WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат

Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова) - Реферат


Курсова робота
Економічна сутність прибутку підприємства
ЗМІСТ
Стор.
Вступ
1. Економічна сутність прибутку підприємства
2. Аналіз складу та динаміки прибутку підприємства
3. Аналіз прибутку від реаліазації продукції, робіт, послуг
4. Аналіз прибутку одержаного від позареалізаційних операцій
5. Аналіз розподілу та використання прибутку
6. Аналіз платежів в бюджет за рахунок прибутку
7. Узагальнення резервів росту величини прибутку
Висновки Список використаних джерел
Додатки
Увагу економістів здавна привертала проблема з'ясування суті прибутку, його джерел, а також функцій, які віін виконує за умов різних економічних систем.
У домарксовий період найближче підійшли до розуміння змісту прибутку класики буржуазної політичної економії Вільям Петті, Адам Сміт, С. Сісмонді, Т.-Р.Мальтус Прибутком у розумінні В.Петті є та частина продукту, яка залишається після відрахування заробітної плати, тобто прибуток зводився до ренти. Незважаючи на ототожнення прибутку з рентою, один з видів прибутку - відсоток на позичковий капітал. Він визначив відсоток таким доходом, що є похідним від земельної ренти. У праці "Різне про гроші" (1862) відсоток прирівнювався до орендної плати.[7]
А.Сміт під прибутком розумів дохід промислового капіталіста, що залишився після сплати ренти земельному власнику і відсотка власнику грошового капіталу. Прибуток вважався породженням всього авансового капіталу, а його отримання визнавалося кінцевою метою капіталістичног виробництва. .[7]
Теорія прибутку у Сісмонді глибоко розроблена, але залишається різнобарвною: від визначення прибутку як доходу капіталіста, що представляє собою вирахування з продукту праці робітника, до зведення прибутку до результату продуктивності самого капіталу, або ототожнення прибутку з винагородою за бережливість капіталіста.
Дослідивши наукову спадщину своїх попередників К.Маркс характеризує прибуток як перетворену форму додаткової вартості, яка виступає не як результат експлуатації робочої сили, а як породження всього авансовогу капіталу. Вчений показаві причини і механізми утворення загальної норми прибутку. Закон тенденції норми прибутку до зниження, сформульований Марксом, засвідчує, що зростання продуктивної сили праці, сприяючи підвищенню органічної будови капіталу, веде до падіння норми прибутку. .[7]
У сучасній західній економічній літературі прибуток розглядають як дохід від використання факторів виробництва, в тому числі як плату за ризик, невизначеність результатів підприємницької діяльності.
Категорія "прибуток", як і всі інші і всі інші економічні категорії, має історичний характер, який по-перше, полягає в тому, що вона з'являється лише за капіталізму. По-друге, в конкретизації категорії "прибуток" у процесі еволюції самого капістичного способу виробництва.
Прибутковість підприємства слід розглядати у двох основних вимірах: по-перше, як прибутковість усього підприємства щодо всього авансового капіталу, по-друге, як прибутковість виготовлення окремої партії товарів. Така прибутковість вимірюється відношенням прибутку до собівартості певної партії товарів.
Підприємство, його проблеми і шляхи їх розв'язання, тактика і стратегія щоденного виживання, реальна ефективність господарської діяльності - ось що стоїть сьогодні в центрі уваги і потребує самого ретельного аналізу. Чи зможе конкретне підприємство адекватно вписатися в складовий механізм, що формується в Україні , сучасного динамічного ринку, чи зможе воно використати переваги світової економічної інтеграції , чи знайде необхідні засоби і шляхи ліквідації зростаючого відставання української економіки. Вирішення цих питань потребує напруженої праці широкого кола спеціалістів і не в останню чергу бухгалтерів, працівників обліково-економічного і фінансово-аналітичного профілів [9].
У новій економічній ситуації, яка характеризується зростанням конкуренції і загостренням проблеми виживання підвищується значення аналізу складових прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом. Ринкова економіка потребує вичерпної інформації про бюджетні розрахунки підприємств в цілому і методів їх аналізу, адекватних новим підходам до управління.
Якщо підприємство отримує значні прибутки, то відповідно, більша сума податкових грошей надходить до Державної казни, а отже відбувається фінансове збагачення держави, що стимулює державу надавати підприємствам фінансову допомогу, кредити.
Значно розширюється основні завдання аналізу, який не обмежується оцінкою поточного фінансового стану підприємства і виявленням шляхів його поліпшення, має бути спрямований на обґрунтування прогнозу потреби у фінансових ресурсах , на знаходження їх джерел і способів мобілізації.
Виникають також нові моменти в аналізі джерел фінансування підприємств, їх беззбитковості, грошових потоків, ефективності вкладення коштів [14].
Функціональна роль відведена прибутку в сучасному господарському механізмі, визначає аналітичні аспекти дослідження цієї економічної категорії.
Метою курсової роботи є удосконалення діючої методики аналізу утворення прибутку та розрахунків по платежах з бюджетом
Завданням курсової роботи є :дослідження економічної сутності прибутку підприємства; дослідження складу та динаміки прибутку підприємства; дослідження прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); аналіз прибутку, одержаного від позареалізаційних операцій; дослідження аналізу розподілу та використання прибутку;дослідження резервів росту величини прибутку підприємства.
Об'єктом дослідження являється відкрите акціонернео товариство "Стела" (далі - Товариство), засноване рішенням фонду державного майна України від 31.03.98р. № 4 - АТ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.92р. № 686.
Більш конкретну інформацію про господарський стан підприємства можна отримати зі зведеної таблиці основних показників, комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (таб. 1)
Таблиця 1
Основні економічні показники ВАТ "Стела" за 9 місяців 2001-2002 р.р.
Показники 9 місяців 2001 р. 9 місяців 2002 р. Абсолютне відхилення (+, -)
%
Статутутний фонд, тис.грн 328,8 326,9 -1,9 -
Фактичний обсяг виробництва, тис.грн 5811,2 6439,3 +628,1 10,8
Чистий доід (виручка) від реалізації продукції,тис.грн 5318,0 6811,5 +1493,5 28,1
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 2272,8 3180,0 +907,2 39,9
Валовийприбуток,

 
 

Цікаве

Загрузка...