WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

визначають суму податку, що підлягає сплаті до бюджету не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом (дод. К). Товариство своєчасно і в повному розмірі сплачує податок на прибуток.
Сума прибутку може змінюватись лише за рахунок величини оподатковуваного прибутку і ставки податк на прибуток.
Окрім податку на прибуток також сплачуються інші податки та місцеві збори. Для того, щоб розрахувати вплив даних факторів на зміну суми податку, необхідну зміну величину (суми податку) кожного виду або загальної суми оподатковуваного прибутку помножити на зміну планової ставки оподаткування, а зміну рівня - на фактичну суму оподаткованого доходу [ 7 ] .
Товариство з балансового прибутку сплачує до бюджету лише податок на прибуток та місцеві збори.
Керуючись в своїй діяльності чинним законодавством, базове підприємство не має неяких пільг з оподаткування, тому прибуток оподатковується за ставкою 30%
7. Узагальнення резервів росту величини прибутку
Резерви збільшення суми податку визначаються по кожному виду товарної продукції. Основними їх джерелами являються збільшення об'єму реалізації продукції, зниження їх собівартості, підвищення якості товарної продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту та інше.
Схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції наведена на рис. 7.1.
Рис. 7.1 Блок -схема джерел резервів збільшення прибутку від реалізації продукції.
Для визначення резервів росту прибутку по першому джерелу необхідно виявлений раніше прибуток в розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.
Підрахунок резервів збільшення прибутку за рахунко зниження собівартості товарної продукції і послуг здійснюються таким чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості кожного виду продукції множиться на можливий об'єм її продажу з урахуванням резервів його росту.
Суттєвим резервом росту прибутку являється покращення якості товарної продукції. Він підраховується наступним чином: зміфна питомої ваги кожного сорту множиться на відпускну цну відповідного сорту, результати додаються і отримана зміна середньої ціни множиться на можливий об'єм реалізації продукції [ 7 ].
Аналогічно підраховуються резерви росту прибутку від збільшення вигідних ринків збуту.
Для Товариства резервами збільшення суми прибутку може бути збільшення обсягу виробництва та реалізації, рентабельності продукції. Також підприємство повинно знайти та засвоювати нові ринки збуту соєї продукції, якомога більш скоротити реалізацію продукції без попередньої оплати, провести рекламну компанію та переглянути фінансовий контроль на підприємстві.
Висновок
Прибуток являється найважливішим показником фінансових результатів. Ріст прибутку складає фінансову базу для самофінансування, розширення, відтворення, рішення проблем, соціальних та матеріальних потреб трудових колективів. За рахунок прибутку виконується частина зобов'язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями.
Показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої і фінансової дисципліни підприємства. Вони характеризують ступінь його ділової активності.
Основними задачами аналізу фінансових результатів діяльності підприємства являються оцінка динаміки показників прибутку, виявлення та вимір ді різних факторів на прибуток, оцінка можливих резервів подальшого росту прибутку на основі оптимізації об'ємів виробництва та витрат.
Кінцевим результатом фінансово-господарської діяльності підприємства є балансовий прибуток або збиток, який представляє собою суму результату вд реалізації продукції, результату від іншої реалізації, сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій.
Провівши аналіз складу та динаміки балансового прибутку бачимо, що найбільшу долю балансового прибутку товариства складає прибуток від реалізації продукції.
Величина балансового прибутку залежить від багатьох факторів, крім того слід мати на увазі залежність від облікової політики. В даній курсовій роботі вказується на те, що облікова політика підприємства грунтується на принципах податкового обліку.
Товариство має можливість збільшити свій прибуток. Джерелами збільшення можуть бути збільшення обсягу реалізації, зниження собівартості продукції, підвищення цін, підвищення якості продукції, нові ринки збуту.
Оптимізація прибутку в умовах ринкових відносин потребує постійного притоку оперативної інформації не тільки зовнішнього характеру (про стан ринку, попиту на продукцію), але і внутрішнього - про формування витрат на виробництво і собівартість продукції.
Зпроведеного аналізу можна зробити висновок, що діяльність ВАТ "Стела" направлена на подальший розвиток в майбутньому на отримання прибутку.
Список використаних джерел
1. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В..Економічний аналіз. Практикум. Навчальний посібник для студентів ВУЗів.-Житомир:ТУТУ, 2000. - 416с.
2. Важель Є.С. Основи фінансового менеджменту - К.: Молодь 736 - 739 с
3. Вартов А.С..Економічна діагностика діяльності підприємства:організація та методологія. - М: Фінанси та статистика, 1999 - 287 с.
4. Гринів Б.В. Економічний аналіз - К.: КНЕУ - 1999 176-181 с
5. Довгань О.С. Фінансовий аналіз керування капіталом 2-е видавництво - М.: Фінанси і статистика 1999р 512 - 525 с
6. Інструкція про заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затверджена Наказом Міністерством фінансів україни №55 від 09.08.98 р. //Бухгалтерський облік і аудит.-1999. -№ 1. -С30 - 42.
7. Нестеренко О.П.Історія економічних вчень:Опорний конспект. - К.:МАУП, 1998. - 104с.
8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України №283/97 - ВР від 22.05.97 р. з подальшими змінами і доповненнями.
9. Русак Н.А., Русак А.В..Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. - М:Вища школа. - 1997. 309 с.
10. Савицька Т.В. Аналіз господарської діяльності підприємства / Мінськ: Нове видання 1999 р. 512 - 536 с
11. Шафранович Г.А.. Аналіз фінансової звітності. Баланс. - 2000 № 43, 24 жовтня. - 45 -48 с.
12. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу М.: Імфра 1995 р. 145 - 161 с
13. Фінанси підприємств: Підручник - М.: Фінанси 1997 р. 456 с
14. Шишкіна А.С. Факторний аналіз прибутку : Фінанси України - 1999 № 4 // С33 -36.
15. Шарава О.К. Економічний аналіз - 1998 р. № 97 С15 - 17.
16. Єрухімович І.Л. Ціноутворення: Київ - 1998 р. С19 - 21.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Факультет заочний
Кафедра аудиту та економічного аналізу
К У Р С О В А Р О Б О Т А
з курсу "Економічний аналіз"
на тему:"Аналіз складових прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом" ( за матеріалами ВАТ "Стела")
Робота викона студенткою
Групи ОБЗ 42
Форостенко Нілою Василівною
Науковий керівник викладач
Чуницька І.І.
Ірпінь 2002 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...