WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління затратами підприемств - Реферат

Управління затратами підприемств - Реферат

кілька елементів затрат. Їх групують за економічним призначенням у процесі калькулювання та організації внутрішньовиробничого економічного управління (наприклад адміністративні затрати, затрати на збут).
Прямі затрати безпосередньо пов'язані з виготовленням певних видів продукції. Вони можуть бути розраховані прямо на фізичну одиницю виробу.
Непрямі затрати не можна безпосередньо визначити за окремим різновидом продукції, оскільки вони пов'язані з виготовленням різних виробів (наприклад, зарплата обслуговуючого управлінського персоналу, утримання та експлуатація засобів праці).
Правило визначення прямих та непрямих затрат: чи залишається будь-який вид затрат, якщо товар не буде вироблено.
Якщо так - це не прямі затрати.
Кошторис цехових затрат:
1. Зарплата апарату управління з відрахуваннями на соціальні потреби.
2. Утримання іншого цеховогоперсоналу.
3. Амортизація будівель, споруд, інвентарю.
4. Утримання та поточний ремонт будівель, споруд, інвентарю.
5. Випробування, дослідження, раціоналізація, винахідництво.
6. Охорона праці.
7. Інші затрати.
Кошторис адміністративних затрат:
1. Зарплат апарату управління підприємством.
2. Затрати на відрядження.
3. Утримання іншого, не управлінського персоналу.
4. Амортизація основних фондів загальновиробничого призначення.
5. Утримання та поточний ремонт будівель, споруд, загальновиробничого призначення.
6. Випробування, дослідження, утримання лабораторій, затрати на винахідництво.
7. Охорона праці.
8. Підготовка кадрів.
9. Інші загальновиробничі затрати.
Структура собівартості - це відношення (в %) окремих елементів затрат до їх загальної величини.
В залежності від структури собівартості підприємства поділяють на:
- матеріаломісткі;
- фондомісткі;
- енергомісткі;
- трудомісткі;
- зі змішаною структурою собівартості.
Основними показниками структури собівартості є співвідношення затрат живої та машиної праці.
5. Особливості обліку затрат на підприємстві
Розрізняють :
- облік затрат за видами (за елементами);
- облік затрат за місцями їх виникнення;
- облік затрат за носіями.
Носіями затрат є товари та послуги, які виробляються на підприємстві. За статтями затрат визначають собівартість одиниці продукції, тобто калькуляцію. На деяких підприємствах, де виробництво є серійним застосовується "девізійна калькуляція". За цим методом загальну суму затрат необхідно розділити на кілька виробництв однотипової продукції. Якщо підприємство виробляє різноманітні товари, використовують повторний або частковий облік затрат. За методом повного обліку затрат, всі затрати поділяють на прямі і непрямі. За методом часткового обліку затрат на постійні та змінні.
Приклад використання методів повного та часткового обліку затрат.
Керівництво підприємства розглядає можливість зміни асортименту продукції.
Повний облік затрат.
Таблиця
Ціна, грн. А В С
100 300 900
Собівартість, грн. 90 320 800
Прибуток, грн. +10 -20 +100
Загальний прибуток, грн. +90
Частковий облік затрат
Ціна, грн. А В С
100 300 900
Змінні затрати, грн. 30 100 300
Маржинальний прибуток, грн. +70 +200 +600
Постійні затрати, грн. 780
Загальний прибуток, грн. +90
Приклад застосування часткового обліку затрат.
Керівництво підприємства розглядає можливість збільшити затрати на рекламу послуги В на 500000 грн. у рік. З метою вирішення цього питання необхідно розрахувати: точку ефективності реклами (Те). Вона показує на яка величину повинен зрости обсяг реалізації послуги (ціна реалізації не змінюються), щоб підприємство мало можливість окупити додаткові затрати на рекламу.
;
Частковий облік затрат враховує тільки частину, затрат, які прямо переносять на виробництво (прямі змінні). Постійні затрати повинні бути відшкодовані за рахунок маржинального прибутку. Таким чином, якщо маржинальний прибуток від реалізації всіх товарів та послуг перевищує постійні затрати підприємства є прибутковим. Маржинальний прибуток зменшує збитки підприємства
6. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції
Джерелами зниження собівартості продукції є ті затрати за рахунок економії яких знижується собівартість продукції, а саме затрати уречевленої праці, які можуть бути знижені за рахунок покращення використання засобів і предметів праці; затрат живої праці, які можуть бути скорочені за рахунок росту продуктивності праці; адміністративно-управлінські затрати.
Основними шляхами зниження собівартості продукції є скорочення тих затрат, які мають найбільшу питому вагу у її структурі.
Факторами зниження собівартості є підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці; зміна структури та обсягу продукції, галузеві та інші фактори.
7. Методика зниження собівартості продукції за чинниками
Індексний метод дає можливість врахувати вплив усіх факторів укрупненим способом.
1. Зниження собівартості продукції за рахунок зміни норм затрат матеріалів і зміни цін на них.
, %
Ім - індекс зміни норм затрат матеріалів на один виріб;
Іц - індекс зміни цін на одиницю матеріального ресурсу;
Пмз - питома вага матеріальних затрат в собівартості продукції, %
2. Зниження собівартості продукції за рахунок росту продуктивності праці.
, %
Ізп - індекс росту середньої зарплати;
Іпп - індекс росту продуктивності праці;
Пзп - питома вага зарплати у собівартості продукції %.
3. Зниження собівартості продукції за рахунок зниження умовнопостійних затрат.
, %
Iy-n- індекс росту умовно-постійних затрат;
Iq - індекс росту обсягу виробництва продукції;
Пy-n - питома вага умовно-постійних затрат у собівартості продукції, %
Література:
1. Економіка підприємства. Підручник. - К., 2000.
2. Фінанси підприємства. Підручник. - К., 2001.
3. Основи фінансового менеджменту. - Харків, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...