WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

пасивів не виділяється, що знижує його аналітичність. Підприємства повинні обчислювати стійки пасиви і враховувати їх при визначенні джерел оборотних засобів.
При аналізі джерел запасів і витрат необхідно врахувати, що мінімальні залишки виробничих запасів повинні створюватись в розмірах, які можуть забеспечити неперервність процесів виробництва і реалізації продукції, та покриватись за рахунок власних джерел. Накопичення над нормативних запасів веде до уповільнення оборотності оборотних засобів і залучення позчкових коштів для їх покриття.
В обороті підприємства постійно знаходиться частина кредиторської заборгованості (стійкі пасиви). Необхідно знати середні залишки цієї заборгованості і враховувати їх при розрахунку споживання власних оборотних засобів.
Фінансова стійкість підприємства визначається достатньою наявністю власних джерел оборотних засобів для покриття запасів і витрат, так як при цьому забеспечується фінансова незалежність від зовнішніх позикових джерел, які можуть бути обмежені або дорогими. Про те, якщо грошових коштів і швидкореалізуємих цінних паперів у підприємства більше, чим кредиторської заборгованості, то його платоспроможність в нормі.
Аналіз стану розрахунків і платоспроможності підприємства.
Фінансовий стан підприємства в значній мірі залежить не тільки від забеспеченості власними оборотними коштами, але й від стану розрахунків та залучення в оборот позикових засобів.
Розрахункові відносини характеризуються станом дебіторської та кредиторської заборгованості. Розглядають виправдану та не виправдану дебіторську та кредиторську заборгованості.
Виправдана виникає і погашається у віідповідності з встановленою системою розрахунків між підприємствами, організаціями та окремими громадянами. Невиправдана заборгованість з'являється в результаті порушення договірних умов, установленого порядку та терміну розрахунків.
В процесі аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості перш за все встановлюють її розміри, характер, динаміку та строки виникнення, для чого складається баланс дебіторської та кредиторської заборгованості (див. таблицю 2).
Слід врахувати, що частина вмправданої кредиторської заборгованості ( по заробітній платі, по розрахунках з постачальниками та інше) постійно знаходиться в обороті підприємства і може використовуватись для створення виробничих запасів. По даним балансу може бути дана лише загальна оцінка складу та динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості. Для поглибленого аналізу і прийняття мір по її зниженню необхідно використовувати дані аналітичного обліку, де дається її розшифровка, вказується сроки виникнення.
При аналізі треба виявити, чи не списувалась дебіторська заборгованість на збитки, так як зниження заборгованості по цій причині - негативне явище. Необхідно також перевірити, чи немає в складі кредитів заборгованості, по якій минув строк позивної давності (на державних підприємствах вона належить внесенню в бюджет).
Визначається також середній строк погашення дебіторської заборгованості, для чого застосовують формули розрахунку оборотності.
До першочергових зобов'язань відносится заборгованість робітникам і службовцям по заробітній платі, заборгованість по платежам фінансовим органам, по позикам, заборговангість постачальникам.
У підприємства в результаті господарської діяльності постійно виникають грошові зобов'язання постачальникам, банкам, фінансовим органам, робітникам та службовцям підприємства та іншим.
Таблиця 2
Баланс дебіторської і кредиторської заборгованості
Статті дебіторської і кредиторської заборгованості На початок періоду На кінець періоду Відхи-лення
(- /+)
Дебіторська заборгованість
Товари відвантажені, строк оплати за які не настав (ряд.160)
Розрахунки за товари, роботи і послуги строк оплати яких не настав ( ряд. 170)
Розрахунки з бюджетом (ряд, 200)
Розрахунки з персоналом по іншим операціям
Розрахунки з іншими дебіторами (ряд. 240)
Всього
Перевищення кредиторської над дебіторською заборгованістю
БАЛАНС
Кредиторська заборгованість
Розрахунки за товари, роботи і послуги строк оплати яких не настав (ряд. 630)
Розрахунки по авансам одержаним (ряд. 660)
Розрахунки з бюджетом (ряд. 670)
Розрахунки по позабюджетним платежам (ряд. 680)
Розрахунки по строахуванні (ряд. 690)
Розрахунки по оплати праці (ряд. 700)
Розрахунки з іншими кредиторами (ряд 720)
Позики для працівників
Всього
Перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською
БАЛАНС
Але оборотні засоби складаються не тільки (і не головним чином) з грошових коштів якими погашаються вище вказані зобов'язання, вони включають виробничі запаси, готову продукцію, дебіторську заборгованість і тому подібне. Кожна з цих складових через визначений час перетворюється на гроші.
Час необхідний для перетворення оборотних активів в грошову форму характеризує їх ліквідність, тобто можливість погашення своїх зобов'язань.
2.2. Методика експрес-аналізу фінансової звітності
Метою експрес-аналізу фінансовї звітності є наочна і проста оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку господарського суб'єкта. Одним з основних елементів експрес-аналізу є вміння працювати з річними звітами і фінансовою звітністю.
Складання річної звітності є цілком звичайною практикою більшості компаній економічно розвинутих країн. Згідно стандарту, основними компонентами річного звіту є: підготовлена, згідно нормативних документів, звітність, аналітичні розшифровки і примітки до них, інша аналітична інформація, корисна для одержання більш повної і об'єктивної картини про майновий і фінансовий стани підприємства.
Культура складання звіту - один з факторів успішного ведення бізнесом як з позиції самої компанії, підготувавшої звіт, так і з позиції її зовнішніх контрагентів. Така склалась тенденція в західній практиці, так розвивається облік і на Україні. По-перше, добре структурований звіт дозволяє керівництву підприєиства і його власникам по-новому глянути на стан справ на підприємстві, досягнуті результати фінансово-господарської діяльності, визначитися з перспективами її розвитку. По-друге, для контагентів підприємства бухгалтерський звіт все в більшій мірі стає основним інформаційним документом, підтверджуючим можливість і економічну доцільність взаєиодії з даним підприємством. По-третє, звіт - це своєрідний спосіб реклами діяльності (нерідко першим кроком фірми-контрагента, при встановленні виробничих контактів, є запит про можливість ознайомлення з річним бухгалтерським звітом потенційногопартнера), тому від того, на скільки грамотно і привабливо зроблено звіт, може в значній мірі залежати результат майбутніх переговорів про співробітництво.
Правило - перш ніж підписувати контракт познайомся з річним звітом контрагента - істина для будь-якого бізнесмена.
В загальному вигляді методикою

 
 

Цікаве

Загрузка...