WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

тис.грн 2845,2 2631,5 -213,7 -
Інші операційні доходи, тис.грн 463,7 2,4 -461,3 -
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток), тис.грн 1100,7 702,4 -398,3 -
Готова продукція, тис.грн 1149,1 1952,0 +802,9 69,9
Доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн 6647,0 8514,4 +1867,4 28,1
Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 245 268 +23 9,4
За даними таблиці 1 видно, що фактичний обсяг виробництва на базовому підприємстві збільшився на 10,8% поріняно з минулим роком, а виручка від реалізації продукції на 1867,4 тис. грн або на 28,1%. Прибуток зменшився на 398,3 тис.грн. Це зменшення відбулося за рахунок зменшення інших операційних доходів на 461,3 тис. грн. В 2001р. інші операційні доходи підприємства складали 463,7 тис.грн., то в 2002 р. - 2,4 тис.грн., тобто підприємство втрачає потенційні джерела утворення прибутку. Питома вага інших операційних доходів в умовах ринкових відосин може бути більшою за прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг).
Предметом дослідження є аналіз утворення прибутку та розрахунки по платежах з бюджетом.
Методоми дослідження є діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, методи конкретного і абстрактного, логічного та історичного дослідження, системного та порівняльного аналізу
Інформаційною базою дослідження є Декларація про прибуток ВАТ "Стела" за 9 місяців 2001 та 2002 рр., Баланс ВАТ "Стела" по формі № 1 за 9 місяців 2001 та 2002 рр., та звіт про фанансові результати по формі " 2 У сучасній західній ВАТ "Стела" за 9 місяців 2001 та 2002 рр., первинні бухгалтерські документи.
1.Економічна сутність прибутку підприємства
Кінцевий результат роботи Товариства "Стела" оцінюється рівнем ефетивності обсягом одержаного прибутку. Прибуток один із основних показників ефективності роботи Товариства "Стела" [ 10 ]
Обов'язковою умовою для одержання прибутку від ділової активності в умовах ринку є функціонування підприємства.
Його життєдіяльність багато в чому залежить саме від того, якою мірою забезпечена фінансова віддіча авансових коштів та на скільки досягнутий рівень прибутковості, створює економічне стимулювання дальшого зростання виробництва [ 11 ]
Прибуток згідно Закону [1] визначається шляхом змешення скоригованого валового прибутку, -різниця між валовим прибутком і сумами, виключеними з нього на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань.
На формування абсолютної суми прибутку Товариства "Стела" здійснює вплив результатів ефективності його фінансово-господарської діяльності.
Узагальнюючим фінансовим показником діяльності Товариства "Стела" є його балансовий прибуток. Прибуток підприємства являє собою спільну суму прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і доходів від позареалізаційних операцій, зменшений на суму витрат за цими операціями.
Прибуток складається : прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), який визначається шляхом відрахування із виручки від реалізації продукції суми ПДВ, акцизного збору, ввізного мита, митних зборів, собівартості реалізованої продукції; прибуток від діяльності, яка не є основною для підприємства, але яка пов'язана з реалізацією матеріальних і нематеріальних цінностей, деяких послуг.
Для аналізу прибутку від реалізації продукції використовується декілька методів: метод прямого розрахунку, прибуток розраховується по окремих видах продукції, що вироблені або реалізовані; метод розрахунку прибутку на основі показника на одну гривню. Цей метод може застосовуватися по Товариству "Стела" в цілому при розрахунку прибутку від випуску, реалізації всієї продукції; метод передбачає використання даних про витрти на виробництво, реалізацію продукції за попередній рік, а також очікувана їх зміна в плановому періоді;
Метод економічний - може використовуватись для розрахунку прибутку від випуску реалізуємої продукції. Відміннності цього методу в тому, що він дозволяє визначити не тільки загальну суму прибутку, але і вплив на нього окремих факторів: зміни обсягу виробництва продукції, їх собівартості, зміни рівня оптових цін, рентабельності продукції, зміни асортименту та якості продукції. Цей метод здійснюється окремо по порівняній і не порівняній продукції.
Отриманий Товариством "Стела" прибуток призначений для задоволення різних потреб: він використовується для формування фінансових результатів держави, фінансування державних витрат - це досягається шляхом стягування частини прибутку до державного бюджету у вигляді податків (дод. В,Д); прибуток використовується для формування фінансових ресурсів самого підприємства, які вмкористовуються для забезпечення його господарської діяльності. Таким чином отриманий Товариством "Стела" прибуток є об'єктом розподілу. Два етапи розподілу прибутку: розподіл балансового прибутку учасники, держава і Товариство "Стела". В результаті кожен із учасників отримує свою долю прибутку [ 6 ]
Співвідношення в розділі прибутку між державою і Товариством має важливе значення для забезпечення потреб держави і Товариства, фінансової політики держави від правильності рішень якої залежить розвиток економіки в цілому; розподіл використання прибутку, який залишився в розпоряджені Товариства після здійснення платежів до бюджету (дод. В,Д).
На цьому етапі створюються цільові фонди: резерви розвитку, вдосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення. Кошти цих фондів використовуються на фінансування певних витрат.
Розкриваючи економічну сутність прибутку слід зазначити, що в закордонній практиці існує прибуток, що утворюється на підприємстві після відрахування з балансового прибутку сум, призначених для виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, вищестоящими органами.
Чистий прибуток - прибуток, що залишається у Товаристві після сплати податків та інших платежів до бюджету (дод. В) Він надходить у їх повне розпорядження . Товариство самостійно визначає напрями використання чистого прибутку, якщо інше не передбачена статусом. Чистий прибуток спрямовується на формування різних цільових фондів. В результаті кінцевого використання прибутку через цільові фонди чи безпосередньо визначається фонд розвитку виробництва і фонд матеріального заохочення. Таким чином ці фонди безпосередньо на Товаристві не утворюються.
Офіціальна звітність товариства про фінансові результати визначає такі напрямки використання прибутку: платежі до бюджету (дод.В.Д), відрахування до резервного фонду, виробничий розвиток, збільшення статутного фонду, соціальний розвиток, заохочення, дивіденди. В поточному році може використовуватись нерозподілений прибуток минулих років [ 5 ]
На Товаристві "Стела" валовий дохід - це загальна сума доходу платниа податку від усіх виді діяльності отриманого протягом звітного переіоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, як на території України, так і за її межами [ 7 ]
Дохід Товариства "Стела" формується також і за допомогоюпозареалізаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...