WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Наукова організація праці її зміст та завдання - Курсова робота

Наукова організація праці її зміст та завдання - Курсова робота


Курсова робота з економіки підприємства
На тему:
Наукова організація праці її зміст та завдання
Зміст.
Вступ.
????.
1.1 ????? ?? ??????? ????????? ???????????? ???????????.
1.2 ??????? ????? наукової ??????????? ?????.
1.3 Класифікація організаційних затрат робочого часу .
1.4 Планування робіт по вдосконаленню організації і
нормуванню праці.
Висновки.
Література.
Вступ.
Праця-це складне і багатоаспектне явище, яке вфідіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в широкому розумінні є невідємним від людського життя. Праця- це свідома доцільність людей,спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей
Як самостійній економічній науці праці притаманні кількісні і якісні характеристики .Кількісна полягає втому, що вона є витратою певного обсягу енергії.З економічної точки зору кількісна характеристика праці проявляється в таких поняттях ,як чисельність зайнятих , тривалість робочого дня, трудомісткість, інтенсивність праці тощо.
Норми праці є технічною основою раціональної організації виробництва. Організувати працю на підприємстві - це перш за все правильно розставити людей, зайняті виконанням єдиного завдання. Для цього необхідно знати, скільки праці і якої якості потрібно для виконання тієї чи іншої операції або іншої частини виробничого процесу. Правильна організація праці передбачає в першу чергу встановлення кількості пропорцій між окремими видами праці з врахуванням їх якісних відмінностей. Це можливо при умові, якщо у розпорядженні підприємства є науково обгрунтовані норми праці на всі види виконуваних робіт. Розділення і кооперація праці мають велике значення при розвитку технічного процесу.
Між нормуванням і організацією праці існує тісний взаємозв'язок. Науково обгрунтовані норми розраховуються і впроваджуються, виходячи з найбільш раціональної організації праці в певних умовах. В той же час сама норма праці може бути використана для оцінки раціональності трудового процесу і вибору того чи іншого її варіанту.
1.1????? ?? ??????? ????????? ???????????? ???????????.
???????????? ???????? ???????? ?????????? ????? ????? ??????? ??????????? ???????? ???????? ?????????.???? ??? ???? ,?? ???????,?? ??????? ??????, ?????????????, ???? ????? ?? ??????? ?????????? ??????? ????????:
-??????? ??????? ??????? ????? ????????????? ?????? ????-????? ???????????,???????? ??????? ?????????-???????? ????????.
-"????? ?????"?? "??????????? ????????? ? ??????????" ?????????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ?? ???????????, ???????? ???????? ?????????? ????????? , ????????? ??????? ? ?????? ?????????? ,??????????? ??????? ??????????? ????. ? ??????? ????????? ???????????? ????? ????? ?? ????????? ?????????????? ? ??????? ????????? ?????, ? ? ??????? ??????????? ????? ????? - ? ????????? ????? "?????????? ????????? ?????????".
-???????? ??????? ????????????? ?????????? ??????? ?? ????????????? ?????? (?????????,??????,??????'я,професіоналізм тощо),що впливають на результати її трудової діяльності ?, ??????????,?? ?????? ?? ???????? ??????? .
???????-????????? ?????? ?? ?????????????? ?????? ????????? ???????????? ???????? ??6???????? ????? ????????????? ?????? ??????????? ????????????? ??????? ???? , ?????????? ?? ?????????????? ?? ????? ?????.????????? ???? ??????? ?????? ??????? ???? ,?????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????? ????? ????????? ?????????? ???????? ??? ???????? ?????????? ?? ???????????? ???????? ???????? ? ???????????? ???????? ?? ??????? ?????? , ??? ? ??????? ??????????? ? ?????? ???????
??????? ??????????? ????? ??????????? ??? ????????? ????? ? ?????????? ????? .?????????? ???? ????? ?????? ????????? ?? ?????????????? ,????? ???????? ??????????? ?????????? .
????????? ????????? ????? ? ??????????? ???? ????? ? ??????????? ????????? ?????????? ?? ??????????? ????????. ??? ????? ?? ??????? ????? ? ????????? ???????? ???????? ??????????? ?????.
??????????? ??????? ???????????? ????? ??????? ????????? ? ???????? ?? ?????????? ???????????? ??????? : ??????????? ??????????? ?? ?????? ?????,??????? ?? ???????? ?????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????;?????? ?????? ??????? ?????????????? ?? ?????????? ? ???????? ???????? ?????????? ????????????; ?????????? ???????? ?? ???????????? ???????? ? ????????? ?? ?????????? ??????????? ? ????????? ??
1.2Поняття ,зміст і завдання організації праці
В умовах ринкової конкуренції ефе5ктивність діяльності стає вирішальною передумовою не лише розвитку,але і вживання підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів , на результативність виробництва. Огдним із найсуттєвіших факторів ефективності є науково обгрунтована організація праці.В зв`язку з цим організація проаці на підприємствах уже більше 100 років є предметом дослідження науки і практики.Теорія оганізації праці в своєму розвитку пройшли шлях від тейлоризму до сучасних концепцій "збагачення змісту праці","гуманізації праці ","наукової організації праці", тощо.Разом зти конкретне соціально-економічне завдання оптимизації організації праці є предметом щоденної практичної діяльності керівників і спеціалістів підприємств і організацій всіх форм власності та сфер діяльності.
Термін"організація"має декілька значень.
Перше значення - це внутрішня впорядкованість,узгодженість взаємодії відповідно окремих частин цілого. В цьому розумінні організація праці на підприємстві - це система виробничих взаємозвязків працівникі із засобами виробництва та між собою .що утворює певний порядок здійснення трудового процесу.Суттєвою ознакою організації праці є порядок трудового процесу на відміну від безпорядку як ознаки відсутності організації праці .
Друге значення терміну "організація "-це сукупність процесів чи дій,що призводять до утворення і вдосконалення зв`язків між частинами цілого.Логічніше було б вживати в цьому розумінні слово "організування",але воно непоширене в українській мові . Тобто це дія функції управління.В цьому значенні організація праці на підприємстві -це сукупність процісів і дій по встановленню чи вдосконаленню порядку здійснення трудового процесу і зв`язаних з ним взаємозв`язків працівників між собою та засобами виробництва.
Отже організація праці повинна розглядатися з двох боків:по-перше ,як стан системи ,що складається з конкретних взаємоповязаних елементів івідповідає цілям виробництва;по-друге ,як система тична діяльність людей по впровадженню нововведень у існуючу організацію праці для приведення її у відповідність з досягнутим рівнем науки,техніки і технології.
Праця людей в прцесі виробництва організовується під впливом розвитку продуктивних сил і виробничих відносин.Тому організація праці завжди має дві сторони :природно-технічну і соціально_економічну.Ці сторони тісно повязані між собою і визначають зміст організації праці.
У змісті організаціїпраці,виходячи з особливостей вирішуваних завдань,виділяють такі елементи:
- поділ і кооперування праці,що передбачає науково обгрунтований розподіл працівників за систематизованими трудовими функціями ,машинами,механізмами,робочими місцями ,а також відповідне групування і комбінування працівників у виробничі колективи;
- нормування прі що передбачає ретельний розрахунок норми витрат праці на виробництво продікції і послуг як основу для

 
 

Цікаве

Загрузка...