WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

підприємство отримує від реалізації продукції.
В процесі аналізу вивчається динаміка виконання плану прибутку від реалізації продукції і визначаються фактори зміни її суми.
Таблиця 3.2
Баланс товарної продукції ВАТ "Стела" за 9 місяців 2001 - 2002рр.
Показники 9 місяців 2001 року 9 місяців 2002 року Відхилення прибутк (+, -)
За опт цінами За с/в Прибуток(збиток) За опт цінами За с/в Прибуток(збиток)
Залишок товарної продукції на початок року (2001) 76,5 74,5 +2,0 82,4 78,8 +3,6 +1,6
Випуск товарної продукції за рік 1484,8 1180,2 +304,6 1520,3 1126,6 +393,7 +89,1
Залишок товарної продукції на кінець року (2001) 76,5 74,5 +2,0 86,9 80,4 +6,5 +4,5
Обсяг реалізації 1484,8 1180,2 +304,6 1480,2 1008,0 +472,2 +167,6
Прибуток від реалізації продукції в цілому по підприємству залежить від чотирьох факторів першого рівня підпорядкованості: об'єму реалізації продукції, її структури, собівартості і рівня середньореалізаційних цін.
Об'єм реалізації продукції може здійснювати додатній та від'ємний вплив на суму прибутку. Збільшення об'єму продажу рентабельної продуції призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо продукція є збитковою, то при збільшені об'єму реалізації відбувається зменшення суми прибутку або призводить підприємство до отримання збиткового результату.
Структура товарної продукції може здійснювати як додатній, так і від'ємний вплив на суму прибутку. Якщо збільшується доля більш рентабельни видів продукції в загальному об'ємі її реалізації, то сума прибутку зросте і, навпаки, при збільшенні питомої ваги низькорентабельної або збиткової продукції загальна сума прибутку зменьшиться.
Собівартість продукції і прибуток знаходяться в обернено - пропорційній залежності зниження собівартості призводить до відповідного росту суми прибутку і навпаки.
Зміна рівня середньореалізаційних цін і величина прибутку знаходяться в прямопропорційній залежності при збільшенні рівня цін сума прибутку зростає і навпаки [ 7 ] .
Отже, для того, щоб детальніше розглянути впливовий розрахунок цих факторів на суму прибутку для Товариства, слід розглянути розрахунок впливу факторів на суму прибутку, який наведений в таблиці 3.1
Таблиця 3.1
Аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ Стела за 9 місяців 2001 - 2002 рр.
За даними таблиці 3.1 бачимо, що прибуток в порівнянні з минулим роком зріс на 65,4 тис.грн. Виручка від реалізації продукції збільшилась на суму 628,1 тис.грн., що становить 10,8% у порівнянні з минулим роком. Проаналізувавши повну собівартість реалізованої підприємством продукції було виявлено значне її збільшення (562,7 тис.грн) порівняно з минулим роком, що досягло 10,9%.
Вплив зміни структури, асортименту та якості продукції складає 694,4 тис.грн. Таким чином прибуток Товариства зріс на 65,4 тис.грн. або на 10,3%
Зміна структури та якості здійснює дуже вагоми вплив на прибуток. В даному випадку негативний фактор, який впливає на прибуток, є досить значна собівартість продукції, тому що її збільшення негативно впливає на формування прибутку від реалізації.
При аналізі прибутку важливо розподілити вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Слід оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку - зниження собівартості, зростання об'єму реалізації, підвищення якості та покращення асортименту продукції. Виявляються також фактори, які не можна назвати заслугою підприємства - завищення цін, тарифів, порушення встановлених стандартів та інше [8].
В останні роки все більше уваги приділяють методиці аналізу прибутку, яка базується на діленні виробничих витрат та витрат на збут на змінні та постійні, а також категорії маржинального доходу. Така методика широко застосовується в країнах з високо розвиненою економікою. Вона дозволяє вивчити залежність прибутку від невеликого кола найбільш важливих факторів і на основі цього керувати процесом формування його величини.
На відміну від методики аналізу прибутку, яка застосовується на вітчизняних підприємствах, ця методика базується на науковому апараті. Вона дає змогу провести глибинний аналіз впливу факторів на прибуток, ніж традиційні методики аналізу. Використання її у фанансовому менеджменті підприємств дасть можливість більш ефективно керувати процесом формування фінансових результатів. Однак це можливо тільки при умові організації планування та обліку витрат підприємства по системі директ - костінг, тобто на основі поділу їх на постійні та змінні.
Треба також наголосити на їх великому значенні для проведення передпланових багатоваріантних розрахунків [ 12 ].
Наступним питанням курсової роботи є розкриття сутності аналізу прибутку від позареалізаційних операцій.
4. Аналіз прибутку, одержаного від позареалізаційних операцій
Виконання плану прибутку в значній мірі залежить від фінансових результатів не пов'язаних з реалізацією продукції. Це прибуток (або збиток) минулих років. Який виявлений у звітному році, прибуток від здачі в оренду землі і основних засобів, отримані і сплачені пені, штрафи, неустойки, збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості по якій закінчилися строки позивної давності, збитки від стихійних лих, доходи по акціях, облігаціях, депозитах, доходи і збитки від валютних операцій, збитки від уцінки готової продукції і матеріальних засобів та інше [ 14 ].
В процесі аналізу вивчаються склад, динаміка та фактори зміни суми отриманих прибутків або збитків по кожному джерелу позареалізаційних результатів.
Аналіз позареалізаційних результатів слід проводити по кожному їх виду. При цьому необхідно встановити чи правильно віднесені на рахунок підприємства, а саме на рахунок прибутків чи збитків, чи не було допущено при списані сум на збитки порушень чинного законодавства.
Позареалізаційні доходи і витрати вивчаються в динаміці за ряд звітних переіодів. Ретельно вивчаються причини їх, розробляють заходи по скороченню та недопущенню позареалізаційних збитків, штрафних санкцій, більшу частину яких складають штрафи за порушення договорів поставок. Позареалізаційні збитки в значній мірі являються результатом порушення договірної дисципліни і свідчать про те, що на підприємстві погано забезпечується зберігання власності.
Позареалізаційні доходи та витрати від штрафів, пені, неустойок в деяких випадках являються результатом неналежної постановки обліку. Збитки від виплати штрафів виникають у зв'язку з порушенням окремими службами договорів з іншими підприємствами, організаціями та установами. При аналізі встановлюються причини невиконання зобов'язань, приймаються міри до запобігання допущенню порушень.
Збитки від списання дебіторської заборгованості виникають на тих підприємствах, де постановка обліку і контролю за станом розрахунків знаходиться на низькому рівні, а також з причин банкрутства клієнтів.
Особливу увагу при аналізі фінансових результатів відпозареалізаційних аперацій слід приділити доходам

 
 

Цікаве

Загрузка...