WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

грн.) і оплаті праці (214 тис. грн.) не велика, і може бути покрита грошовими коштами, які є на розрахунковому рахунку.
Заборгованість підприємства до кінця року знвчно збільшилась по статті "Розрахунки по авансах одержаних" (на 3362 тис. грн.). Це відбулося внаслідок політики передоплати, яку проводило підприємство "Техштамп", тобто при заключенні договорів на виготовлення продукції обумовлюється, що замовник спочатку оплачує, а потім вже одержує замовлену продукцію. Таким чином підприємство має замовлення і виробничий потенціал для їх виконання.
Сума господарських засобів виросла на кінець періоду на 4893 тис. грн.. Коефіцієнт зносу становить 0,9, що говорить про вкрай високу застарілість обладнання.
3.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості
Існують різні методи аналізу фінансового стану. Найбільш широко використовують вивчення спеціальних коефіцієнтів, розрахунок яких оснований на існуванні певних співвідношень між окремими статтями звітності. Цей метод є простим і оперативним.
Розглянемо на основі показників ліквідності і фінансової стійкості діяльність підприємства за звітний період.
Показники ліквідності дозволяють визначити можливість підприємства на протязі року оплатити свої прострочені зобов'язання.
Сума власних оборотних засобів (функціонуючого капіталу) на початок року становила 64 тис. грн., на кінець року 394 тис. грн.. Ріст цього показника позитивно характеризує роботу підприємства.
Маневреність власних оборотних засобів:
на початок року = 341 : 64 = 5,33;
на кінець року = 3116 : 394 = 7,91.
При інших рівних умовах ріст цього коефіцієнта є позитивною тенденцією. Це говорить про велику частину грошових засобів в складі функціонуючого капіталу.
Коефіцієнт покриття (загальний):
на початок року = (779+598) : 1313 = 1,05;
на кінець року = (2620 + 3695) : 5921 = 1,07.
Цей коефіцієнт виріс на кінець року, що добре для підприємства. Поточні активи (оборотні засоба) покривають поточні зобов'язання (на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань приходиться відповідно 1,05 і 1,07 грошових ожиниць оборотних засобів).
Коефіцієнт швидкої ліквідності:
на початок року = 598 : 1313 = 0,46;
на кінець року = 3695 : 5921 = 0,62.
Цей коефіцієнт повинен бути більшим за одиницю, на кінець року він на підприємстві зріс. Ймовірність оплати короткострокових зобов'язань тим більша, чим вище цей коефіцієнт.
Коефіцієнт платоспроможності:
на початок року = 341 : 1313 = 0,26;
на кінець року = 3116 : 5921 = 0,53.
Як видно, цей показник досить високий, що говорить про можливість підприємства при необхідності негайно погасити свою заборгованість.
Частка оборотних засобів в активах:
на початок року = (779 + 598) : 1575 = 0,87;
на кінець року = (2620 +3695) : 6468 = 0,98.
Оборотні засоби займають значну частину активів, що не зовсім бажано для промислового підприємства.
Частка власних оборотних засобів в покритті запасів невелика, так як підприємство працює на авансованому капіталі:
на початок року = (779 + 598 - 1313) : 779 = 0,08;
на кінець року = (2620 +3695 - 5921) : 2620 = 0,15.
Коефіцієнт покриття запасів:
на початок року = (226 +1193 - 198) : 779 = 1,6;
на кінець року = (547 + 4555 -153) : 2620 = 1,9.
Так як значення цього коефіцієнта більше одиниці, то фінансовий стан підприємства розглядається як стійкий.
Розглянувши всі ці показники, можна сказати, що величина оборотних засобів підприємства виросла в основному за рахунок найбільш ліквідної їх частини - грошових коштів ( на 2775 тис. грн., чи в 9разів), які можуть служити безпосереднім джерелом вмплати поточних зобов'язань. Також відбувся ріст об'єму незавершеного виробництва на суму 1349 тис. грн., проте це не є ознакою труднощів із збутом продукції, або знижкенням продуктивності праці.
Фінансову стійкість визначають, порівнюючи суми запасів і витрат з можливими джерелами їх формування.
Величина власних оборотних засобів (ВОЗ) становить:
на початок року = 262 - 198 = 64;
на кінець року = 547 - 159 = 394.
Тобто цей коефіцієнт виріс за звітний період на 330 тис. грн.
Величина нормальних джерел формування запасів (ДФЗ):
на початок року = 262 - 198 +1193 = 1257;
на кінець року = 547 -153 +4555 = 4949,
також виросла на 3692 тис. грн..
Запаси і затрати (ЗЗ) по балансу
на початок року = 779;
на кінець року = 2620.
Співвідношення між показниками ВОЗ, ДФЗ і ЗЗ складається таким чином:
ВОЗ < ЗЗ < ДФЗ;
64 < 779 < 1297 (на початок року);
394 < 2620 Так > Тбл > 100%
Рис. 3. Темпи росту балансового прибутку, об'єму реалізації продукції, авансованого капіталу
Проте, наскільки прибуткова діяльність підприємства, говорять коефіцієнти рентабельності. Їх можна розрахувати, використовуючи звітну форму № 2.
Проаналізуємо спочатку звіт про фінансові результати та їх вико-ристання.
Таблиця 11
Показник Базовий період Звітний період
тис. грн. % тис.грн . %
1. Всього доходів (2+3) 1676 100 11037 100
2. Виручка від реалізації продукції 1746 104 11029 99,9
3. Доходи (збитки) від позареалізаційних операцій -70 -4,2 8 0,07
4. ПДВ 303 17,4 1910 17,3
5. Витрати на виробництво реалізованої продукції 965 55,3 7887 71,5
6. Результатн від реалізації (2-4-5) 478 27,4 1232 11,2
7. Балансовий прибуток 408 14,3 1240 11,2
8. Платежі в бюджет 59 19,5 37,2 19,5
9. Чистий прибуток 349 20,8 868 7,9
З таблиці 11 видно, що показник чистого прибутку має тенденцію зниження (на початку періоду - 20,8%, на кінець періоду - 7,9%). Це пов'язано з підвищенням затрат на виробництво продукції, частка яких у виручці від реалізації збільшилась в звітному періоді до 71,5%. Отже, зни-зився і результат від реалізації (на 16,2%).
Розглянемо більш детяльно показники рентабельності. Рентабельність продукції на початок року склала 27%, а на кінець року знизилась до 11%.
Визначальним в цій частині фінансового аналізу звітної документації є показник рентабельності реалізованої продукції, який на початку року склав 19,9% (349 : 1746 * 100%), а на кінець - 7,9% (868 : 11029 * 100%). Цей коефіцієнтговорить про те, що кожна гривна реалізованої продукції принесе 6 копійок чистого прибутку (в звітному періоді). Це менше рівня минулого року на 12%. Таке становище є негативним.
Рентабельність основної діяльності:
на початок року = 478 : (1746 -781) = 0,5;
на кінець року = 1232 : 7887 = 0,16.
Цей показник в звітному періоді зменшився за рахунок підвищення затрат на виробництво реалізованої продукції.
Рентабельність власного капіталу у звітному періоді зросла на 26%:
на початок року = 349 : 262 = 1,33;
на кінець року = 868 : 547 = 1,59.
Для більш глибокого аналізу факторів, які вплинули на зниження рентабельності продукції (зміни відпускних цін, рівня собівартості і т.п.). Необхідні додаткові засоби які відсутні в фінансовій звітності підприємства.
Тому,

 
 

Цікаве

Загрузка...