WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

діяльності підприємства свідчить також збільшення рівня рентабельності з 9.17% у 2001 році до 11.0% в 2003 році, що на 1.83% більше.
В 2003 році підприємство оновило основні засоби на 65 тис.грн. - це свідчить про те, що оновлення основних засобів приведе до зростання виробництва та підвищення продуктивності праці. Рентабельність основних фондів в 2001 році становила 9.68%, а в 2003 році - 9.73%, тобто ріст становить - 100.5%, це свідчить про те, що ефективність використання основних фондів зростає, хоча в 2002 році рентабельність основних фондів становила 10.5% - це відбулося за рахунок зниження вартості основних фондів. Підприємству слід намічати організаційно-технічні заходи по кращому використанню основних фондів - це приведе до підвищення ефективності використання.
Про ефективність використання основних фондів також свідчить узагальнюючий показник - фондовіддача, тобто випуск продукції на 1грн основних фондів. У 2001 році фондовіддача становила 1.137грн, в 2002 році - 1.191грн. в 2003 році - 1.154грн. темпи зростання фондовіддачі в 2002 році в порівнянні з 2001 роком становлять 104.7% та в 2003 році порівняно з 2001 роком - 101.5%. В 2003 році порівняно з 2002 роком відбулося зниження фондовіддачі, тобто неефективно використовувались основні фонди, були введені в експлуатацію, тобто вони працювали не на повну потужність.
На 2004 підприємство намітило цілу низку міроприємств для підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.
Чисельність працюючих на підприємстві за три роки не зазнала суттєвих змін. Якщо в 2001 році працювало 580 осіб, а в 2002 році - 577 осіб, то в 2003 році чисельність повернулась на рівень 2001 року., отже зниження відбулося тільки в 2002 році порівняно з 2001 роком на 3 осіб, мало вплинули на продуктивність праці.
Чисельність робітників, тобто категорії, яка зайнята виробництвом та його обслуговуванням збільшилась відповідно в 2002 році на 2 осіб, в 2003 році - на 4 осіб до 2002 року та на 4 осіб в порівнянні до 2001 року. Таке збільшення робітників в 2003 році пов'язане збільшенням основних виробничих фондів.
Продуктивність праці працівників підприємства зросла з 2450 грн на одного працюючого в 2001 році до 2617 грн на одного працюючого в 2003 році.
Темпи зростання продуктивності праці на одного працівника зросли в 2002 році у порівнянні з 2001 роком на 102.9%, в 2003 році порівняно з 2002роком - на 103.8% та на 106.8% порівняно з 2001 роком. Підвищення продуктивності праці свідчить про ефективність використання трудових ресурсів підприємства, що позитивно впливає на зростання обсягів виробництва.
Продуктивність праці або виробіток на одного робітника також зростає. Якщо в 2001 році становив 3063 грн на одного робітника, в 2002 році - 3120 грн. на одного робітника, то в 2003 році - 3230 грн. на одного робітника. Або відповідно темпи зростання 2002 року до 2001 року - 101.9%, 2003 року до 2002 року - 103.5%, 2003 року до 2001 року - 105.4%.
На підприємстві відбулося зростання середньої заробітної плати працівників в 2002 році порівняно з 2001 роком - 104.2%, в 2003 році порівняно з 2002 роком - 106.9% в 2003 році порівняно з 2001 роком - 106.8%.
Як відомо, підприємство повинно дотримуватись певних співвідношень по темпах зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та середньої заробітної плати. На перше пріоритетне місце висуваються темпи зростання продуктивності праці, потім обсяги виробництва та середньої заробітної плати. На підприємстві склалася така картина
Таблиця 2
Співвідношення темпів зростання обсягів виробництва, продуктивності праці та середньої заробітної плати зат "Коломийська швейна фабрика"
Показники
Темпи зростання
2002 до 2001
2003 до 2002
2003до 2001
1. Продуктивність праці на одного працівника
102.9
103.8
106.8
2. Обсяги виробництва
102.3
104.4
106.8
3. Середня заробітна плата одного працівника
104.2
106.9
111.4
Як видно з таблиці дане співвідношення на підприємстві не витримується. Але збільшення середньої заробітної плати відбулося за рахунок зміни мінімальної заробітної плати, відповідно до цього переглядалися розцінки та оклади працівникам підприємства.
В загальному підприємство працює ефективно, нарощує обсяги виробництва, збільшує прибутки, підвищує продуктивність праці, що свідчить, що на підприємстві на високому організаторська робота та правильне та гнучке управління персоналом.
5.2.Аналіз складу, структури та ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
Аналітичне дослідження трудових ресурсів дасть змогу дослідити раціональне використання, підвищення продуктивності праці, що приведе до збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості та зростання прибутку.
Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами
Аналітичне дослідження забезпечення підприємства трудовими ресурсами проходить в такій послідовності:
аналізується забезпечення підприємства трудовими ресурсами методом порівняння фактичної чисельності за звітний період по категоріях з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
аналізується забезпечення підприємства основними та допоміжними робітниками методом порівняння фактичної чисельності за звітний період з показниками минулих років за допомогою абсолютних та відносних відхилень;
проводиться аналіз відносної забезпеченості підприємства робітниками (порівнянняфактичної чисельності з минулорічною, яка перерахована на відсоток виконання плану з обсягу виробництва продукції);
за результатами аналізу роблять висновки;
Таблиця 3
Аналіз забезпечення підприємства ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"трудовими ресурсами
Категорії персоналу
2001 рік
2002 рік
2003рік
Відхилення + -
Відхилення звіт
2002 до 2001
2003 до 2002
2002 до 2001
2003 до 2002
Всього персоналу осіб , в т.ч.
580
577
580
- 3
99.5
100.5
- спеціалісти
46
43
42
- службовці
64
62
62
- робітники
464
466
470
+ 4
100.4
100.8
з них
- основного виробництва
453
454
458
+ 4
100.2
100.9
- допоміжного виробництва
11
12
12
+ Обсяг товарної продукції тис.грн.
1421
1454
1518
+ 33
+ 64
102.3
104.4
Відносна забезпе-ченість робітни-ками
464 х 102.3 : 100 = 474
466 х 104.4: 100 = 486
458
- 16
-
Розраховуємо абсолютні відхилення фактичної чисельності звітного року з минулорічними показниками - це різниця фактичною та минулорічними чисельностями виражена в абсолютних одиницях. При цьому негативне значення означає зниження чисельності; позитивне (плюсове) значення характеризує збільшення чисельності; незмінене значення - це чисельність на минулорічних показників. Результати розрахунків занести в таблицю 3.
Розраховуємо відносні відхилення фактичної чисельності звітного періоду до минулорічних показників - це співвідношення фактичною чисельністю звітного року та минулорічними показниками виражені у відсотках. При цьому величина,

 
 

Цікаве

Загрузка...