WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

відповідність кількості місць, що надходять, і знаків маркування на них супровідним документам. Якщо вантаж прибув у справному вагоні без ознак злому, експедитор повинен добитися перевірки маси і стану прибулих матеріалів на вибір.
Якщо при прийманні вантажу будуть встановлені розходження із зазначеними у транспортних документах або виникнуть питання щодо цілісності вантажу (зірвана або пошкоджена пломб ), складають комерційний акт. Цей акт є основою для подання претензій до залізниці або пароплавства про відшкодування збитків.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Приобліку надходження матеріалів необхідно оформляти їх прибутковим ордером (у день надходження) у двох примірниках. Складати прийомний акт в разі нестачі матеріалів, що надходять у матеріальний відділ бухгалтерії. Перші примірники прибуткових ордерів, згруповані за номенклатурними номерами, використовують для аналітичного обліку матеріалів на складі, а другі, підібрані до відповідних рахунків постачальників, для обліку заготівлі матеріалів і розрахунків з постачальниками.
В разі надходження вантажу на склад без документів відділ постачання виписує наказ складу на прийом вантажу без документів.
Комірник здає накази до бухгалтерії разом з прибутковими ордерами.
Для одержання матеріалів від місцевого постачальника покупець повинен видати експедитору (або представнику відділу постачання) доручення, зареєстроване у журналі обліку виданих довіреностей. Тут треба налагодити суворий контроль за своєчасним оприбуткуванням матеріалів та повернення невикористаних довіреностей.
При дрібних купівлях матеріалів готівкою (наприклад, канцелярських товарів) підзвітна особа зобов'язана здати матеріали на склад, а комірник на рахунку постачальника повинен поставити відмітку про дату і номер прибуткового ордеру і підпис.
Якщо встановлена невідповідність матеріалів, що надходять, їх асортименту, якості й кількості, вказаним у супровідних документах, матеріали приймає комісія, яка складає Акт про прийом матеріалів (форма М 7) у двох примірниках з обов'язковою участю завідуючого складом і представника постачальника, а у випадку відсутності його представника незацікавленої організації.
Перший примірник акта з доданими до нього документами (рахунок фактура, накладна тощо) передають до бухгалтерії для обліку руху матеріалів, другий відділу постачання для направлення претензійного листа постачальнику. Прибутковий ордер при наявності прийомного акта не складають.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
в) Облік матеріалів на складі.
Складський облік - це сортовий , кількісний , оперативно-технічний облік. Облік на складі здійснюється за допомогою карток формою №М-17. Картки складського обліку відкриваються в бухгалтерії і віддаються під розписку матеріально-відповідальним особам. Факт видачі фіксується в реєстрі, де вказується дата видачі, кількість карток, підпис одержувача і реєстраційні номери карток. Записи в цих картках (в кількісному виразі ) ведуть матеріально-відповідальні особи.
Складський облік матеріалів є важливим фактором контролю за зберіганням матеріальних цінностей підприємства .
Номенклатура матеріалу :
Перші три цифри номенклатури означають номер рахунку і субрахунку , наступні дві - номер групи , а інші порядковий номер матеріальних цінностей у групі .
За номенклатурним номером здійснюють аналітичний облік матеріалів . Завідуючим складом щоденно записуються до складської картотеки всі операції надходження і витрат матеріалів. Після кожного запису визначається залишок матеріалів даного номенклатурного номеру.
Періодично матеріально-відповідальна особа складу повинна складати реєстри документів і здавати їх до бухгалтерії для подальшої обробки. Якщо складський облік ведеться за допомогою ЕОМ, то машина сама співставляє одержаний залишок за нормою запису і може готувати дані для подальшого замовлення матеріальних цінностей.
Суть аналітичного обліку матеріалів полягає в тому, що на окремий вид матеріалів відкривається номенклатурний номер , а він і є аналітичним рахунком. Дані аналітичного обліку узагальнюються в оборотних відомостях . Введення ЕОМ для обліку матеріалів дає можливість організувати облік не дублюючи багато разів кількісних і якісних даних.
При реєстрації даних в складському обліку використовують тверді облікові ціни. Щоб звірити дані складського і аналітичного обліку потрібно періодично складати оцінку облікових цін і кількісних залишків за формами складського обліку на визначену дату і співставляти загальні одержані суми із сумою залишків за обліковими цінами з вартістю аналітичного обліку. Такий метод організації бухгалтерського обліку називається сальдовим або оперативно-технічним.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Для правильної організації обліку матеріалів на підприємствах треба мати складські приміщення з відповідним обладнанням, пристосуваннями (стелажами, полицями, ящиками) , вимірювальними приладами (міри, ваги). Розміщення матеріалів повинно бути за секціями складів, а в середині їх за окремими групами і типами, сортами і розмірами матеріалів (на полицях, у штабелях, стелажах, засіках тощо) з метою забезпечення можливості швидкого їх прийняття, видачі і перевірки наявності. У місцях зберігання на кожному виді матеріалу прикріплюють ярлик з вказівкою даних про знаходження відповідного матеріалу.
Важливе має встановлення осіб, відповідальних за прийняття і відвантаження матеріальних цінностей (завідуючих складами, комірників, експедиторів та ін.), за зберігання довірених їм матеріальних цінностей, правильне і своєчасне оформлення відповідних операцій щодо обліку матеріалів, а також виявлення списку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на отримання і видачу із складів матеріалів, дати дозвіл (пропуск) на вивезення з підприємства матеріальних цінностей.
Матеріально відповідальні особи (завідуючі складами, комірники) повинні своєчасно повідомляти відділ постачання про всі випадки змін фактичних запасів кожного виду матеріалів відносно встановлених планових норм.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
ж) Інвентаризація виробничих запасів
Інвентаризація - це перелік, перерахування, зважування, вимірювання виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання співставлення з даними бухгалтерського обліку.
Інвентаризація є одним із засобів контролю за збереженням матеріальних цінностей і роботою матеріально-відповідальних осіб.
Інвентаризація

 
 

Цікаве

Загрузка...