WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

журнали-ордери: один для розрахунків з постачальниками по матеріальних цінностях, другий - по розрахунках за послуги і роботи.
Журнал-ордер № 6 ведеться лінійно-позиційним способом, тобто для кожного документу відводиться один рядок. Надалі при оплаті рахунку або при надходженні матеріалів по даному платіжному документу записи виконуються у відповідних графах, але в цьому ж рядку.
Розрахунки з постачальниками при планових платежах облічуються в окремій відомості № 5, загальні підсумки якої також переносяться до журналу-ордеру № 6.
Усі операції, пов'язані з розрахунками за придбання матеріальних цінностей, відображують на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" незалежно від того, одночасно або попередньо проводилась оплата пред'явленого рахунку-фактури.
Рахунок № 60 кредитується на вартість товарно-матеріальних цінностей, що фактично надійшли. У синтетичному обліку він кредитується згідно з розрахунковими документами постачальника у межах сум акцепту незалежно від оцінки товарно-матеріальних цінностей в аналітичному обліку,
При надходженні товарно-матеріальних цінностей, на які не одержано розрахункові документи постачальників, бухгалтерія підприємства зобов'язана перевірити, чи облічується вартість цінностей, що надійшли, як дебіторська заборгованість.
Рахунок № 60 дебетується на суми оплати рахунків (у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів); на суми заліків за попередньо виданими вустановленому порядку авансами.
Якщо наприкінці місяця по відфактурованих і оплачених матеріальних цінностях вантаж не надійшов, то рахунок № 60 кредитується на суму оплати як за матеріали в дорозі або не вивезені зі складів постачальників.
На початку наступного місяця ці суми сторнуються, а суми оплати продовжують рахуватися як дебіторська заборгованість.
Аналітичний облік на рахунку № 60, крім розрахунків у порядку планових платежів, ведеться на кожному окремо виставленому рахунку, а розрахунки у порядку планових платежів - по кожному постачальнику і підрядчику.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Побудова аналітичного обліку на рахунку № 60 має забезпечити одержання необхідних даних по постачальниках, акцентованих й інших розрахункових документах, строк оплати яких не настав; постачальниках по невідфактурованих поставках; постачальниках по неоплачених у строк розрахункових документах.
У практиці можливі випадки, коли покупцем оплачені закуплені матеріальні цінності (матеріали, паливо, запасні частини тощо), але не доставлені транспортною організацією до місця призначення, хоч і передані йому вантажовідправником. У покупця виникає відволікання коштів на оплату активів, що як фізичні предмети відсутні. Такі активи називаються "Матеріальні цінності в дорозі" і показують їх у балансі окремою статтею. Облічуються матеріальні цінності в дорозі за кожним їх видом і кожним платіжним документом окремо.
Матеріальні цінності в дорозі для підприємства-покупця е дебіторською заборгованістю і облічується вона за окремими об'єктами обліку на рахунку № 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".
У випадках, коли підприємство-покупець перерахувало кошти постачальникові матеріальних цінностей, а постачальник не відправив вантажі згідно з цими платіжними документами, такі документи у підприємства-покупця можуть теж проходити по статті балансу "Матеріальні цінності в дорозі" і називаються вони "безтоварні рахунки-фактури".
При виявленні оплачених безтоварних рахунків-фактур сплачені суми потрібно знімати зі статті "Матеріальні цінності в дорозі" і відносити в дебет рахунку № 63 "Розрахунки по претензіях".
Терміни позовної давності по таких явно нечесних операціях становлять один рік і дають додаткову можливість повернути кошти, одержані нечесним постачальником, і одержати від нього проценти за використання чужих грошей.
Матеріальні цінності, що надійшли на підприємство помилково, не оформляються відповідними прибутковими документами, але потрапляють до облікової рубрики "Матеріальні цінності в дорозі".
Основним напрямком вибуття матеріалів зі складів є їх відпуск (передача) на виробництво. Крім того, може мати місце внутрішнє переміщення матеріалів, і в окремих випадах - реалізація на сторону.
Бухгалтерія здійснює контроль за правильними витратами сировини за допомогою рецептури і норми виходів.
Сировину для виробництва відпускає комірник представникові виробництва (наприклад, старшому майстрові), який складає звіт, де зазначає витрати основної і допоміжної сировини відповідно до наведених вище рецептур.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
МШП за своєю функціональною роллю на підприємстві є такими ж засобами праці як і ОЗ, але мають і особливості оборотних засобів.
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку до МШП відносяться:
предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;
предмети вартістю менше 15 НОМ за одиницю незалежно від терміну служби;
знаряддя лову незалежно від вартості і терміну служби;
бензомоторні пили, сучкорізи, сезонні дороги, тимчасові будівлі терміном експлуатації не більше двох років;
спеціальні інструменти і пристосування;
спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі;
формений одяг, призначений для видач працівникам підприємства, а також одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету;
тимчасові споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт;
тара для зберігання ТМЦ на складах
предмети, призначені для видачі напрокат незалежно від вартості.
Синтетичний облік МШП ведеться на активному рахунку №12 "Малоцінні швидкозношувані предмети".
Аналітичний облік ведеться за:
- субрахунками;
- за місцем знаходження і матеріально-відповідальними особами;
- за окремими предметами, що належать до складу кожної групи МШП.
Надходження МШП відображають у регістрах бухгалтерського обліку (ж/о №6) за ціною придбання включаючи затрати, пов'язані з доставкою їх на підприємство, тобто фактичною собівартістю.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Література:
1. Спеціальний додаток до Галицьких контрактів № 48, 1999 рік.
2. Діловий тижневик "Галицькі контракти" № 12, березень 1999 рік.
3. Н.М. Ткаченко "Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності", Київ "А.С.К.", 1998.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата

 
 

Цікаве

Загрузка...