WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат

Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна) - Реферат


Дипломна робота
на тему:
"Аналіз фінансової звітності підприємства"
Зміст
стор.
Вступ 3
Розділ 1. Фінансова звітність:призначення, склад та аналітичні можливості 4
1.1. Місце звітності в системі управління підприємством 4
1.2. Склад бухгалтерської звітності 5
Розділ 2. Фінансова звітність: методии і прийоми аналізу 7
2.1. Аналіз форм звітності та їх взаємозв'язок 7
2.2. Методика експрес-аналізу фінансової звітності 18
2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства 21
Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства "Техштамп" 29
3.1. Аналіз майнового стану підприємства 29
3.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості 32
3.3. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства 34
Висновок 37
Список використаної літератури 38
Додатки 40
Вступ
В умовах ринкової економіки бухгалтерська ( фінансова) звітність господарюючих суб'єктів є основним засобом комунікації і найвжливішим елементом інформаційного забеспечення фінансового аналізу.
Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об'єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.
Крім того, звітність підприємства служить також джерелом інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.
Мета роботи - аналіз форм фінансової звітності і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм.
Звітність розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку та як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.
У даній роботі буде проведено аналіз фінансової звітності по даним промислового підприємства "Техштамп" , державної форми власності. Аналіз буде проведено, викоритовуючи дані основних річних форм звітності (баланс, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства).
В процесі виконання роботи виділяються для розгляду слідуючі питання: місце звітності в системі управління підприїмств, нормативно-правова база звітності, взаємозв'язок форм звітності, взаємозв'язок інтересів користувачів звітної інформації, основні відмінності між вітчизняною і зарубіжною звітністю, характеристика основної форми звітності - баланс, складання аналітичного балансу-нетто.
Розглядаються методи і способи аналізу: методика експрес-аналізу звітності, поглиблений аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової стійкості, ділової активності та результатів діяльності.
З допомогою методики поглибленого аналізу проводиться вивчене фінансово-господарської діяльності підприємства "Техштамп", дослідження його платоспроможності та фінансової стійкості, інших показників які можуть бути розраховані на основі звітної інформації.
РОЗДІЛ 1
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:
ПРИЗНАЧЕННЯ, СКЛАД ТА АНАЛІТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ
1.1. Місце звітності в системі управління підприємством
Всі підприємства будь-якої форми власності зобов'язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є кінцевим етапом облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність у встановлених формах містить систему достовірних відомостей про реалізацію продукції, робіт та послуг, про витрати на їх виробництво, про майновий і фінансовий стан підприємства, про результати його господарської діяльності.
Бухгалтерська звітність є найкращим джерелом інформації для прийняття управлінських рішень в області планування. За даними звітності керівник звітує перед трудовим колективом, засновником (власником), відповідними структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими організаціями.
Ведення обліку, звітності і аналізу є об'єктивною необхідністю виробничого процесу.
Система управлінського обліку поділяється на фінансовий та виробничий облік (облік витрат). Інформація накопичена, оброблена і систематизована виробничим обліком, призначена для внутрішнього використання в процесі планування, контролю та аналізу діяльності підприємства. Ця інформація є комерційною таємницею.
Фінансовий облік - частина облікової інформації, в якій включено відомості про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є баланс і звіт про фінансові результати. Ця інформація призначена не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього, по відношенню до підприємтсва, використання.
Звітність підприємства розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку і як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.
Фінансовий облік ведеться на основі розроблених спеціальних вимог та стандартів, на основі яких повинна бути складена фінансова звітність, а також форми і показники, які складаються, групуються і розраховуються на основі встановлених параметрів.
В останні роки все більше при складанні фінансової (бухгалтерської) звітності посилюється відповідність її до міжнародних стандартів.
Бухгалтерська звітність - важливий інструмент управління. Вона використовується для встановлення реальних активів підприємства, ступені їх ліквідності, оцінки платоспроможності та життєздатності підприємства, розробки в необхідних випадках власних заходів фінансового оздоровлення (санації) підприємства.
Складання звітності покладається на використання ряду нормативних документів:
Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi: Затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 року №250, з врахуванням змiн та доповнень, внесених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №509, вiд 24 вересня 1993 року №804, вiд 21 березня 1994 року №175 та вiд 26 квiтня 1995 року №307 i вiд 14 серпня 1996 року №951.
Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с.126-202.
Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96,№231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від

 
 

Цікаве

Загрузка...