WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

переміщення і звільнення їх; від планового відділу - плани, кошториси, нормативи та ін. У свою чергу бухгалтерія забезпечує оперативні відділи тією обліково-звітною інформацією, яка потрібна для їхньої роботи. Зокрема, планово-виробничому відділу вона подає матеріали для складання виробничо-фінансового плану (звітні калькуляції, відомості про залишки і рух товарно-матеріальних цінностей та ін.)
Разом з відділом постачання і збуту бухгалтерія виявляє непотрібні підприємству матеріальні цінності, неходові, тобто такі, що не мають попиту, вироби, повсякденно контролює операції, пов'язані з реалізацією продукції, вживає заходів щодо прискорення розрахунків з покупцями за відвантажену їм продукцію. Ці заходи сприяють виявленню додаткових резервів зростання ефективності виробництва, здійсненню суворого режиму економії, зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності підприємства.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Робота з документами і нормативними актами, які необхідні для виконання завдання
а) Організація виробничих запасів. Класифікація. Оцінка.
Виробничі запаси - це предмети праці, які беруть участь в одному виробничому процесі і свою вартість переносять на вартість готової продукції повністю.
До виробничих запасів належать матеріали, паливо, запасні частини, насіння та корми, а також МШП.
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм, передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях підприємства здійснюються операції по збереженню виробничих запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво. Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками, надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є важливою умовою для забезпечення збереження власності підприємства.
Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх правильне групування.
За призначенням матеріали групуються на:
1. Сировина і основні матеріали. До них належать предмети праці, що входять до складу вироблюваних продуктів і складають їх основу.
2. Допоміжні матеріали. До них належать матеріали, які або приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначені якості, або витрачаються для обслуговування процесу виробництва.
3. Паливо. Економічно цей вид матеріалів належить до допоміжних матеріалів , але відокремлюється в обліку у зв'язку з його значною роллю у народному господарстві і великою питомою вагою у загальних витратах матеріалів.
4. Тара. Належать предмети, призначені для пакування продукції: пляшки, ящики, мішки тощо. Тара, призначена для виробничих або господарських потреб, належить до ОЗ або МШП зележно від терміну служби або вартості.
5. Запасні частини для ремонтів. Окремі запасні частини машин, обладнання, транспотрних засобів, призначені для виконування ремонтів, зміни зношених частин.
Важливою умовою павильної організації обліку матеріалів є розробка номенклатури номерів.
На підприємствах кожна група матеріалів може скалдатися із сотень і тисяч назв, сортів, розмірів.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
Для раціонального обліку матеріалів необхідно розробити деталізоване групування матеріалів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали поділяються на групи. Кожна група на підгрупи. У межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром, ціною та інше.
За кожною назвою, сортом, розміром матеріалів закріплюється постійний шифр, що має бути проставлений на всіх документах, пов'язаних з обліком матеріалів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку.
Перлік матеріалів, згрупованих за хактерною для них ознакою і відповідним чином зашифрованих із зазначенням одиниці виміру, називається номенклатурою матеріалів.
Необхідними умовами правильної організації обліку виробничих запасів :
- правильна орагнізація складського обліку;
- наявність інструкції з обліку матеріалів;
- правильне групування матеріалів;
- розробка номенклатури матеріалів;
- розробка норм зносу і норм витрат матеріалів.
Сировина, основні та допоміжні матеріали, паливо, куповані напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара відображаються в обліку і звітності за їх фактичною собівартістю.
Поточний облік матеріалів здійснюєть частіше не за фактичною собівартістю, а за раніше встановленими цінами.
Обліковими цінами можуть бути оптові ціни промисловості, договірні тощо.
Фактична собівартість матеріальних ресурсів визначається виходячи з витрат на їх придбання включаючи оплату процентів за придбання в кредит, націнку, комісійну винагороду, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання і доставку, що здійснюється сторонньою організацією.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
б) Документальне оформлення обліку
наявності і руху матеріалів.
Необхідні для виробничо-господарської діяльності матеріали підприємства промисловості одержують по різному:
- централізовано за планом постачання на основі договорів, за прямими договорами у порядку децентралізованих закупок;
- заготівля сільськогосподарської сировини у виробників (КСП, приватні господарства);
Частина матеріалів (тара, запасні частини тощо) може виготовлятися у своїх допоміжних виробництвах, надходити від ліквідації об'єктів основних засобів або МШП.
Основними документами по приходу матеріалів є платіжні вимоги, товарно-транспортні накладні, прихідні ордери, накладні, прийомні акти тощо.
Матеріали, що надходять на склад, ретельно перевіряють, встановлюють відповідність їх якості, кількості, асортименту, умовам поставок і супровідним документам. Якщо не виявлено розходження, матеріали приймають. При цьому можливі два варіанти оформлення приходу: безпосередньо на документі постачальника або виписуванням прихідного ордеру. У першому випадку на одному примірнику документа (постачальника), який підписує матеріально-відповідальна особа, ставлять штампи прийому, у другому оформляють прихідний ордер.
На матеріали, що надходять без супровідних документів (невідфактуровані поставки), складають акт прийому.
Для оприбуткування матеріалів або виробів свого виробництва і при внутрішній передачі складають накладну. Накладною оформляють також здачу на склад відходів виробництва залишків від ліквідації основних засобів чи МШП.
При одержанні вантажів із залізничної станції експедитор повинен перевірити

 
 

Цікаве

Загрузка...