WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

відходи 0,5 0,7 0
1. Разом матеріали за мінусом відходів 237,4 271,3 62,9
2. Зарплата основних виробничих робітників 17,7 16,5 19,3
3. Зарплата додаткова виробничих робітників 1,9 1,8 2,1
4. Відрахування на соціальні заходи 7,1 6,7 7,8
5. Інші змінні витрати 6,2 5,8 6,7
Разом змінних витрат 270,3 302,1 98,8
1. Сировина і основні матеріали:
, (5.13)
де: - норма витрат основного матеріалу на одиницю продукції, од.;
-ціна одиниці матеріалу, грн.
а) виріб А:
а) виріб В:
а) виріб С:
2. Заготівельні витрати визначаю у відсотках від вартості основних матеріалів та покупних виробів.
3. Повернуті відходи визначаю у відсотках від вартості основних матеріалів (віднімаються).
4. Основна заробітна плата виробничих робітників на одиницю виробу визначаю за формулою:
, (5.14)
а) виріб А:
а) виріб В:
а) виріб С:
5. Додаткова заробітна плата виробничих робітників:
, (5.15)
а) виріб А:
а) виріб В:
а) виріб С:
6. Відрахування на соціальні заходи розраховую у відсотках від суми основної та додаткової заробітної плати:
7. Інші змінні витрати визначаю у відсотках від основної заробітної плати.
8. Разом змінні витрати - це сума витрат з першої статті по п'яту.
5.3 На основі таблиці 5.1. визначаю планову собівартість товарної в реалізованої продукції та маржинальний прибуток на плановий квартал.
1. Розраховую планову собівартість товарної продукції:
, (5.16)
де: - всього змінних витрат по підприємству, грн.;
, (5.17)
де: - загальна величина умовно - постійних витрат, грн.
Дані розрахунків записую в таблицю 5.2
Таблиця 5.2
Розрахунок планової собівартості товарної продукції на квартал, грн.
№ п/п Показники Виріб А (ВПА=4140) Виріб В (ВПВ=2900) Виріб С (ВПС=3978) Всього витрат
на одиницю продукції на програму на одиницю продукції на програму на одиницю продукції на програму
1 Витрати матеріалів за мінусом відходів 237,4 982836 271,3 786770 62,9 250216 2019822
2 Зарплата виробничих робітників з нарахуваннями 26,7 110538 25,0 72500 29,2 116158 299196
3 Інші змінні витрати 6,2 25668 5,8 16820 6,7 26652 69140
4 Разом змінних витрат 270,3 1119042 302,1 876090 98,8 393026 2888158
5 Умовно - постійні витрати - - - - - - 417866
6 Собівартість товарної продукції - - - - - - 2806024
2. Собівартість реалізованої продукції у плановому кварталі розраховую за формулою:
, (5.18)
де: - разом змінні витрати на залишки готової продукції, грн.
Дані розрахунків записую в таблицю 5.3
Таблиця 5.3
Розрахунок планової собівартості реалізованої продукції на квартал, грн.
Найменування виробів Залишки готової продукції, одиниць Змінні витрати на одиницю виробу, грн. Змінні витрати на залишки готової продукції, грн. (гр.4хгр.5 )
на початок кварталу на кінець кварталу зміна залишків (+,-)
(гр.2-гр.3)
1 2 3 4 5 6
Виріб А 247 187 -60 270,3 -16218
Виріб В 92 112 +20 302,1 +6042
Виріб С 200 178 -22 98,8 -2174
Разом 539 477 -62 -12350
Собівартість товарної продукції - - - - 2806024
Собівартість реалізованої продукції - - - - 2793674
3. Визначаю маржинальний прибуток за планом:
а) на одиницю продукції:
, (5.19)
1. виріб А:
2. виріб В:
3. виріб С:
в) на плановий обсяг продажу продукції:
, (5.21)
де: - доход (виручка) від реалізації продукції за планом, грн.;
- плановий обсяг продажу і-го виду продукції, одиниць.
4. Розраховую коефіцієнт маржинального прибутку за планом:
, (5.22)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
5. Визначаю величину прибутку за планом:
, (5.23)
5.4 Аналіз виконання плану собівартості реалізованої продукції за плановий квартал проводжу за даними таблиці 5.4
Таблиця 5.4
Аналіз собівартості реалізації продукції за плановий квартал, грн.
№ п/п Показники Найменування виробів та фактичний обсяг їх продажу Разом
Виріб А, 4250 одиниць Виріб В, 3000 одиниць Виріб С, 4000 одиниць
Норма на одиницю продукції (план) Нормативна собівартість на фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні витрати на одиницю продукції Норма на одиницю продукції (план) Нормативна собівартість на фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні витрати на одиницю продукції Норма на одиницю продукції (план) Нормативна собівартість на фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Фактичні витрати на одиницю продукції Нормативна собівартість на фактичний обсяг продажу Фактична собівартість Відхилення фактичних витрат від нормативних (+,-)
1 Всього змінні витрати 270,3 1148775 1164500 274,0 302,1 906300 918600 306,2 98,8 395200 415200 103,8 2450275 2498300 +48025
2 Ціна, обсяг реалізації 450 1912500 1912500 450 530 1590000 1560000 520 320 1280000 1300000 325 4782500 4772500 -10000
3 Маржинальний прибуток 179,7 763725 748000 176,0 227,9 683700 641400 231,8 221,2 884800 884800 221,2 2332225 2274200 -58025
4 Умовно - постійні витрати - - - - - - - - - - - - 417866 426223 +8357
5 Собівартість реалізованої продукції - - - - - - - - - - - - 2868141 2924523 +56382
6 Прибуток від операційної діяльності - - - - - - - - - - - - 1914359 1847977 -66382
Аналіз впливу факторів на маржинальний прибуток проводжу окремо за видами продукції.
1. Вплив зміни обсягу продажу:
, (5.24)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
2. Вплив зміни ціни одиниці продукції:
, (5.25)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
3. Вплив зміни величини змінних витрат на одиницю продукції:
, (5.26)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
4. Загальний влив факторів на маржинальний прибуток:
, (5.27)
а) виріб А:
б) виріб В:
в) виріб С:
На підставі проведених розрахунків визначаю фактичну величину маржинального прибутку за квартал за формулою:
, (5.28)
Дані розрахунків записую в таблицю 5.5
Таблиця 5.5
Аналіз фактичної величини маржинального прибутку за плановий квартал, грн.
№ п/п Найменування виробу Маржинальний прибуток за планом Оцінка впливу на маржинальний прибуток Маржинальний прибуток фактичний
Зміни обсягу продажу Зміни ціни одиниці продукції Зміни величини змінних витрат на одиницю продукції Загальний вплив факторів
1 Виріб А 754740 8985 0 -15725 -6740 748000
2 Виріб В 656352 27348 -30000 -12300 -14952 641400
3 Виріб С 884800 0 20000 -20000 -0 884800
Разом 2295892 36333 -10000 -48025 -21692 2274200
Маржинальний прибуток за планом виробу А становить 754740 грн. За рахунок впливу зміни обсягу продажу продукції на 50 одиниць, що в сумі становить 8985 грн. маржинальний прибуток фактичний становив би 763725 грн., але в зв'язку із збільшенням

 
 

Цікаве

Загрузка...