріали на ремонт обладнання; матеріали на ремонт будівель - відносяться в статтю витрат "ремонтно-експлуатаційні потреби".
Колонка 12 - сума значень колонок 6-11.
Колонка 14 - № варіанту.
Колонка 13 - розраховується як добуток одноденної потреби в ресурсі на перехідний запас в днях (кол. 14). Одноденна потреба в ресурсі визначається діленням потреби в ресурсі (кол. 12) на корисний фонд робочого часу підприємства (табл. 5).
Колонка 15 "Загальна потреба в ресурсах, "- сума значень колонок 13 та 12.
Розбивка загальної потреби в ресурсах по кварталам (колонки 16-19) здійснюється довільно.
Розбивка загальної потреби в ресурсах по джерелах постачання (колонки 20-23) - на основі нормативів: очікувані залишки - 15% від загальної потреби в ресурсах (кол. 15); мобілізація внутрішніх ресурсів - 70%; ввіз матеріалів зі сторони - 10%; інші джерела - 5%.
Колонка 3 - значення приймаємо рівними 90% колонки 15.
Колонка 4 - значення приймаємо рівними 85% колонки 15.
Колонка 5 - значення приймаємо рівними 85% колонки
Матеріально-технічне забезпечення підприємства на 2003 рік
Найменування
матеріальних
ресурсів Одиниці
виміру Поточний рік Залишки
на 1.01. __р
поточний рік
звіт ____2003__ рік ПЛАН
Потреба, статті витрат
План Факт Основне
виробництво Капітальне
будівництво Заходи
плану
технічного
розвитку Ремонтно-
експлуатаційні
потреби Незавершене
виробництво Інші
потреби
1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11
1. Основне та не завершене виробництво Т
Матеріал 1 Т 2920840 66457
Матеріал 2 Т 784168 13291
Матеріал 3 т 1568336 26583
Деталь 1 шт 1960420 33229
Деталь 2 шт 392084 6646
2 .Мастильні матеріали
Мастильний матеріал 1 2624
Мастильний матеріал 2 1140
3. Інструменти
Інструмент 1 3
Інструмент 2 3
Інструмент 3 3
Матеріали на ремонт обладнання
Матеріал 1 3
Матеріал 2 2
Матеріал 3 3
Матеріал 4 2
Матеріали на ремонт будівель
Матеріал 1 2831
Матеріал 2 3022
Матеріал 3 444
Матеріал 4 1209
Матеріал 5 1373
Матеріал 6 1708
Продовження таблиці №14
___2003____ рік ПЛАН
Всього потреба в ресурсах Перехідний запас
(план) Загальна потреба Джерела надходжень

 
 

Цікаве

Загрузка...