WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

робітників. Але процедура оцінки проходить однаково.
Оцінка персоналу виконує такі функції:
орієнтуюча функція - кожний працівник за допомогою громадської оцінки та самооцінки усвідомлює свою поведінку, отримує можливість визначити напрямки способи дальшої діяльності;
стимулююча функція - вона породжує у працівника переживання успіху чи невдачі, підтверджує правильність або помилковість поведінки; спонукає його до діяльності в правильному напрямку.
5.Розрахункова частина на базі ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
5.1.Загальна характеристика підприємства, аналіз його техніко-економічних показників .
В умовах ринку велике значення місце та роль підприємства у розвитку економіки держави. В період переходу на нові форми господарювання, змінюється система економічних відносин з державою, власниками, господарськими партнерами, працівниками.
Підприємство як організаційна одиниця, яка здійснює господарсько-фінансову діяльність, у всіх економічних системах та типах економічних відносин. Ринкова економіка характеризується вільним підприємництвом господарських Підприємство самостійно обирає вид діяльності, ринки збуту, забезпечення ресурсами, розподіл прибутку , який отримується .
Підприємство діяти господарювати в рамках законодавства , що регулює напрямки його діяльності Головною правовою базою для існування та діяльності підприємств :
закон Про підприємства в , ухвалено Верховної Ради України 27 березня 1991 року;
статут підприємства;
колективний договір підприємства.
Закрите акціонерне товариство "Коломийська швейна фабрика" юридичною особою, на основі статуту, установчого договору, відкритий рахунок в банку, круглу печатку, кутовий штам.
Закрите акціонерне товариство "Коломийська швейна фабрика" знаходиться за адресою:
Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия вул. Театральна 38.
Головне завдання підприємства - це виробництво швейних виробів з метою найбільш повного задоволення потреб споживачів та максимальне отримання прибутку з мінімальними затратами.
На підприємстві Колективний договір, який включає такі завдання:
укладається щорічно;
регулює виробничі , економічні трудові відносини працівників з власниками підприємства;
визначає заходи забезпечення належних умов праці та стану довкілля;
визначає заходи для забезпечення зростання продуктивності праці та оплати;
розробляється план професійної підготовки та підвищення кадрів;
соціальний захист працівників підприємства;
зобов'язання в галузі відпочинку в будинках відпочинку , санаторіях ,забезпечення працівників медичними послугами та дошкільними закладами , спортивно-оздоровчими комплексами
участь працівників у використанні прибутку
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" - це закрите акціонерне товариство.
Акціонерне товариство - це господарське товариство , яке базується на грошових засобів шляхом випуску та продажу акцій для спільної господарської діяльності та отримання прибутку.
Акціонерне товариство закритого типу - це товариство , якого розповсюджуються тільки його засновниками.
Таблиця 1
Аналіз техніко-економічних показників за 2001-2003 роки по
ЗАТ "Коломийська швейна фабрика"
Показники вим.
2001 рік
2002 рік
2003 рік
Темпи зростання до
2001
2003 до 2002
2003 до 2001
1.Випуск товарної про-дукції
т.грн.
1421
1454
1518
102.3
104.4
106.8
2. Доход (виручка) продукції
т.грн
1421
1454
1518
102.3
104.4
106.8
В т.ч.реалізація продукції
на власний ринок
на експорт
т.грн.
31
1390
56
1398
90
1428
180.6
100.6
160.7
102.1
290.3
102.7
3.Витрати на виробни-цтво продукції
т.грн.
1320
1326
1396
100.4
105.3
105.7
4.Прибуток(+), збиток(-) виробництва продук-ції
т.грн.
121
128
145
105.8
113.3
119.8
5.Середньоспискова чисельність
осіб
580
577
580
99.5
100.5
100
В т.ч. робітників
осіб
464
466
470
100.4
100.8
101.3
6.Витрати на 1 грн грн.
0.93
0.91
0.92
97.8
101.1
98.9
7.Фонд оплати праці
т.грн.
1399.5
1451.1
1559
103.7
107.4
111.4
8.Середньорічна вартість основних фондів
т.грн.
1250
1218
1315
97.4
107.9
105.2
9.Середньорічна зарплата одного працівника
грн.
2413
2515
2688
104.2
106.9
111.4
10.Фондовіддача
грн.
1.137
1.191
1.154
104.7
96.9
101.5
11.Рентабельність продук.
%
9.17
9.65
11.0
105.2
114.0
119.9
12.Рентабельність %
9.68
10.5
9.73
108.5
92.7
100.5
13.Балансовий прибуток
т.грн.
121
128
154
105.8
120.3
127.3
14.Кредиторська заборго-ваність
т.грн.
1250
1400
1230
112.0
87.9
98.4
15.Дебіторська заборго-ваність
т.грн.
311
150
173
48.2
115.3
55.6
16.Продуктивність праці на одного працівника
грн.
2450
2520
2617
102.9
103.8
106.8
17.Продуктивність праці одного робітника
грн.
3063
3120
3230
101.9
103.5
105.4
Аналізуючи техніко-економічні показники діяльності підприємства можна зробити такі висновки:
На підприємстві випускаються та реалізуються швейні вироби. Обсяг виробництва товарної продукції за 2002 збільшився в порівнянні з 2001 роком на (1454 - 1421) 33тис.грн, або на 102.3%, а в 2003 році порівняно з 2002 роком темпи зростання становлять106.8% . В 2003 році темпи приросту до 2001 року склали 6.8% або на (1518 - 1421) 97 тис.грн.
Слід відмітити, що вся продукція, яка випускається на підприємстві реалізується, тобто залишків нереалізованої продукції на складах немає.
Вся продукція, яка випускається - реалізується на зовнішньому та внутрішньому ринках. Слід відмітити, що питома вага продукції на зовнішньому ринку досить мала та становить відповідно по роках за 2001 - 2.18%; за 2002 - 3.9%; за 2003 - 5.9 %. Певне зростання продукції на внутрішньому ринку проходить, а отже відповідно зменшуються експортні поставки.
Витрати на виробництво продукції зросли в основному за рахунок зміни на матеріальні ресурси, зокрема на сировину та матеріали. В 2002 році ріст витрат становив порівняно з 2001 роком 100.4% , а в 2003 році порівняно з 2002 роком - 105.3% та порівняно з 2001 роком 105.7%. Збільшення витрат на виробництво привело до збільшення витрат на 1 грн ТП у 2003 році на 0.01грн в порівнянні з 2002 роком. Хоча витрати на 1 грн ТП в 2002 році порівняно з 2001 роком знизилися на 0.02 грн.
Свою основну підприємство виконує в повному обсязі - тобто забезпечує зростання прибутку з року в рік. Якщо в 2001 році прибуток становив 121 тис.грн, а в 2002 - 128 тис.грн, то в 2003 році його величина досягла 145 тис.грн, тобто у порівнянні 2002 року з 2001 - темпи зростання становили 105.8%, в 2003 році порівняно з 2002 роком - 113.3%, в порівнянні з 2001роком - 119.8%.
Про підвищення ефективності

 
 

Цікаве

Загрузка...