WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Формування прибутку промислового підприємництва - Курсова робота

Формування прибутку промислового підприємництва - Курсова робота

продукції. При цьому початком роботи рахується день реєстрації підприємства. Дана пільга не стосується підприємств, створених на базі ліквідованих підприємств, їхніх філій і структурних подрозділів1.
Податок із прибутку по ставці, зменшеної в півтора разу, зобов'язані сплачувати банки, що надають не менше 50% загальної сукупності кредитів селянським (фермерським) господарствам, колгоспам, радгоспам і іншим сільськогосподарським підприємствам; підприємствам, що переробляють сільськогосподарську продукцію, а також малим підприємствам (за винятком здійснюючих постачальницько-збутову, торгову або закупівельну діяльність); а також страховики, який не менше 50% страхових внесків за звітний період отримано від страхування майнових інтересів селянських (фермерських) господарств, колгоспів, радгоспів і інших сільськогосподарських підприємств і малих підприємств. Крім того, звільнена від оподатковування прибуток, що спрямовується в якості добровільних внесків у Фонд підтримки підприємництва і розвитки конкуренції. По малих підприємствах суми податку з додаткової вартості, сплачені при придбанні основних засобів і нематеріальних активів, відраховуються в повному обсязі при запровадженні в експлуатацію основних засобів і прийнятті на урахування нематеріальних активів.
По проекті нового Податкового кодексу стосовно до малого бізнесу буде використаний податок, що вноситься разове, за принципом плати за патент. Він визначається по спрощених показниках суб'єктами Федерації, на федеральному рівні встановлюється тільки його максимальну межу.
Більшість вітчизняних підприємств систематично відчувають колосальні фінансові трудності. Російське податкове законодавство не відрізняється ліберальним підходом до підприємств, що відчувають фінансові утруднення. На перший погляд, в умовах ринкового господарства державу не повинно робити податкових знижок для компаній і фірм, що не зуміли правильно організувати свій бізнес і в результаті цього виявилися неплатоспроможними. Проте, з огляду на масовий характер неплатежів у російській економіці, причини походження цього явища, випливає з особливою обережністю застосовувати загальні норми податкового законодавства до конкретних підприємств. На сьогоднішній день у податкових законах є лише деякі непрямі положення, що можна роздивитися в якості визначених знижок підприємствам, що несуть збитки і відчуває фінансові трудності. До таких положень ставляться:
1. Дозвіл обчислювати суму належних до сплати податку з додаткової вартості і податку з прибутку виходячи з фактичних цін реалізації у випадку неможливості реалізувати продукцію, роботи і послуги по цінах вище собівартості. Це обкладення при дотриманні встановлених законом правил дозволяє підприємствам, продукція яких не приносить їм достатнього виторгу, не вносити в бюджет податок із прибутку, а по податку з додаткової вартості виводити негативну різницю у взаємовідносинах із бюджетом.
2. Дозвіл спрямовувати на покриття збитку (протягом п'ятьох років із моменту його виникнення) прибуток поточного року за умови, щоб що спрямовуються на ці цілі суми не зменшували розмір податку з прибутку більш ніж на 50%. Крім того, попередньою умовою для застосування такого роду пільг є повне використання на покриття збитків минулого років суми наявних у підприємств резервів.
3. Звільнення від сплати податку з прибутку і податку з додаткової вартості коштів і інших активів, отриманих у результаті аукціонів, інвестиційних торгів і інвестиційних конкурсів. Ця пільга має відношення до неплатоспроможних підприємств у зв'язку з тим, що вони, як правило, гостро потре бувають в інвестициях1.
Розділ 2. Техніко-економічна характеристика підприємства ВАТ ТТП "Орбіта".
2.1. Джерела прибутків для акціонерного товариства (випуск акцій, облігацій, векселів, одержання прибутку, використання банків, інвестиційних фондів).
Закрите акціонерне товариство торгово-технічне підприємство "Орбіта" (ВАТ "Орбіта") створено в порядку реорганізації державного підприємства ВТТЦ "Орбіта" 15 січня 1993 року, це підприємство має в складі акціонерів юридичних і фізичних осіб, контрольний пакет акцій належить юридичній особі. Місце розташування підприємства: м. Воронеж, вул. Донбасська, 1. ВАТ "Орбіта" являє собою фірму по складанню, продажу й обслуговуванню комп'ютерів, побутової техніки, здійснює роботу з наданню підприємствам і фізичним особам транспортних послуг, має три роздрібних магазини (торгівля побутовою технікою, запасними частинами для побутової техніка, торгівля продуктами харчування). До складу ВАТ "Орбіта" входить сертифікований сервісний центр по установці, ремонту й обслуговуванню контрольно-касових машин і апаратів. Крім цього, фірма виконує роботи з навчанню і підготуванню фахівців із ремонту й обслуговування контрольно-касових машин і аппаратов1.
ВАТ "Орбіта" створена відповідно до чинного законодавства УКРАЇНИ про акціонерні товариства:
Законом України "ПРО власність у РСФСР" від 24 грудня 1990 р., Законом України "ПРО підприємства і підприємницьку діяльність" від 25 грудня 1995 року (у частині, що регламентує державну реєстрацію підприємства). Законом України "Про іноземні інвестиції в РСФСР" від 4 липня 1991 року. Постановою Ради Міністрів РСФСР "Про твердження Положення про АТ" від 25 грудня 1990 року № 601. Постановою Уряду України "Про твердження Положення про випуск цінних паперів і фондових бірж в Україні" від 28 грудня 1992года.
Статутний капітал розділений на прості іменні акції (по числу фундаторів)2. Зміна розміру статутного капіталу провадиться за рішенням Загального збори акціонерів. Збільшення статутного капіталу провадиться шляхом додаткового випуску акцій по номінальній вартості не нижче вартості акцій початкового випуску, збільшення номінальної вартості акцій. Статутний капітал може бути зменшений за допомогою зниження номінальної вартості акцій, шляхом скорочення числа акцій і вилучення їх з обороту з виплатою платежів, що належать власникам акцій. Рішення про зміну статутного капіталу набирає сили з моменту прийняття його Загальним збори, за умови повідомлення про це органа, що проводить реєстрацію підприємства. Майно ВАТ "Орбіта" складають основні фонди й оборотні кошти, а також інше майно, вартість якого відбивається на його самостійному балансі. Джерелом майна ВАТ "Орбіта" є власні і позикові засоби. До власних засобів ставляться: статутний капітал, фонди, утворювані з чистого прибутку, засоби, отримані на оплату робіт, послуг або іншої діяльності, не забороненої законом; прибутоквід цінних паперів, дотації і безоплатні добродійні внески.
Прибуток товариства підлягає оподатковуванню в порядку, передбаченому чинним законодавством. Прибуток, що залишається в ВАТ "Орбіта" після сплати податків і інших платежів у бюджет, надходить у повне його розпорядження і використовується товариством самостійно. ВАТ "Орбіта" може об'єднати частину свого майна з майном державних, кооперативних і інших організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг.
У ході вивчення документації

 
 

Цікаве

Загрузка...