WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня (Пошукова робота) - Реферат

Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня (Пошукова робота) - Реферат

версії.
Головну роль в побудові типових версій відіграє теоретична база, тоді, як для конкретних версій - фактична база. Типовій слідчій ситуації відповідають типові криміналістичні версії, що перевіряються при типових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів.
4. По обсягу фактів версії , що пояснюються , діляться на загальні і приватні, характеристику яких розглянуто на самому початку лекції.
При розслідуванні конкретного злочину криміналістичні версії утворюють систему.
Системність версій полягає в тому, що для розкриття злочину висувається не одна, а декілька загальних версій, усередині яких, у свою чергу,висувається система приватних версій, що охоплює всі елементи предмета доведення, причому жодна з приватних версій не повинна суперечити загальній версії.
5. По ступеню ймовірності - є малоймовірні версії і найбільш ймовірні.
Незалежно від ступеня ймовірності тієї або іншої версії їх необхідно перевіряти паралельно. Часом саме відпрацьовування малоймовірних версій і приводять до розкритті злочинів.
6. За часом побудови - є початкові І наступні, але ні перші, ні другі не є приорітетними. Нерідко в процесі розслідування доводиться звертатись до "старих", тобто до початкових версій.
7. Стосовно предмета доведення - ці версії підрозділяються на обвинувачувальні і виправдовувальні. Обвинувачувальна версія - лише одне з ймовірних пояснення здійсненого злочинного діяння, альтернативою якої є виправдовувальна версія, що припускає безвинність даної особи. Обидві ці версії вимагають рівнозначної об'єктивної перевірки.
При побудові версій широко використовуються прийоми логічного мислення - такі як аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія.
Аналіз - це дослідження окремих сторін, властивостей, складових частин предмета, факта явища.
Синтез - це дослідження виділених за допомогою аналізу ознак у їхній єдності і взаємному зв'язку. Приведемо конкретний приклад використання цих прийомів.
Оперативна група е складі слідчого, оперативного працівника, дільничного інспектора й експерта-криміналіста виїхала на місце пригоди в продовольчий магазин.
У результаті огляду з'ясувалося, що в торговий зал злочинці проникнули через стелю, попередньо її проломивши. Розмір пролому невеликий - доросла людина не могла б через нього проникнути в приміщення. Викрадені були цукерки, цигарки і банки з компотом. Проаналізувавши ситуацію (розміри пролому, характер викраденого), була висунута версія, що крадіжку зробила група підлітків, що і підтвердилося в кінці розгляду справи.
Індукція - це приблизний висновок від часткового до загального.
Дедукція - висновок від загального до часткового.
При використанні прийому індукції для побудови версій, спочатку встановлюються і досліджуються ознаки одиничних фактів, вивчається їхнє походження. Потім факти індуктивне узагальнюють. Приблизний висновок робиться від часткового до загального, від одиничних суджень щодо встановлених фактів до пояснення їхнього походження.
Аналогія - прийом логічного мислення який заключається на основі зіставлення фактів, їхніх окремих ознак. У результаті такого зіставлення робиться висновок - якщо ознаки подібні, то і факти подібні або пояснюються одною причиною. Наприклад, знаючи спосіб учинення крадіжки і те що саме таким способом робить крадіжки неодноразово засуджений Н., слідчий висуває версію: "крадіжку зробив, можливо, "Н.".
Перевірка версій перебуває у виявленні фактичних даних що підтверджують або спростовують версію. Необхідні дані утворюються процесуальним шляхом, тобто в результаті проведення слідчих дій. Версії перевіряються також, по можливості одночасно і паралельно, а не в порядку черговості. Деякі слідчі допускаючи відступи від даного правила, звичайно мотивують це тим, що та версія яка перевіряється в першу чергу є більш ймовірною, ніж Інші. Однак нерідко версія, що здається більш очевидною, не підтверджується, а після її перевірки можливості для перевірки інших версій виявляються втраченими.
Забезпечити цілеспрямовану перевірку усіх версій, повноту, об'єктивність і всебічність розслідування неможливо, якщо слідчий не буде планувати свою роботу.
2. ПОНЯТТЯ, МЕТА, ЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИПИ І ВИДИ ПЛАНУВАННЯ.
Розкриття і розслідування злочинів являє собою складний процес пізнання події минулого. Робота з кожною, навіть порівняно нескладною кримінальною справою вимагає проведення цілого ряду слідчих дій, пошукових заходів; усі вони повинні бути ретельно підготовлені і проведені у визначеній послідовності з дотриманням встановлених кримінально-процесуальним законом строків.
Оперативність і повнота збирання доказів багато в чому залежить від чіткої організації дій слідчого.
Ми знаємо, що на розгляді слідчого знаходиться не одна, а декілька кримінальних справ.
Тому одна з умов успішного розслідування злочинів є планування.
Планування розслідування визначається як розумовий процес який полягає у визначенні змісту і порядку роботи, щодо встановлення всіх обставин скоєного злочину і викриття винних у суворій відповідності вимогами закону і з найменшою витратою часу і сил.
Цілі планування полягають у визначенні шляху й утримуванні діяльності слідчого на всіх її стадіях, забезпеченні її цілеспрямованості, повноти, об'єктивності, всебічності і швидкості, економії часу, сил і засобів ефективного застосування засобів та прийомів роботи з доказами і при суворому дотриманні законності.
Цілі планування підпорядковані вимогам принципів попереднього розслідування.
Діяльність по плануванню розслідування містить у собі наступну роботу:
- вибір напрямку розслідування за допомогою висування слідчих версій;
- визначення завдань розслідування і їхньої конкретизації шляхом встановлення предмета і меж доведення, а також обставин, що супроводжують предмет доведення, з'ясування яких необхідне для встановлення істини;
- визначення кола слідчих і інших дій і заходів оперативно-розшукового й організаційно-технічного характеру, необхідних для вирішення поставлених завдань, перевірки висунутих версій;
- визначення тактики намічених слідчих дій;
- установлення строків і послідовності проведення намічених дій;
- визначення виконавців запланованих дій;
- оформлення наміченої програми у вигляді письмових

 
 

Цікаве

Загрузка...