WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

від цінних паперів. Доход власника акцій складається з суми дивідендів і приросту капіталу, який квладено в акції внаслідок росту їх ціни. Сума дивіденду залежить від кількості акцій і рівня дивіденду на одну акцію, величина якого визначається рівнем рентабельності. Товариства, його дивідендною політикою, рівнем процентної ставки за кредит, податковою та амортизаційною політикою держави та інше.
В процесі аналізу вивчається динаміка дивідендів, курсів акцій, чистого прибутку, який припадає на одну акцію. Доход від інших цінних паперів (облігацій, депозитних сертифікатів) залежить від їх кількості, вартості і рівня процентних ставок. В процесі аналізу розробляються таблиці по структурі, динаміці, які вивчаються, визначають вплив факторі на зміну їх величини.
В заключення аналізу розробляються конкретні заходи, направлені на запобігання та скорочення збитків та витрат від позареалізаційних операцій і збільшення прибутку від довгострокових і короткострокових фінансових вкладень [ 7 ]
Товариство має позареалізаційні доходи від здачі майна в оренду (основних засобів). В умовах ринкової економіки актуальними є отримання прибутку від позареалізаційних операцій
У Товаристві позареалізаційні операції складають велику частку прибутку, а саме від здачі майна в оренду та від вкладень коштів у цінні папери. Джерелом інформації служить 1 розділ звіту про фінансові результати - Ф2 (дод. В,Д). Аналіз позареалізаційних доходів Товариства за 9 місяців 2001 - 2002 рр наведено в таблиці 4.1
Таблиця 4.1
Аналіз позареалізаційних доходів від здачі майна в оренду Товариства "Стела" за 9 міс 2001 - 2002 рр
За даними таб. 4.1 робимо висновок, що позареалізаційні доходи АТ "Стела" у порівнянні з 2001р зменшилось на суму 461,3 тис.грн або на 99,48% Це відбулося за рахунок того, що підприємство зменшило значно надання свого майна в оренду.
Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від реалізації продукції, а позереалізаційні доходи займають чи не останнє місце. Слід також пам'ятати, що цей доход відкриває багато можливостей, хоча іноді це спричиняє збитки. Таким чином, результати позареалізаційних операцій стають постійними і набувають все біль вагомого значення.
5. Аналіз розподілу та використання прибутку
З балансового прибутку підприємства частина сплачується до бюджету у вигляді податків та зборів та використовують на потреби суспільства, а друга частина залишається у розпоряджені Товариства.
З точки зору підприємства, податок як система безповоротнього вилучення визначеної долі прибутку в державний бюджет являється об'єктивно - необхідним елементом в процесі функціонуваня капіталу даного підприємства [ 9 ] .
Розрахунок прибутку, який підлягає оподаткуванню, здійснюють за принципом податкового обліку.
Направлення використаня прибутку можуть бути найрізноманітнішими, починаючи з модернізації і закінчуючи невиробничими витратами. Для того, щоб використовувати прибуток, необхідно мати джерела таких витрат. Як правило, на кожному підприємстві здійснюється формування (за рахунок прибутку, фондів, а саме фондів економічного стимулювання, спеціального призначення, резервного фонду, які витрачаються в майбутньому на власний розсуд). За рахунок прибутку здійснюється виплата процентів, економічних санкцій, та інших затрат, які покриваються за рахунок прибутку.
Сума, що залишається - це чистий прибуток, який використовується на виплату девидендів акціонерам Товариства, на розширення виробництва. Напрямки використання чистого прибутку визначається Товариством самостійно. Схема розподілу балансового прибутку показано на рис. 5.1
Узагальнюючу характеристику господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки дає величина чистого прибутку та фінансове становище. Важливо не тільки отримати прибутокприбуток, але і правильно його використати.
Основною задачею узагальнюючого аналізу являється виявлення пропорцій та тенденцій розподілу прибутку, рівня та причин відхилення від попередніх звітних періодів [ 9 ]
Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнена оптимальність в задоволенні інтересів держави, підприємства та робітників.
Рис. 5.1 Схема розподілу балансового прибутку
Держава зацікавлена отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширення виробництва. Робітники зацікавлені в підвищенні оплати праці. Однак, якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то скорочується об'єм виробництва продукції і, як результат, зменшується надходження коштів до бюджету.
Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використовувати для матеріального стимулювання робітників. Якщо зменшується частина прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе до зниження матеріальної зацікавленості робітників і до зниження ефективності виробництва.
Впроцесі аналізу необхідно вивчити фактори зміни величини оподатковуваного прибутку, суми виплачених дивідендів, процентів, податків з прибутку, розміру чистого прибутку, відрахувань у фонди підприємства та використання цих коштів. Для аналізу використовуються законодавчі акти, інструктивні та методичні вказівки Мінестерства фінансів, статут підприємства, а також дані звіту про прибутки та збитки підприємства (дод. В,Д), розрахунків податків на майно, на прибуток, на доходи.
В Товаристві "Стела" розподілення та використання прибутку відображено у наведеній таблиці 5.1
Таблиця 5.1
Аналіз розподілу та використання прибутку Товариства " Стела" за 9 місяців 2001-2002 рр.
Показники 9 місяців Абсолютне відхилення +, - Сруктура, %
2001р 2002 р
Податок на прибуток - 0,15 +0,15 100
Збільшення статутного фонду 59,6 - -59,6
Виробничий розвиток 80,37 82,0 +1,63 20
Соціальний розвиток 50,63 - -50,63
Заохочення - 18,0 +18,0 100
Поповнення оборотних коштів 440,2 210,5 -229,7
Згідно податкового обліку на даному Товаристві за 2001 рік були збитки, а за 9 місяців 2002 р прибуток в сумі 0,15 тис.грн (дод. З, К). В 2001 р Товариство використовувало нерозподілений прибуток минулих років на збільшення статутного фонду на 59,6 тис.грн., на соціальний розвиток 50,63 тис.грн., на виробничий розвиток 80,37 тис.грн. Знаведених даних можна зробити висновок, що підприємство прибуткове.
Для різних форм власності застосовується різні методи і форми поповнення статутного фонду, також кошти направляються на розвиток виробництва, на соціальний розвиток, на поповнення оборотних коштів та на інші цілі.
6. Аналіз платежів до бюджету за рахунок прибутку
Аналіз податків, які вносяться до бюджету з прибутку слід починати з вивчення їх структури.
Як уже зазначалося у попередньому питанні, податок на прибуток нараховується згідно податкового обліку і за ставкою 30%, крім випадків,зазначених законодавством. Платники податку самостійно

 
 

Цікаве

Загрузка...