WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

відображає.
Коефіцієнти рентабельності віддзеркалюють наскільки прибуткова діяльність компанії. Ці коефіцієнти розглядаються, як відношення одержаного прибутку до об'єму реалізованої продукції.
Таблиця 5
Методика розрахунку основних показників
Оцінка майнового стану
Формула розрахунку
Нормальне значення Звіт-на фор-ма, № Номери рядка (р), граф (г),форм (ф)
1 2 3 4 5
1. Оцінка стану динаміки економічного потенціалу підприємства
1. Сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства
Підсумок балансу-нетто
1
р330
2. Частка активної частини основних засобів Вартість активної частини ОЗ
Вартість основних засобів
3 р114 + р200г1
р020г6
3. Коефіцієнт зносу основних засобів
Знос ОЗ
Балансова вартість ОЗ Бажано, щоб у динаміці зростав
1
р011г4
р012г4
4. Коефіцієнт оновлення ОЗ Балансова вартість ОЗ, що поступили за період
Балансова вартість ОЗ на кінець періоду
0,2 - 0,3
3
р020г4
р020г6
5. Коефіцієнт вибуття ОЗ Балансова вартість ОЗ, що поступили за період
Балансова вартість ОЗ на початок періоду
3
р020г4
р020г1
1 2 3 4 5
2. Оцінка ліквідності
1. Величина власних оборотиних засобів (функціонуючий капітал) а) Власний капітал + довгострокові зобов'язання - основні засоби і вклвдення;
б)Поточні активи - поточні зобов'язання Бажано, щоб у динаміці зростав
1 а) р495 +р530 - р070 - р485 - р490
б) р150 + р320 - р750
2. Маневреність оборотних засобів Грошові засоби
Функціонуючий капітал
0,1
1 р260 + р270 + р280 + р290
(2.1)
3. Коефіцієнт покриття (загальний) Поточні активи
Поточні зобов'язання
1 - 2
1 р150 + р320
р750
4. Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби, розрахунки та інші активи
Поточні зобов'язання
0,1
1 р320
р750
5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) Грошові засоби
Поточні зобов'язання
0,2 - 0,5
1 р260 + р270 +р280 +р290
р750
6. Частка оборотних засобів в активах
Поточні активи
Всього господарських засобів Залежить від галузі виробництва
Бажано, щоб в динаміці зростав.
1
р150 +р320
р330
7. Частка виробничих запасів в поточних активах
Запаси і затрати
Поточні активи Залежить від галузі виробництва.
1
р150
р150 + р320
8. Частка власних оборотних засобів в покритті запасів Власні оборотні засоби
Запаси і затрати
0,6 - 0,8
1 (2.1)
р150
9. Коефіцієнт покриття запасів Нормальні джерела
формування запасів
Запаси і затрати
1
1 р495 + р500 + р510 + р600 + р610 + р630 + р650 +р660 - р070
р150
3. Оцінка фінансової стійкості підприємства
1. Коефіцієнт концетрації власного капіталу Власний капітал
Всього господарських засобів
0,5
1 р495
р330
2. Коефіцієнт фінансової залежності Всього господарських засобів
Власний капітал
0,5
1 р330
р495
3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу Власні оборотні засоби
Власний капітал Добре коли в динаміці росте.Оптимальний 0,5 1
4. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Залучений капітал
Всього господарських засобів
0,5 1 р530 +р750
р330
5. Коефіцієнт структури довгострокових вкладень Довгострокові зобов'язання
Осносні засоби та інші позаоборотні активи В динаміці по-винен наближатися до 1 1
р530
р070
6. Коефіцієнт довгост-окового залучення позикових коштів Довгострокові зобов'зання
Довгострокові зобов'зання + Власний капітал В динаміці повинен змешуватись 1
р530
р530 +р495
1 2 3 4 5
7. Коефіцієнт структури залученого капіталу Довгострокові зобов'зання
Залучений капітал 1 р530
р530 +р750
8. Коефіцієнт співвідно-шення залучених і власних засобів
Залучений капітал
Власний капітал
1 1
р530+р750
р495
4. Оцінка ділової активності
1. Виручка від реалізації 2 р010 г3
2. Балансовий прибуток 2 р100 г3
3. Продуктивність праці Виручка від реалізації
Середньосписочна чисельність пра-цюючих 2
3
р010 ф2
р310 г3 ф3
4. Фондовіддача Виручка від реалізації
Середня вартість основних засобів 2
1 р010 ф2
р012(г3+г4):2 ф1
5. Оборотність засобів у розрахунках (в оборотах) Виручка від реалізації
Середня дебіторська заборгованість Добре коли в динаміці зростає 2.1
(4.1)
р160+...+р240
6. Оборотність коштів у розрахунках (в днях) 360 днів
Показник 4.5 Добре коли зменшується
7. Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) Витрати на виробництво продкуції
Середні виробничі запаси Добре коли в динаміці зростає 2
1 р040 ф2
р150 ф1
8. Оборотність виробничих запасів (в днях) 360 днів
Показник 4.7 Добре коли зменшується
9. Оборотність кредиторської заборгованості (в днях) Середня кредиторська заборгованість * 360днів
Витрати на виробництво продукції
1
2
р750 ф1
р040ф2
10. Тривалість операційного циклу Показник 4.6 + показник 4.8
11. Тривалість фінансового циклу Показник 4.10 - показник 4 .9
12. Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості Середня дебіторська заборгованість
Вмручка від реалізації Добре коли в динаміці зменшується 1
2
13. Оборотність власного капіталу (в оборотах) Виручка від реалізації
Середня веричина власного капіталу Добре коли в динаміці зростає 2
1 р010 ф2
р495 ф1
14. Оборотність основного капіталу Виручка від реалізації
Підсумок балансу-нетто 2
1 р010 ф2
р330 ф1
15. Коефіцієнт- стійкості економічного зростання Чистий прибуток - дивіденди, виплачені акціонерам
Власний капітал В розрахунках використовується дані бухгалтерського обліку
5. Оцінка рентабельності
1. Чистий прибуток Балансовий прибуток - платежі до бюджету 2 р090 - р200
2. Рентабельність продукції Прибуток (результат) від реалізації Добре коли в динаміці зростає 2 р050
р010
3. Рентабельність основної діяльності Прибуток від реалізації
Затрати на виробництво продукції 2 р050
р040
1 2 3 4 5
4. Рентабельність основного капіталу Чистий прибуток
Підсумок балансу-нетто 2
1 (5.1)
р330ф1
5. Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток
Середня величина власногокапіталу 2
1 (5.1)
р495 ф1
6. Період окупності власного капіталу
Середня величина власного капіталу Добре коли в динаміці зменшуєть-ся 1
2 р495ф1
(5.1)
РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "ТЕХШТАМП"
3.1. Аналіз майнового стану підприємства
Підприємство "Техштамп" є малим державним підприємством. Воно організовано в 1992 році. Спеціалізується на проектуванні і виготовленні надміцних твердосплавних штампів, осностки і штамповки.
В періоді, який аналізується, робота підприємства здійснювалась на внутрішньому ринку за господарськими договорами з

 
 

Цікаве

Загрузка...