WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування діяльності підприємств - Курсова робота

Планування діяльності підприємств - Курсова робота

особливостей осіб, що беруть участь у прийнятті рішень про купівлю.
Здійснивши сегментацію, виробник може вибрати той сегмент, на якому він буде концентрувати свої маркетингові зусилля.
1.3. Визначення ємності ринку підприємства
Ємність ринку - можливий об'єм реалізації на ньому товару протягом певного проміжку часу. Ємність ринку характеризується потенційною ємністю (максимально можливою) та часткою ринку. Частка ринку визначається як відношення об'єму продажу товару даного підприємства до потенційно можливої ємності ринку.
Ємність ринку розраховується на основі аналізу тенденцій розвитку галузей, які використовують даний товар, або на основі аналізу тенденцій реалізації товару за попередній період та екстраполяції даних на попередній період.
Загальна ємність в натуральних одиницях визначається за формулою
QРИНКУ = n1 * n2 (2);
Де QРИНКУ - загальна ємність ринку в натуральних показниках;
n1 - кількість покупців товару, чол., див. вихідні дані, табл. 1, № 2;
n2 - кількість покупок здійснених середнім покупцем, шт., див. вихідні дані, табл. 1, № 3.
QРИНКУ = 400670,00*2=801340,00
1.4. Оцінка конкурентоздатності товару
Конкурентосздатність - це сукупність якісних та вартісних характеристик товару, які з точки зору покупця є суттєвими і забезпечують задоволення конкретних потреб.
Рівень конкурентноздатності можна оцінити за допомогою системи одиничних, групових (зведених) та інтегральних показників.
Одиничний показник - відображає відсоткове відношення дійсної величини параметру до його величини, при якому елемент потреби повністю задовольняється.
Груповий показник - поєднує одиничні показники та показує ступінь задоволення потреби взагалі.
Інтегральний показник - чисельна характеристика конкурентноздатності товару, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами.
Визначивши інтегральний показник, його значення порівнюють із нормативним або із значенням інтегрального показника товару-зразка і роблять висновок про конкурентноздатність товару.
До технічних параметрів конкурентноздатності товару відносять: класифікаційні параметри, які визначають належність виробу до певного виду, класу, типу продукції; конструктивні (характеристики конструкторсько-технічних рішень); нормативні (що відповідають міжнародним стандартам, правилам); ергономічні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні тощо), які демонструють відповідність товару властивостям людського комплексу; естетичні, які характеризуються єдністю змісту і форми предмета.
До економічних параметрів відносять: енергомісткість та економічність у споживанні сировини на одиницю продукції або здійснюваної роботи; вартість сировини та експлуатаційних матеріалів, безвідходної технології; надійність, періодичність та вартість ремонтів, вартість запасних частин; чисельність обслуговуючого персоналу, його кваліфікація, рівень заробітної плати.
Отже для визначення інтегрального показника конкурентноздатності необхідно:
1. Визначити груповий параметричний показник за технічними параметрами;
2. Визначити груповий параметричний показник за економічними параметрами;
3. Визначити інтегральний показник конкурентноздатності;
4. Порівняти інтегральний показник з еталоном і зробити висновок про рівень конкурентноздатності товару.
Груповий параметричний індекс по технічних та економічних параметрах визначається залежністю:
(3) ;
де аі - значення впливу одиничного показника, долі одиниці;
pi - параметричний індекс.
Таблиця 2
Визначення групового параметричного індексу за технічними параметрами

п/п Одиничний показник Значення % Значення, долі одиниці Оцінка Параме-тричний
індекс Груповий параме-тричний індекс
1 2 3 4 5 6 7
1. Швидкість нагрівання води 40 0,4 5 1 0,4
2. Наявність фільтру 20 0,2 3 0,6 0,12
3. Нагрів (поверхня) 5 0,05 4 0,75 0,0375
4. Тривале зберігання тепла 20 0,2 4 0,75 0,15
5. Метод нагрівання 15 0,1 4 0,75 0,1125
ВСЬОГО 100 1 - - 0,82
В колонці 4 вказано значення одиничного показника в долях одиниці (колонка 3 /100). Параметричні індекси (колонка 6) визначаються на основі тестування споживачів (колонка 5), тобто по оцінці, яку отримав кожен із 5 параметрів. Оцінці "відмінно" відповідає параметричний індекс 1, "добре" - 0,75, "задовільно" - 0,6, "з недоліками" - 0,2, "з великими недоліками" - 0,1.
Колонка 7 - добуток параметричного індексу (колонка 6) та значення відповідного одиничного показника в долях одиниці (колонка 4). Значення отримане у рядку "ВСЬОГО" колонки 7 і є тим значенням групового параметричного індексу за технічними параметрами.
Аналогічно визначається груповий параметричний індекс за економічними параметрами. До економічних параметрів відносять: енергомісткість виробу, вартість ремонтів, експлуатаційні затрати, вартість запчастин, сервісне обслуговування. Розрахунок проводять в табличній формі аналогічно таблиці 2.
Таблиця 3
Визначення групового параметричного індексу за технічними параметрами

п/п Одиничний показник Значення % Значення, долі одиниці Оцінка Параме-тричний
індекс Груповий параме-тричний індекс
1 2 3 4 5 6 7
1. Енергомісткість 25 0,25 4 0,75 0,1875
2. Вартість ремонту 20 0,2 4 0,75 0,15
3. Експлуатаційні затрати 40 0,4 5 1 0,4
4. Вартість запчастин 10 0,1 3 0,6 0,06
5. Сервісне обслуговування 5 0,05 3 0,6 0,03
ВСЬОГО 100 1 - - 0,8275
Розраховується інтегральний показник конкурентноздатності товару (К) за формулою
(4);
де - груповий індекс конкурентноздатності товару за технічними параметрами;
- груповий індекс конкурентноздатності товару за економічними параметрами.
Отримане значення інтегрального показника порівнюємо із аналогічним значенням товару зразка (див. вихідні дані, табл. 1, № 4).
К = 0,82/0,8275 =0,99 приблизно 1
1.5. Планування ціни на товар підприємства
Ціна є важливим фактором, який визначає об'єми продажу та виручку від реалізації продукції.
При плануванні ціни необхідно досягти такого її рівня, який би забезпечив максимальний прибуток при оптимальному випуску продукції та рівні витрат виробництва. Ціна товару в ринкових умовах формується під впливом попиту та пропозиції. Однак, не виключається участь держави у регулюванні цін на певні види продукції.
Головними факторами, що впливають на формування ціни є: собівартість продукції, особливості товару, що приваблюють покупця, кон'юнктура ринку.
Існують такі методи встановлення ціни на продукцію: на основі витрат виробництва і реалізації продукції; забезпечення беззбитковості; середні витрати плюс прибуток;встановлення ціни орієнтованої на рівень конкуренції; поточної ціни; з орієнтацією на споживача; параметричні методи ціноутворення.
В курсовій роботі рекомендується використати метод орієнтований на забезпечення максимального прибутку.
В першу чергу необхідно встановити залежність між ціною на одиницю

 
 

Цікаве

Загрузка...