WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

яка перевищує 100% характеризує зростання чисельності порівняно з минулими роками; величина, яка менше 100% характеризує зниження чисельності порівняно з минулими роками ; величина, яка рівна 100% - це незмінність чисельності в порівнянні з минулими роками .Результати розрахунків занести в таблицю 3.
Розраховуємо відносну забезпеченість підприємства робітниками - це порівняння фактичної чисельності звітного року з минулорічною, яка перерахована на відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції та виражене у абсолютних величинах. Результати розрахунків заносимо в таблицю3.
Висновки.
З таблиці 3 ми бачимо, що в 2002 році відбулося зменшення чисельності персоналу на з чоловік, а в 2003 році порівняно з 2002 відбулося збільшення на 3 чоловік. Отже чисельність 2003 року зрівнялася з чисельністю 2001 року. Зміни в чисельності відбулися за рахунок змін по категоріях працюючих. Чисельність робітників з кожним роком зростає. З одного боку - це позитивним фактором, тому що приводить до зростання обсягів виробництва, але з іншого боку це негативним фактором, тому що в період становлення ринкових відносин позитивним фактором досягнення зростання обсягів виробництва з меншою кількістю працівників.
Зменшення кількості керівників, спеціалістів та службовців в порівнянні з минулими роками - це результат нових методів керівництва, зокрема запровадження принципу оплати за активнішу роботу, тобто підвищення посадових окладів за рахунок скорочення кількості керівників та спеціалістів. З іншого боку - це може призвести до небажаних результатів - зниження трудової дисципліни, невчасна здача звітності, поганий та неякісний облік, затримка освоєння нових виробів, нових технологій, модернізації, автоматизації.
Оскільки кількість робітників залежить обсягу виробництва продукції, то одночасно з розрахунком абсолютного відхилення чисельності необхідно розрахувати відносне відхилення, тобто порівняння через коригування чисельності на фактичний випуск продукції. На підприємстві мала місце відносна економія за 2002 16 чол та за 2003 - 28 чол.
Аналіз структури персоналу
Структура персоналу - це частка (питома вага) кожної групи чи категорії в загальній чисельності працюючих на підприємстві. Для аналізу структури необхідно:
порівняти питому вагу кожної категорії персоналу в його загальній чисельності звітного періоду з минулорічними показниками використовуючи абсолютне відхилення;
Таблиця 4.
Аналіз структури персоналу ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" за 2001-2003роки
Категорії персоналу
2001 рік
2002 рік
2003 звіт
Відхилення питомої ваги + осіб
питома вага %
к-ть осіб
питома вага %
к-ть осіб
питома вага %
2002 2003
2003
2002
Праціники всього , 100
577
100 100
- робітники :
основні
допоміжні
464
453
11
80.0
78.1
1.9
466
454
12
80.8
78.7
2.1
470
458
12
81.0
78.9
2.1
+ 0.8
+ 0.6
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
службовці
64
11.0
62
10.7
62
10.7
- спеціалісти
46
8.0
43
7.5
42
7.3
- 0.5
-
1.Розраховуємо питому вагу, частку категорій персоналу у загальній чисельності працюючих - для цього чисельність кожної категорії співвідносимо до загальної чисельності та виражаємо у відсотках. Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.
2.Розраховуємо зміни фактичної питомої ваги у порівнянні з минулорічними показниками за допомогою абсолютних відхилень . Результати обчислень заносимо в таблицю 4
3.Висновки
Аналізуючи структуру персоналу можна зробити висновки, що суттєвих змін у структурі не відбулося. Збільшення питомої ваги робітників за 2003 в порівнянні з 2002 роком та з 2003 роком свідчать про деяке підвищення виробничого потенціалу підприємства. Такий показник свідчить про підвищення продуктивності праці у розрахунку на одного робітника.
Питома вага спеціалістів та службовців знизилась у 2002 році порівняно з2001 на 0.8% та в порівнянні 2003 року з 2002 роком на 0.2%.
Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній чисельності працівників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводжується зростанням продуктивності праці.
Аналіз динаміки чисельності та руху робочої сили
Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою вивчення руху.
Склад працівників постійно змінюється скороченням штатів, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових працівників, освоюють нові умови праці, а й тих,
Що звільняються потребують певного часу для пошуків нової роботи.
Оборот робочої сили поділяють на необхідний - який відбувається з об'єктивних причин, котрі не залежать підприємства, та надмірний - якийвключає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатньо високу кваліфікацію, у зв'язку з рішенням судових органів.
Крім того, може бути недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства. Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного віку.
Для аналізу динаміки чисельності т а руху робочої сили необхідно:
проаналізувати динаміку та рух кадрів використовуючи такі показники : плинності кадрів, обороту з прийняття, обороту з вибуття, загального обороту, динаміки чисельного складу, постійності;
за результатами аналізу роблять висновки;
Таблиця 5
Аналіз руху робочої сили на ЗАТ "Коломиська швейна фабрика" за 2002-2003 роки
Показники
2002 рік
2003 + Середньооблікова чисельність 3
100.5
2. Прийнято на роботу протягом року
10
12
+ 2
120.0
3. Вибуло працівників:
15
14
- по поважних за власним бажанням
13
10
- за порушення трудової дисципліни
1
4
+ з приймання %
1.7
2.0
+ 0.3
117.6
- з вибуття %
2.6
2.4
- 0.2
92.3
5. плинності кадрів загального обороту %
4.3
4.5
+ 0.2
104.6
7. динаміки чисельного складу %
0.8
0.3
- 0.5
37.5
8. постійності %
97.4
97.6
+ 0.2
100.2
1.Розраховуємо обороту з прийому Кп - це відношення кількості прийнятих працівників Чп до середьоспискової чисельності Чсо
Кп =(Чп : Чсо)х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
2.Розраховуємо обороту звільнення Кз - це відношення кількості звільнених працівників Чз до середьоспискової чисельності Чсо
Кз = (Чз : Чсо)х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
3.Розраховуємо плинності кадрів Кпл (ротація персоналу) - це відношення працівників звільнених за власним бажанням за порушення трудової дисципліни Чзбп до середньоспискової чисельності працюючих Чсо

 
 

Цікаве

Загрузка...