WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

рік:
4. Розраховую планову тривалість робочої зміни:
(3.4)
де: - тривалість робочої зміни, годин;
- втрати робочого часу у зв'язку зі скороченням робочого дня, годин
5. Розраховую корисний фонд робочого часу одного виробничого робітника.
(3.5)
а) на перший квартал:
б) на другий квартал:
в) на третій квартал:
г) на четвертий квартал:
д) на плановий рік:
3.2 Визначаю чисельність робітників на нормованих роботах та загальну чисельність працівників у базисному кварталі, на початок планового кварталу і на плановий квартал за даними таблиці 3.2
Таблиця 3.2
Розрахунок чисельності та продуктивності праці.
Показник Одиниці вимірювання Базисний квартал На початок планового кварталу Плановий квартал
1. Виробнича програма:
виріб А одиниць 4150 4140 4140
виріб В одиниць 2760 2900 2900
виріб С одиниць 3900 3978 3978
2. Ціна одиниці виробу
виріб А грн. 450 450 450
виріб В грн. 530 530 530
виріб С грн. 320 320 320
3. Обсяг товарної продукції грн. 4578300 4672960 4672960
4. Трудомісткість одиниці виробу:
виріб А нормо-годин 8,1 7,9 7,6
виріб В нормо-годин 7,5 7,45 7,3
виріб С нормо-годин 8,5 8,4 8,1
5. Трудомісткість вироб-ничої програми нормо-годин 87465 87726 84857
виріб А нормо-годин 33615 32706 31464
виріб В нормо-годин 20700 21605 21170
виріб С нормо-годин 33150 33415 32223
6. Корисний фонд робочого часу одного середньо облікового робітника годин 405 405 414,5
7. Середній коефіцієнт виконання норм виробітку 1,11 1,11 1,16
8. Чисельність робітників - відрядників осіб 194 195 176
9. Чисельність інших категорій персоналу осіб 52 50 50
10. Чисельність промис-лово - виробничого персо-налу (ПВП) осіб 246 245 226
11. Середньо квартальний виробіток одного робітника грн/осб 18611 19073 20677
За даними таблиці 3.2 роблю наступні розрахунки:
1. Визначаю обсяг товарної продукції за формулою:
(3.6)
де: - ціна одиниці виробу і-го виду, грн.;
- виробнича програма виробництва і-го виду виробу, нормо-годин
а) у базисному кварталі:
б) на початок планового кварталу:
в) на плановий квартал:
2. Розраховую трудомісткість виробничої програми, нормо-годин:
(3.7)
де: - відповідно трудомісткість одиниці виробу А, В, С, нормо-годин.
а) у базисному кварталі:
б) на початок планового кварталу:
в) на плановий квартал:
3. Визначаю чисельність робітників - відрядників на нормованих роботах у базисному кварталі, на початок планового кварталу та у плановому кварталі.
, , (3.8)
де: - трудомісткість виробничої програми у базисному кварталі, на початок планового кварталу і у плановому кварталі, нормо-годин;
- корисний фонд робочого часу одного робітника у базисному і плановому кварталах, годин;
- середній коефіцієнт виконання норм виробітку у базисному та плановому кварталах.
а) у базисному кварталі:
б) на початок планового кварталу:
в) на плановий квартал:
4. Визначаю загальну чисельність промислово - виробничого персоналу у базисному кварталі, на початок планового кварталу і на плановий квартал:
, (3.9)
а) у базисному кварталі:
б) на початок планового кварталу:
5. Розраховую середньо квартальний виробіток одного працівника у базисному кварталі, на початок планового кварталу і на плановий квартал:
а) у базисному кварталі:
б) на початок планового кварталу:
3.3 Планування зростання продуктивності праці працівників у плановому кварталі.
1. У відповідності з планом техніко - економічних заходів та підвищенню ефективності виробництва розраховую:
а) економію чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості продукції:
, або (3.11)
де: - трудомісткість і-го виробу відповідно на початок планового кварталу і по плану, нормо-годин;
- випуск і-го виду продукції у натуральному виразі по плану (виробнича програма), одиниць;
- середній коефіцієнт виконання норм виробітку у плановому кварталі
б) економію чисельності робітників у зв'язку з підвищенням середніх норм виробітку робітниками - відрядниками:
(3.12)
в) економію чисельності робітників у зв'язку з покращенням використання робочого часу:
(3.13)
г) економію чисельності інших категорій персоналу:
, (3.14)
де: - чисельність інших категорій персоналу відповідно на початок кварталу і на плановий квартал, осіб.
2. Визначаю загальну економію чисельності:
а) промислово - виробничого персоналу:
(3.15)
б) робітників - відрядників:
(3.16)
3. Визначаю планову чисельність:
а) персоналу:
(3.17)
б) робітників - відрядників:
(3.18)
4. Розраховую продуктивність праці (середньо квартальний виробіток) працівника у плановому кварталі:
, (3.19)
5. Визначаю зростання продуктивності праці у порівнянні з її рівнем на початок кварталу:
а) через виробіток:
(3.20)
б) через економію чисельності:
(3.21)
6. Розраховую зростання продуктивності праці за рахунок кожного фактору:
(3.22)
де: - економія чисельності за рахунок і-го фактору, осіб
а) економію чисельності робітників за рахунок зниження трудомісткості продукції:
б) економію чисельності робітників у зв'язку з підвищенням середніх норм виробітку робітниками - відрядниками:
в) економію чисельності робітників у зв'язку з покращенням використання робочого часу:
Для аналізу порівняємо ці результати з рівнем базисного кварталу. Порівняно з базисним кварталом продуктивність праці зросла на :
Але лише 8% зростання продуктивності праці пов'язано з реальними зусиллями підприємства в плановому кварталі (не вважаючи відносного зниження чисельності працівників у зв'язку зі зростанням обсягу виробництва). Інша ж економія пов'язана зі зміною асортименту і "перехідним ефектом". І саме 8 %, а не 11 % варто брати до уваги при можливому підвищенні оплати праці.
7. Розраховую зростання продуктивності праці робітників - відрядників:
(3.23)
По робітниках-відрядниках межа підвищення оплати праці буде дещо вища, тому що зростання продуктивності праці по них склало 36,4%.
9. Визначаю число нормо - годин, які відпрацював один робітник - відрядник на початок кварталу і по плану:
(3.24)
а) на початок планового кварталу:
б) на плановий квартал:
10. Визначаю зростання середньої заробітної плати робітників - відрядників:
(3.25)
Отже, на кожен процент зростання продуктивності праці середня заробітна плата зростає на 0,66%
Зростання середньої зарплати тут пов'язане тільки зі збільшенням інтенсивності роботи (зменшення втрат часу, зростання процента виконання норм). Тому при такому випередженні створюється можливість для прийняття рішення щодо

 
 

Цікаве

Загрузка...