WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Етапи ліквідації підприємства - Реферат

Етапи ліквідації підприємства - Реферат

підприємства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів підприємства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу підприємства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
Грошові кошти, що належать підприємству, включаючи виручку від розпродажу його майна від ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, які працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених товариством та іншими кредиторами, розподіляються між учасниками підприємства у порядку і на умовах, передбачених цим Законом та установчими документами у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
Майно, передане підприємству учасниками у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.
У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості підприємства, його грошові кошти не підлягають розподілу між учасниками до вирішення цього спору або одержання кредиторамивідповідних гарантій.
Поряд з іншими нормативними актами питання ліквідації підприємства регулює розділ VII Закону України від 27.03.91 р. № 887-XII "Про підприємства в Україні". Так, ліквідація підприємства провадиться за рішенням власника, за рішенням власника та за участю трудового колективу чи органу, уповноваженого створювати такі підприємства, або за рішенням суду чи арбітражного суду. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником чи уповноваженим ним органом. За їх рішенням ліквідація може провадитись самим підприємством в особі його органу управління. Ліквідаційна комісія або інший орган, який провадить ліквідацію підприємства, вміщує в офіційній пресі за місцезнаходженням підприємства публікацію про його ліквідацію та про порядок i строк заявлення кредиторами претензій. Поряд з цим ліквідаційна комісія (орган, що провадить ліквідацію) оцінює наявне майно ліквідовуваного підприємства, провадить роботу зі стягнення дебіторської заборгованості підприємству, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс i подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком тих організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджету i не займаються підприємницькою діяльністю. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів i членів трудового колективу, використовується за вказівкою власника. Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення його з державного реєстру України.
Якщо у підприємства на момент ліквідації залишилася непогашена кредиторська заборгованість, вона підлягає зарахуванню до складу валових доходів i відображається в рядку 5.1 додатка "Д" до декларації про прибуток підприємства.
підприємство отримало фінансову допомогу на зворотній основі та не повернуло до моменту ліквідації, воно повинно на цю суму збільшити валовий дохід
На суми виданих, але не погашених до моменту ліквідації векселів необхідно збільшити валовий дохід
Якщо у підприємства немає збитків, тобто воно працює прибутково, то при ліквідації воно повинно повернути, щонайменше, всі внески до статутного фонду своїх власників (учасників). Особливо цікаво, з точки зору процедури повернення, коли власником (учасником) є нерезидент. У випадках неповернення внеску до статутного фонду якомусь власнику (учаснику) потрібно оподаткувати суму внеску податком на прибуток.
Якщо у підприємства - продавця товарів (робіт, послуг) є безнадійна заборгованість, воно має право зменшити суму валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) - рядок 17 декларації про прибуток підприємства. Але зазначене зменшення здійснюється лише у випадку, коли платник податку звернувся із заявою до суду (арбітражного суду) щодо стягнення заборгованості з такого покупця та є відповідне рішення суду (арбітражного суду).
Слід з'ясувати, чи не включило підприємство до складу валових витрат суми безнадійної дебіторської заборгованості, що виникли в 1995-1996 р., термін позовної давності яких минув. Відповідно до листа ДПА України від 28.09.99 р. № 8146/5/15-1116 суми такої безнадійної заборгованості не підлягають включенню до валових витрат. Також не підлягають включенню до валових витрат суми безнадійної дебіторської заборгованості, що виникли після 01.07.97 р., термін позовної давності за якими не минув.
Якщо у підприємства є значні суми дебіторської заборгованості, а листування (правові документи) між сторонами свідчить про перевідступлення права вимоги заборгованості (тим більше якщо третя сторона є пов'язаною особою для підприємства, що ліквідується), це повинно бути належним чином відображено в податковому та бухгалтерському обліку як у підприємства, що ліквідується, так i у третьої сторони.
Якщо у підприємства в балансі відображались фінансові вкладення, потрібно звернути увагу на те, чи повернено їх підприємству при ліквідації. У разі неповернення - за рахунок яких джерел їх списано (чи не збільшено валових витрат на суму таких фінансових вкладень). Якщо внаслідок ліквідації платник податку - власник корпоративних прав отримує на свою частку кошти або майно, а вартість їх перевищує балансову вартість таких корпоративних прав, то сума перевищення включається до валового доходу такого платника відповідно до пп. 7.8.8 п. 7.8 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

 
 

Цікаве

Загрузка...