WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

Основи управління персоналом підприємства - Курсова робота

організації.
Зарубіжні вітчизняні спеціалісти виділяють декілька підходів до організації раціонального використання персоналу, суть яких зводиться до пошуку оптимальної мотивації працівників через формування:
моделей гнучкого управління балансом робочих місць кількістю працівників, оплати стимулювання праці;
стабільність трудових колективів;
два основних взаємопов'язаних напрямки організації раціонального використання персоналу реалізуються різними формами.
Формування моделей гнучкого управління передбачає форми трудового переміщення:
Внутрішньоорганізаційні трудові переміщення викликані потребами організації, при частій системи робочих місць впливом НТП зовнішніх факторів, тому організація повинна мати можливості встановлення відповідності вимогами робочого місця якістю робочої сили та задоволення потреб працівників. Трудове переміщення повинно сприяти:
освоєнню суміжних спеціальностей, щоб забезпечувати взаємозамінність працівників;
задоволенню працівників своєю роботою;
нагромадженню досвіду з метою професійного чи службового росту.
Переміщення можуть бути міжпрофесійними, міжпосадовими, з категорії в іншу ( робітника в службовці, службовця в керівника)
Кількісна гнучкість - це зміна кількості працівників або тривалості робочого часу відповідно до стану попиту на ринку праці потреб виробництва, тому в організаціях широко застосовуються нестандартні форми зайнятості:
часткова;
тимчасова;
робота на дому;
використання короткотермінових трудових угод.
Масштаби застосування такої форми гнучкості залежать норм трудового права, наявності обмежень при підписанні трудових договорів, процедур звільнення та персоналу.
Функціональна гнучкість - це здатність організації вносити певні зміни в характер використання персоналу, а також зміст його трудової діяльності у зв'язку зміною умов виробництва. Це досягається шляхом виконання працівником більше 2-3 функцій, оволодіння багатопрофільними спеціальностями, що змогу забезпечити взаємозамінність в "піковий період", в час відпусток, а також зменшує монотонність праці, що сприяє підвищенню інтересу до праці. Результатами функціональної гнучкості підвищення продуктивності праці оплати.
Основним завданням формування стабільних виробничих колективів попередження плинності кадрів, оптимізація внутрішньої мобільності кадрів, зміцнення виконавської трудової дисципліни, створення нормального соціально-психологічного клімату в колективі.
Колектив - це цілісний організм, структури якого залежить поведінка кожного працівника.
Ефективність роботи колективу визначається якістю обсягом взаємовпливу, взаємовідносин членів колективу служби інформації. На роботу колективу впливають такі фактори:
чітка, одна для всіх мета, що людей для вирішення поставлених завдань;
мотивація членів групи, взаємовідносин;
структура влади в колективі, вплив на авторитет членів групи підгруп;
чітко виражена групова незалежність;
якість комунікації жорстка відповідальність за результати;
свобода діяльності як умова успішної роботи.
Організаційна атмосфера методи управління повинні сприяти пріоритетності груп, а керівники повинні сприймати своїх підлеглих як групу підтримувати спілкування з ними як з групою, та добре знати розвитку групи зробити все можливе для створення.
Основними передумовами підвищення ефективності використання персоналу ефективне використання інтелектуальних, організаторських, творчих здібностей працівників на основі покращення змісту праці, гуманізації, виключення монотонності та беззмістовності праці;
забезпечення безпеки та надійності виробничих процесів;
забезпечення нормальних умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку;
визначення потенціалу працівника, чітке встановлення його характеристик, безпосередньо або опосередковано впливають на ефективність праці.
Основні характеристики трудового потенціалу працівника:
вік, здоров'я - фізичний психічний стан, режим, якість харчування, вживання алкоголю, паління;
особисті характеристики - тип, темперамент, риси характеру;
підготовка - загальноосвітня, професійна, економічна здатність до професійного росту, безпосереднього навчання;
ставлення до праці - творча дисципліна, відповідальність, ініціативність;
досвід - навики до праці, стаж роботи;
сімейний стан - сімейний, одинокий, наявність дітей, матеріальний стан.
Оцінка реального працівника, його трудового потенціалу дозволяє диференційовано підходити до включення його в систему зайнятості, розміщення в певних підрозділах.
Слід пам'ятати, що праця виконує основну функцію матеріальногозабезпечення життя людини. Вона, як правило основним джерелом доходу. З трудовою діяльністю пов'язаний не тільки дохід, а й можливість розвитку, самореалізації працівників. Праця формує статус людини.
Висновок
Люди - основою будь-якої організації. Формування трудового колективу - важливий відповідальний момент в житті будь-якої організації, якості якого залежить майбутнє створюваного підприємства. Трудовий колектив формується керівництвом організатора трудового процесу - підприємця, а також на основі міжособистих взаємин. Взаємовідносини можуть бути формальними неформальними. колективи навіть дуже великі, складаються з малих формальних неформальних груп. Керівник повинен впливати на процес формування розвитку малих груп, оскільки ступінь згуртованості у свою чергу, впливає на ефективність та якість виконуваної роботи управління персоналом.
Управління персоналом - це сукупність цілеспрямованих керівного складу, організації структурних підрозділів з керівництва підлеглими, спрямованих на досягнення поставлених загальних специфічних цілей фірми.
Якщо підприємець ефективно мислить, стратегічне бачення, не боїться змін вчасно реагує на проблеми кожного члена трудового колективу, як головного складового елемента підприємства, то підприємство функціонує та розвивається. У цьому випадку на перший план виходить стратегічний розвиток організації персоналу.
Стратегія управління персоналом - це підсистема стратегії організації, представлена у вигляді довгострокової програми конкретних з концепції використання розвитку потенціалу підприємства з метою забезпечення стратегічної конкурентної переваги.
Структура системи управління персоналом залежить масштабів організації, територіального розташування, характеру діяльності інших факторів. У малих середніх фірмах одна підсистема може виконувати декількох функціональних підсистем, при різних умовах одні підсистеми можуть бути ліквідовані, змінені, перетворені.
Гнучке управління персоналом у ринкових умовах господарювання покладене враховувати цілий спектр питань адаптації співробітника до зовнішніх та внутрішніх умов функціонування та розвитку організації. Особлива увага повинна приділятися аналізу мотиваційних установок, умінню формувати направляти відповідно до швидкомінливих завдань, що стоять з'являються в організації. Сюди ж варто віднести проблеми керівників організації профспілки, службами зайнятості, забезпечення безпеки персоналу, розробка принципово нових підходів до пріоритету

 
 

Цікаве

Загрузка...