WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємств - Курсова робота

Планування діяльності підприємств - Курсова робота

(20);
де НQi - норма витрати матеріалу на виготовлення одиниці і-ї продукції, див. вихідні дані, табл. 1, № 13;
QВПЛ - обсяг виробництва і-го виду продукції в плановому періоді, див. формула (14);
n - кількість видів продукції, для виготовлення якої використовують даний матеріал.
Незавершене виробництво - потреба в матеріалах для виконання плану незавершеного виробництва розраховується з врахуванням тривалості виробничого циклу і планового випуску продукції визначається за формулою:
, (21);
де QЗ.К.ПЛ - обсяг незавершеного виробництва на кінець планового періоду в натуральних показниках;
QЗ.П.ПЛ - очікуваний обсяг незавершеного виробництва на початок планового періоду в натуральних показниках;
n - кількість найменувань продукції незавершеного виробництва.
Щоб отримати значення QЗ.К.ПЛ та QЗ.П.ПЛ потрібно поділити відповідні значення у вихідних даних табл. 1, № 9 на ціну одиниці продукції Ц, див. формула (12).
Потреба в мастильних матеріалах на плановий період обчислюється з врахуванням специфіки їх використання за формулою:
(22);
де Нм - норма витрат мастильних матеріалів на одну станко-годину роботи даного обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;
Nо - кількість працюючих одиниць обладнання, див. вихідні дані, табл. 2;
ФРЧКОР.П.ПЛ - корисний фонд робочого часу підприємства в плановому році, днів, див. табл. 5;
kз - коефіцієнт змінності обладнання або кількість змін роботи підприємства, див. вихідні дані, табл. 1, № 29;
tз - тривалість робочої зміни, год., див. вихідні дані, табл. 1, № 16.
При розрахунку потреби в інструменті спочатку визначається їх номенклатура, а потім по кожному виду необхідний час роботи.
Річна потреба в інструменті обчислюється за формулою:
, (23);
де tм - машинний час роботи даним інструментом для виготовлення одиниці продукції, годин, див. вихідні дані, табл. 3;
QВПЛ - річна програма випуску продукції, шт., див. формула (14);
L - довжина робочої частини інструменту, мм, див. вихідні дані, табл. 3;
l - довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм, див. вихідні дані, табл. 3;
tЗАТ - час роботи інструменту між двома заточками, годин, див. вихідні дані, табл. 3.
Потреба в матеріалах на ремонт обладнання залежить від виду і кількості обладнання, яке необхідно ремонтувати, та виду ремонтних робіт і обчислюється за формулою:
(24);
де kМ.Р. - коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;
Нк - норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті обладнання, див. вихідні дані, табл. 4;
R1, R2, R3 - сума ремонтних одиниць обладнання, які підлягають капітальному, середньому і малому ремонтам, див. вихідні дані, табл. 4 ;
kс.к - коефіцієнт, що показує співвідношення між нормами витрат матеріалу при середньому та капітальному ремонтах, див. вихідні дані, табл. 4;
kм. к - аналогічно kс.к, тільки при малому та капітальному ремонтах, табл. 4.
Потреба в матеріалах на ремонт будівель на плановий період в натуральних показниках визначається виходячи з питомої ваги матеріальних витрат в загальній вартості ремонтних робіт за формулою:
(25);
де Qрем - обсяг ремонтних робіт, грн., див. вихідні дані, табл. 5 ;
Уз - питома вага матеріальних витрат в ремонтних роботах, %, див. вихідні дані, табл. 5;
Ум - питома вага даного матеріалу в загальних матеріальних затратах, %, див. вихідні дані, табл. 5;
ЦМ.Р. - планова ціна одиниці матеріалу, грн., див. вихідні дані, табл. 5.
Розрахунки по плануванню витрат в матеріально-технічних ресурсах рекомендується провести у таких таблицях:
Таблиця 6
Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану основного виробництва
№ пп. Найменування ресурсу одиниці виміру Норма витрат на одиницю продукції Плановий обсяг виробництва, шт. Потреба в ресурсі в натуральних показниках ціна одиниці ресурсу, грн. витрати на придбання ресурсів, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 матеріал 1 т 670 5852 3920840 0,0021 8233,76
2 матеріал 2 т 134 5852 784168 0,0281 22035,12
3 матеріал 3 т 268 5852 1568336 0,0618 98284,94
4 деталь 1 шт. 335 5852 1960420 0,0226 44305,49
5 деталь 2 шт. 67 5852 392084 0,0532 20858,87
ВСЬОГО - - - - 193718,18
Таблиця 7
Розрахунок потреби в матеріалах і комплектуючих для виконання плану незавершеного виробництва
№ пп. Найменування ресурсу одиниці виміру Норма витрат на одиницю продукції Сальдо незавершеного виробництва, шт. Потреба в ресурсі, в натуральних показниках Ціна одиниці ресурсу, грн. Витрати на придбання ресурсів, грн.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 матеріал 1 Т 670 99,19 66457 0,0021 139,56
2 матеріал 2 Т 134 99,19 13291 0,0281 373,49
3 матеріал 3 Т 268 99,19 26583 0,0618 1642,83
4 деталь 1 шт. 335 99,19 33229 0,0226 750,98
5 деталь 2 шт. 67 99,19 6646 0,0532 353,57
ВСЬОГО - - - - 3260,43
Розрахунок потреби в мастильних матеріалах
Таблиця 8
№ Назва одиниці обладнання Кількість працюючих одиниць обладнання, шт. Норма витрат 1-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів Норма витрат 2-го виду мастильних матеріалів на 1-у станко-годину, літрів Корисний фонд роботи обладнання, днів Коефіцієнт змінності обладнання Тривалість робочої зміни, год. Потреба в мастильних матеріалах 1-го виду, літрів Потреба в мастильних матеріалах 2-го виду, літрів вартість придбання мастильного матеріалу 1-го виду, грн. вартість придбання мастильного матеріалу 1-го виду, грн.
1 Станок 1 3 0,074 0,0201 250 1 8 444 121 297,48 141,57
2 Станок 2 2 0,071 0,0134 250 1 8 284 54 190,28 36,18
3 Станок 3 4 0,075 0,0335 250 1 8 600 268 402 313,56
4 Верстат 1 3 0,076 0,0268 250 1 8 456 161 305,52 188,37
5 Верстат 2 2 0,072 0,0536 250 1 8 288 214 192,96 250,38
6 Верстат 3 4 0,069 0,0402 250 1 8 552 322 369,84 376,74
ВСЬОГО - - - - - - 262,4 1140 1758,08 1333,83
Таблиця 9
Розрахунок потреби в інструменті
Номен-клатура інструментів Машинний час роботи для виготовлення одиниці обладнання,годин Довжина робочої частини інструменту, мм Довжина частини інструменту, яка сточується за одну заточку, мм Час роботи інструменту між двома заточками, годин Річна потреба в інструменті, шт. (округлюється до більшого цілого) Ціна одиниці інструменту, грн. Річна сума витрат на придбання інструментів, грн.
Інструмент 1 0,72 75 3,75 76 3 45,67 137,01
Інструмент 2 0,73 72 3,6 71 3 56,67 170,01
Інструмент 3 0,74 71 3,55 73 3 23,67 71,01
ВСЬОГО - - - - - - 378,03
Таблиця 10
Розрахунок потреби в матеріалах на ремонт обла21днання
Матеріали для ремонту обладнання одиниці виміру норма витрат матеріалів на одну ремонтну одиницю при капітальному ремонті Сума ремонтних одиниць обладнання, що підлягають ремонту: коефіцієнт, який враховує витрату матеріалів на міжремонтне обслуговування обладнання коефіцієнт, який характеризує співвідношення

 
 

Цікаве

Загрузка...