WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

Розробка поточного плану підприємства - Курсова робота

кожній групі обладнання і в цілому по підприємству за формулою:
(2.1)
де: - планова трудомісткість програмиза діючими нормами, нормо-годин;
- середній коефіцієнт виконання норм виробітку по плану.
а) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку по I групі:
б) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку по II групі:
в) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку по III групі:
г) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку по IV групі:
д) трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку в цілому по підприємству:
Дані розрахунку записую в таблицю 2.2
Коефіцієнт завантаження устаткування на виробничу програму характеризує досягнуту пропорційність між структурою трудомісткості продукції і структурою парку устаткування з урахуванням прийнятого режиму роботи. Коефіцієнт завантаження обладнання на програму по кожній групі обладнання і в цілому по підприємству розраховується за формулою:
(2.2)
де: - трудомісткість програми з урахуванням коефіцієнту виконання норм виробітку, нормо-годин;
- фонд часу роботи групи обладнання, годин
а) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по I групі:
б) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по II групі:
в) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по III групі:
г) коефіцієнт завантаження обладнання на програму по IV групі:
д) коефіцієнт завантаження обладнання на програму в цілому по підприємству:
Дані розрахунку записую в таблицю 2.2
3. Коефіцієнт завантаження устаткування на програму, власне, і характеризує пропускну спроможність устаткування. Слід зазначити, що в цілому пропускна спроможність устаткування дозволяє виконати виробничу програму планового кварталу. Однак ,по III групі обладнання, коефіцієнт завантаження дуже високий - 0,82 , що при непередбачених простоях устаткування може поставити під загрозу виконання в строк виробничої програми. Тому доцільно або придбати додаткове устаткування, або перевести на тризмінну роботу шість одиниць обладнання.
В останньому випадку фонд часу роботи по III групі обладнання складе 15000 годин, а в цілому по всіх групах устаткування - 78255 годин і відповідно коефіцієнт завантаження по III групі обладнання складе 9897 / 15000=0,66 ; а в цілому по всіх групах верстатів - 73152 / 78255= 0,93.
Крім завантаження устаткування , доцільно розраховувати режимну і реальну змінність роботи устаткування. Коефіцієнт режимної змінності роботи устаткування показує ступінь його зайнятості по змінах і розраховується за формулою:
(2.3)
де: - кількість устаткування , яке працює в одну зміну, одиниць;
- кількість устаткування , яке працює в дві зміни, одиниць;
- кількість устаткування , яке працює в три зміни, одиниць.
До проведення заходів коефіцієнт режимності дорівнював 2.
Реальна змінність роботи устаткування визначається з урахуванням втрат, пов'язаних із диспропорціями в складі устаткування. Коефіцієнт реальної змінності роботи устаткування розраховується за формулою:
(2.4)
де: - загальний коефіцієнт завантаження по всьому обладнанню після проведення заходів.
До проведення заходів
Після проведення заходів (переводу на тризмінну роботу шість одиниць обладнання по III групі):
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок :
на протязі робочого дня кожна одиниця обладнання працюватиме 1,91 зміни. Після переведення шести одиниць обладнання III групи на тризмінний режим роботи коефіцієнт режимності в порівнянні до коефіцієнта режимності до проведення заходів збільшився на 0,61 одиницю, що в процентному відношенні становить 47 відсотків. Це дає можливість максимально збільшити використання обладнання, що приведе до збільшення обсягів виробництва.
Розділ 3. Планування показників по праці.
3.1 Складаю баланс робочого часу одного середньо облікового робітника на плановий рік з розбивкою по кварталам. Дані розрахунків записую у таблицю 3.1.
Таблиця 3.1
Баланс робочого часу одного середньо облікового робітника на плановий рік.
Показник За рік в тому числі по кварталах
I II III IV
1. Календарний фонд робочого часу, дні: 365 90 91 92 92
в тому числі:
а) вихідні дні 104 26 26 26 26
б) святкові дні 10 3 6 1 -
2. Табельний фонд робочого часу, дні 251 61 59 65 66
3. невиходи на роботу, всього, дні 35,7 8,93 8,93 8,93 8,93
в тому числі:
- щорічні відпустки 29,5 - - 29,5 -
- учбові відпустки 0,6 0,15 0,15 0,15 0,15
- відпустки в зв'язку з вагітністю і пологами - - - - -
- по хворобі 5,4 1,35 1,35 1,35 1,35
- невиходи з дозволу адміністрації 0,3 0,075 0,075 0,075 0,075
4. Явочний фонд часу, дні 215,3 52,07 50,07 56,07 57,07
5. Нормативна тривалість робочої зміни, годин 8 8 8 8 8
6. Втрати робочого часу в зв'язку з скороченням робочого дня, годин 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
7. Планова (розрахункова) тривалість робочої зміни, годин 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96
8. Корисний фонд робочого часу, годин 1713,6 414,5 398,5 446,3 454,3
За даними таблиці 3.1 роблю наступні розрахунки:
1.Кількість календарних і неробочих днів визначаю за календарем на 2004 рік.
Табельний фонд часу ( ) визначаю вирахуванням з кількості календарних днів вихідних і святкових днів.
2. Для розрахунку загального числа днів неявок на роботу визначаю тривалість окремих елементів невикористаного часу.
Тривалість чергових і додаткових відпусток розраховують на основі складеного на підприємстві графіка відпусток, у якому визначений час і тривалість відпустки по кожній категорії робітників. Дані графіка відпусток групують по тривалість відпустки. Середню тривалість основних і додаткових відпусток розраховують за формулою:
(3.1)
де: - кількість днів відпустки для і-ої грипи робітників;
- чисельність і-ої групи робітників, які мають відпустку певної тривалості, осіб;
- загальна чисельність робітників на початок планового періоду, осіб;
n - число груп робітників, які мають відпустку певної тривалості.
Чисельність робітників - відрядників на початок планового періоду визначаю за формулою:
(3.2)
де: - планова трудомісткість програми за квартал, нормо-годин;
- корисний фонд робочого часу робітника у базовому кварталі, годин;
- середній коефіцієнт виконання виробітку у плановому кварталі.
3. Визначаю явочний фонд часу одного робітника в днях:
(3.3)
де: - табельний фонд часу, дні;
- невиходи на роботу всього, дні.
а) на перший квартал:
б) на другий квартал:
в) на третій квартал:
г) на четвертий квартал:
д) на плановий

 
 

Цікаве

Загрузка...