WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

величини змінних витрат на 15725 грн. маржинальний прибуток фактичний зменшився на 6740 грн. і становить 748000 грн.
Маржинальний прибуток за планом виробу В становить 656352 грн. За рахунок впливу зміни обсягу продажу продукції на 120 одиниць, що в сумі становить 27348 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 683700 грн., але в зв'язку із зменшенням ціни одиниці виробу на 10 грн., що в загальному становить 30000 та збільшенням величини змінних витрат на 12300 грн. маржинальний прибуток фактичний зменшився на 14952грн. і становить 641400 грн.
Маржинальнийприбуток за планом виробу С становить 884800 грн. За рахунок впливу зміни ціни одиниці виробу на 5 грн., що в сумі становить 20000 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 904800 грн., але в зв'язку із збільшенням величини змінних витрат на 20000 грн. маржинальний прибуток фактичний залишився без змін і становить 884800 грн.
Для збільшення маржинального прибутку фактичного слід:
- для виробу А збільшити ціну продажу за одиницю продукції;
- для виробу В не допускати зменшення ціни продажу на одиницю продукції;
- для виробу А, В, С контролювати величину змінних витрат і не допускати її збільшення.
Розділ 6. Аналіз і планування фінансових результатів діяльності підприємства.
6.1. Розподіл умовно - постійних витрат і визначення "точок беззбитковості".
1. Визначаю "запас надійності" в плановому кварталі:
, (6.1)
2. Розраховую "силу впливу операційного важеля":
, (6.2)
3. Розраховую "коефіцієнт беззбитковості":
, (6.3)
4. Визначаю величину умовно - постійних витрат, які відносяться на окремі види виробів:
, (6.4)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
5. Визначаю обсяг випуску у "точці беззбитковості" по кожному виробу:
а) в натуральному виразі:
, (6.5)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
б) у вартісному виразі:
, (6.6)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
6. Розраховую обсяг "беззбиткового обороту" в цілому по підприємству:
, (6.7)
Дані розрахунків записую в таблицю 6.1
Таблиця 6.1
Розподіл умовно - постійних витрат і "точки беззбитковості".
Наймену-вання виробів Плановий обсяг продажу, одиниць Ціна одиниці виробу, грн. Обсяг реалізованої продукції, грн. Маржинальний прибуток, грн. Умовно постійні витрати "Точки беззбитковості"
на одиницю виробу на обсяг продажу одиниць грн
Виріб А 4200 450 1890000 179,7 754740 136534 756 340200
Виріб В 2880 530 1526400 227,9 656352 117884 518 274540
Виріб С 4000 320 1280000 221,2 884800 160488 720 230400
Разом 11080 46496400 628,8 2295892 414906 1994 845140
7. Розраховую прибуток по кожному виду виробу:
, (6.8)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
8. Визначаю рентабельність виробу:
, (6.9)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
9. Розраховую "коефіцієнт покриття" по кожному виду виробів:
, (6.10)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
10. Розраховую коефіцієнт покриття в цілому по підприємству:
, (6.11)
11. Визначаю прибуток підприємства до оподаткування за планом і фактичний:
, (6.12)
а) за планом:
б) фактичний:
12. Визначаю суму податку з прибутку за планом і фактично:
, (6.13)
а) за планом:
б) фактично:
13. Розраховую чистий прибуток підприємства за планом і фактичний:
, (6.14)
а) за планом:
б) фактичний:
14. Розраховую рентабельність за планом і фактично:
а) витрат
, (6.15)
1) за планом:
2) фактично:
б) виручки від реалізації продукції (доходу):
, (6.16)
1) за планом:
2) фактично:
15. Витрати на одну гривню реалізованої продукції за планом і фактично:
, (6.17)
1) за планом:
2) фактично:
Підприємство планувало отримати прибутку до оподаткування 1902726 грн., а в результаті фінансово - господарської діяльності фактичний прибуток до оподаткування склав 1847977 грн. Прибуток до оподаткування зменшився за рахунок збільшення собівартості реалізованої продукції,
Податок з прибутку підприємства складає 30% від прибутку до оподаткування, тобто він фактично склав 554393 грн., що в процентному відношенні до планового прибутку до оподаткування склав 97,1%.
В результаті одержаних розрахунків чистий прибуток підприємства за планом - 1331908грн., а фактичний - 1293584грн. Відхилення до плану в сумі становить -38324 грн. (97,1%).
Планова рентабельність витрат підприємства - 68,11%, а фактична - 63,2%. Це відбулося за рахунок збільшення величини витрат на одиницю виробу.
Рентабельність реалізованої продукції планова становила 40,3%. В результаті збільшення собівартості реалізованої продукції прибуток до оподаткування зменшився, що вплинуло на фактичну рентабельність реалізованої продукції і вона становить 38,7%.
Фактичні витрати на одну гривню реалізованої продукції в порівнянні з плановими збільшилися на 0,02 гривні. На цю зміну вплинуло збільшення величини витрат на одиницю виробу.
6.2 Розраховую рух грошових коштів на підприємстві, для цього:
1. Визначаю суму амортизації:
, (6.18)
2. Розраховую позичковий процент та квартальну суму сплати позики:
, (6.19)
де: - сума нарахованого позичкового проценту;
- вартість додаткового обладнання, яке буде придбане за позику, грн.
- річний відсоток сплати за позику.
, (6.20)
де: - квартальна сума сплати позики, грн.;
- період, на який було отримано позику, років.
3. Визначаю відтік готівки у плановому кварталі за планом:
, (6.21)
4. Розраховую приріст готівки за планом на кінець планового кварталу:
, (6.22)
де: - сума готівки на початок кварталу, грн.
- надходження готівки на протязі кварталу грн.
Розділ 7. Висновок
Таблиця 7.1
Основні техніко - економічні показники діяльності підприємства у плановому кварталі.
№ п/п Показники Одиниці виміру План Факт Темпи зростання, %
1 Доход (виручка) від реалізації продукції грн. 4696400 4772500 101,6
2 Чисельність промислово - виробничого персоналу осіб 226 229 101,3
в тому числі робітників осіб 204 207 101,5
3 Продуктивність праці одного працівника грн/особу 20677 20797 100,6
4 Продуктивність праці одного робітника грн/особу 22907 23008 100,4
5 Фонд оплати праці персоналу грн. 287690 290976 101,1
6 Середньоквартальна заробітна плата одного працівника грн. 1273 1271 99,8
7 Собівартість реалізованої продукції грн. 2793674 2924523 104,7
8 Прибуток підприємства грн. 1331908 1293584 97,1
9 Витрати на одну гривню реалізованої продукції грн. 0,59 0,61 103,4
10 Рентабельність:
витрат % 68,1 63,2 92,8
реалізованої продукції % 40,5 38,7 95,5

 
 

Цікаве

Загрузка...