WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

Загальна частина характеристика підприємства - Курсова робота

нового технологічного обладнання, забезпечення підвищення якості і надійності продукції, що випускається, забезпечення контролю за дотриманням технологічної дисципліни.
12. Бюростандартизації і технологічної документації (БСТД) - забезпечує впровадження стандартизації і уніфікації на підприємстві, організація роботи по впровадженню стандартів, технічних умов і інструкцій, розмноження технологічної документації.
13. Ремонтно-інструментальна дільниця (РІД) - виконує роботи по виготовленню нової і ремонту діючої технологічної оснастки.
14. Енерго - механічний відділ (ЕМВ) - забезпечення підприємства всіма видами енергоресурсів, підтримування діючого обладнання в справному робочому стані, підвищення економічності ремонтного обладнання, розроблення заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів, підвищення коефіцієнта корисної дії обладнання.
15. Відділ інструментального господарства (ВІГ) - планування необхідності і виробничої оснастки і інструменту, забезпечення підприємства необхідними інструментами.
16. Дільниця нестандартного обладнання (ДНО) - впровадження у виробництво засобів амортизації і механізації виробничих процесів.
17. Відділ кадрів (ВК) - організація роботи по забезпеченню і підготовці кадрів для підприємства, організація обліку робочого
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
часу, робітників заводу.
18. Адміністративно-господарський відділ (АГВ) - господарське обслуговування підприємства, утримання в належному стані будівель, приміщень і території підприємства.
19. Їдальня - забезпечення харчування робітників підприємства у відповідності з затвердженими графіком.
20. База відпочинку "Слобода" - організація відпочинку працівників підприємства.
21. Відділ охорони праці (ВОП) - організація роботи по створенню безпечних умов праці, контроль за дотриманням діючого законодавства, інструкції, норми по охороні праці, техніки безпеки, надання робітникам встановлених пільг по умовах праці, підпорядкований медпункт - надання першої медичної допомоги, профілактика професійних захворювань.
22. Гуртожиток - забезпечення нормативних житлових умов для проживання.
23. Житловий масив - виконання робіт по утриманню житлового фонду.
24. Центральна заводська бухгалтерія (ЦЗБ) - організація обліку фінансово-господарської діяльності, здійснення контролю за зберіганням колективної власності, правильним використанням грошових і матеріальних цінностей, дотримання режиму економії на підприємстві.
25. Відділ технічного контролю - попередження випуску продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів і технічним умовам, випробування готових виробів перед їх упаковкою, підвищення відповідальності за якістю продукції, що випускається.
26. Відділ охорони заводу - забезпечення зберігання власності підприємства, попередження розкрадання матеріальних цінностей.
27. Відділ головного технолога (ВГТ) - забезпечення впровадження нових прогресивних технологій, удосконалення технологічної підготовки виробництва.
28. Юридична група - забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства, захист його правових інтересів, пропагування державного законодавства.
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
г) Структура бухгалтерії
Бухгалтерський апарат, його структура і функції.
Вся робота пов'язана з веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, в організаціях і установах, здійснюється бухгалтерським апаратом. Очолює бухгалтерський апарат головний бухгалтер, а на підприємствах і в установах, де посада головного бухгалтера не передбачена, його функції виконує старший бухгалтер. Головний бухгалтер несе безпосередню відповідальність за правильну організацію обліку, достовірність звітних показників.
Найбільш поширена така структура апарату бухгалтерії коли в її складі виділяють групи (сектори, підрозділи) обліку матеріальних цінностей, праці і заробітної плати, затрат на виробництво готової продукції та її реалізації та інші.
Головна бухгалтерія підприємства може мати такі групи (сектори):
- фінансово-розрахункова - здійснює облік коштів у касі і банку, розрахункових і кредитних операцій, а також підзвітних сум. Якщо на підприємстві не відокремлено фінансову службу, ця група забезпечує також фінансове планування, контролює додержання платіжної дисципліни;
- праці і заробітної плати (оплати праці) - здійснюється облік виробітку і розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями, облік розрахунків з депонентами, фінансовими органами.
по податках, утримання із заробітної плати робітників і службовців, органами соціального забезпечення і соціального страхування, а також складає звітність про використання фонду заробітної плати;
- матеріального обліку - веде облік матеріальних цінностей, придбання і використання їх, здійснює облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, контролює стан складського обліку, бере участь в інвентаризації цих цінностей, складає встановлену звітність;
- виробництва і калькуляції - здійснює облік затрат на виробництво, складає калькуляції собівартості продукції, робіт і послуг, виявляє результати роботи окремих виробничих ділянок і підприємства в цілому, бере участь в інвентаризації незавершеного виробництва, складає звітність про виконання плану виробництва і собівартості продукції;
- готової продукції та її реалізації - обліковує надходження з виробництва готової продукції, її відвантаження і реалізацію, веде розрахунки з покупцями, а також складає звітність про реалізацію продукції;
ДП.409.00.06.26.00.П1 Арк.
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
- зведено-балансова - здійснює облік решти господарських операцій, веде узагальнюючі облікові, складає баланс та інші форми звітності з основної діяльності підприємства, організовує бухгалтерський архів.
Роботу кожної групи (сектору) очолює старший бухгалтер. Головний бухгалтер здійснює загальне керівництво роботою всього бухгалтерського апарату і, як правило, безпосередньо керує роботою фінансово-розрахункової і зведено-балансової груп. Всі інші групи підпорядковуються заступнику головного бухгалтера.
Функції кожного облікового працівника, його обов'язки, відповідальність за ведення обліку і права визначаються службовими характеристиками і посадовими інструкціями.
Головна бухгалтерія тісно взаємозв'язана з усіма виробничими підрозділами, службами й відділами підприємства, які зобов'язані своєчасно подавати їй потрібні для обліку і контролю документи, звітні відомості, а також планові, кошторисні, нормативні та інші дані. Так, від відділу кадрів бухгалтерія дістає відомості про зарахування робітників на роботу,

 
 

Цікаве

Загрузка...