WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
З "ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА " НА ТЕМУ:
Основи управління персоналом підприємства
План
Вступ
1. Цілі та засоби кадрової політики в ринкових умовах господарювання.
2. Системи управління персоналом підприємства.
3. Гнучке управління персоналом.
4. Оцінка персоналу як найважливіший елемент системи управління трудовим колективом.
5. Розрахункова частина на базі ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
5.1. Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників .
5.2. Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства
6. Напрямки покращення використання трудових ресурсів
Висновки
Вступ
Важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності. Існує непересічна залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.
Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх факторів - це характер продукції, яка випускається на підприємстві, технології та організації виробництва; під впливом зовнішніх факторів - це демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характеру ринку праці.
Від забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального їх використання залежать організаційно-технічний рівень виробництва, імідж підприємства, його фінансова стабільність, усі показники діяльності підприємства.
Результати господарської діяльності підприємства залежать від ефективності використання живої праці - найбільш вирішального фактору виробництва, тому що підприємство створилося самою людиною для задоволення її потреб. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці сприяють збільшенню обсягів виробництва продукції, ефективному використанню устаткування, обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості та зростанню прибутку.
Метою курсової роботи є вивчення цілей та завдань кадрової політики, основ управління персоналом, засобів управління персоналом, гнучкого управління кадрами, оцінки персоналом з метою аналітичного дослідження ефективного використання трудових ресурсів на конкретному підприємстві для виявлення напрямків покращення їх використання.
Завдання курсової роботи:
- висвітлення мети кадрової політики;
- розкриття цілей та засобів кадрової політики в ринкових умовах господарювання;
- висвітлення принципів управління персоналом;
- обгрунтування систем та засобів управління персоналом підприємства;
- розкриття прийомів гнучкого управління персоналом підприємства;
- характеристика оцінки персоналу, як одного з найважливіших елементів управління персоналу;
- аналіз техніко-економічних показників досліджуваного підприємства;
- аналіз складу персоналу;
- аналіз структури персоналу;
- аналіз руху персоналу;
- аналіз використання робочого часу на підприємстві та розрахунок впливу факторів на використання робочого часу;
- характеристика напрямків кращого використання трудових ресурсів.
Для висвітлення завдань курсової роботи в першу чергу слід знати, що являють собою трудові ресурси та персонал підприємства.
Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності.
Персонал підприємства являє собою сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності.
На підприємстві працюючі поділяються на дві групи:
- персонал основної діяльності, або працівники, які зайняті на основних, допоміжних, обслуговуючих виробництвах;
- персонал невиробничої діяльності - це працівники, які не зв'язані з процесами виробництва, але знаходяться на балансі підприємства, тобто працівники соціальної інфраструктури.
У відповідності з характером виконуваних функцій персонал підприємства поділяється на чотири категорії:
- керівники - це працівники, що займають посади керівників підприємств та їх структурних підрозділів;
- спеціалісти - це працівники, що займаються інженерно-технічними, економічними та іншими роботами;
- службовці - це працівники, які здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування;
- робітники - це працівники, які беруть безпосередню участь у створенні матеріальних цінностей.
Робітники поділяються на основних - це ті, які беруть безпосередню участь у створенні продукції, та допоміжних - це ті працівники, які займаються допоміжними та обслуговуючими роботами на підприємстві.
Сучасний бізнес передовсім базується на управлінні. Якщо люди - це основа виробництва, то управління ними відіграє головну роль в діяльності підприємства. Як організує керівник управління персоналом, так і буде працювати підприємство. Ефективне управління приведе до бажаних успіхів та до досягнення головної місії підприємства - це максимальне отримання прибутку.
Тому висвітлення питань, пов'язаних з управлінням персоналу на сучасному ринковому рівні господарювання, заслуговує уваги.
1. Цілі та засоби кадрової політики в ринкових умовах господарювання.
Кадрова політика є складовою кадрового господарства та економічної політики. До економічної політики вона належить тому, що в її межах державні органи і керівництво, як державних так і приватних організацій приймають принципові рішення у сфері людської праці, які охоплюють усі функціональні сфери організації. Якість цих рішень певною мірою залежить від професійної придатності співробітників, наділених відповідними повноваженнями. Рівень використання кадрів, стимулювання їх розвитку, посадові призначення, оплата праці, важливі чинники успішності і діяльності будь-якої організації. Тому не зрозуміло, чому в деяких підприємствах та організаціях керівники відділів кадрів відіграють другорядну роль порівняно з керівниками інших структурних підрозділів.
Принципи управління персоналом є складовою принципів соціального управління. Проте небагато підприємств розглядають їх окремо в директивах, щодо здійснення кадрового управління, основних напрямках кадрового управління.
Принципи управління є правила, за якими формуються єдині управлінські позиції, способи розв'язання поставлених завдань, норм відносин співробітників. Спектр ідей управління персоналом досить широкий та охоплює управлінські рівні і правила розв'язання конфліктів.
Деякі дослідники описують структуру принципів управління персоналом так:
- на основі цілей організації запропонованої концепції виробництва та певних суспільно-політичних поглядів з

 
 

Цікаве

Загрузка...