WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня (Пошукова робота) - Реферат

Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня (Пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота на тему:
Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня
ПЛАН
1. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їхня побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
2. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.
3. Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційних матеріалах і по оперативно-розшуковим даним.
4. Техніка планування.
Самостійна робота
1. Техніка планування.
2. Планування та організація розслідування злочинів.
3. Планування на завертаючій стадії розслідування.
4. Особливості планування бригадним методом розслідування.
5. Скласти простий план розслідування кримінальної справи.
1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ВЕРСІЇ. ВИДИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВЕРСІЙ, ЇХНЯ ПОБУДОВА І ПЕРЕВІРКА В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ.
Криміналістична версія - це засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі обставини події, що має ознаки злочину, прийняте до перевірки слідчим, або іншою уповноваженою па це особою при вирішенні питання про порушення кримінальної справи і його розслідування.
З позиції логіки, версія - це різновид гіпотези, що представляє собою форму мислення, за допомогою якої здійснюється перехід від ймовірного знання до достовірного.
Робоча гіпотеза:
- використовується в карному судочинстві;
- пояснює факти які мають значення для розкриття, розслідування злочинів;
- повинна бути перевірена в обмежений строк, встановлений законом;
- перевіряється компетентними посадовими особами, встановленими законом методами і засобами при можливій протидії розслідуванню;
Криміналістична версія повинна бути:
- реально можливою, що принципово перевіряється;
- обгрунтованою встановленими фактами;
- відносно простою, що має чітку, однозначну формулу;
- застосовною до більш широкого кола явищ, які встановлюються в ході розслідування.
Розрізняють наступні види версій:
- загальні і приватні версії;
- версії щодо суб'єкта висування;
- версії щодо ступеня визначеності висунутих припущень;
- по обсягу фактів, що пояснюються;
- по ступеню ймовірності;
- за часом побудови;
- стосовно предмету доказування.
Отже, розглянемо кожну з версій окремо і проведемо їхню класифікацію.
1.Загальна версія - це приблизне пояснення події, що має ознаки злочину, в цілому (наприклад відбулося: вбивство, самогубство, нещасний випадок).
Приватна версія - це приблизне пояснення окремих сторін, елементів цієї події (наприклад: мотив, спосіб учинення, час, місце, особистість злочинця і т.д.)-
2. Версій щодо суб'єкта висування, що ділиться на слідчі версії, оперативно-пошукові, експертні і судові.
Слідчі версії висуває і перевіряє слідчий з метою з'ясування суті події і всіх її обставин, тобто вони можуть бути, як загальними так і приватними.
Різні припущення можуть висловлюватися підозрюваними, обвинувачуваними, підсудними, адвокатами, потерпілими, цивільними позивачами, відповідачами і їхніми представниками.
Однак ці припущення значення набувають версій лише тоді, коли приймаються в такій якості названими суб'єктами.
Незважаючи на єдність логічної природи й основних функцій, вищезгадані чотири різновиди версій, мають визначену специфіку, що розрізняється, насамперед, по утримуванню фактичних баз.
Оперативно-розшукові версії висуває оперативний працівник, що проводить, за дорученням слідчого, перевірку по тим або іншим обставинам у справі. Ці версії перевіряються непроцесуальним шляхом, і тому отримана з їхньою допомогою орієнтуюча інформація , далеко не завжди трансформується в доказувальну. Оперативно-розшукові версії можуть бути тільки приватними.
Експертна версія - це припущення експерта прийняте ним для перевірки при виробництві експертного дослідження.
Необхідно відзначити, що ці версії висунуті для вирішення неюридичних питань, незважаючи на їхню виняткову значимість, часто відіграють, в основному, проміжну (допоміжну) роль в ході процесуального встановлення елементів предмету доведення. Така версія може бути тільки приватною.
Судові версії - це припущення суду прийняті ним до перевірки при розгляді справи. Суд одержує кримінальну справу в якій сформульована тільки одна версія, так звана "версія обвинувачення". Суд зобов'язаний ретельно перевірити цю версію. Вона змінюється лише у випадках спростування або сумнівності висновків обвинувального заключення.
Основні функції версій: пояснювальна, встановлювана, перевірочна найбільше властиві слідчим версіям.
Потрібно також зауважити, що оперативно-пошукова версія може трансформуватися в слідчу версію і бути прийнята до перевірки оперативним працівником; ймовірний висновок експерта, що представляє собою різновид експертної версії, може бути використано слідчим як орієнтуюча інформація і перевіряється ним при внроошіцгізь слідчих дій; суд, висуваючи судові версії, вправі зобов'язати слідчого проводити їхню перевірку.
3. Версії по ступеню визначеності висунутих припущень:
Ці криміналістичні версії підрозділяються на типічні (типові; і конкретні (специфічні).
Тнпічні версії висуваються не тільки на основі наявної інформації, коли такої інформації ще занадто мало і вона суперечлива і не цілком достовірна, але і на основі досвіду слідчого, криміналістичних рекомендацій, загальної слідчої практики, простого життєвого досвіду і т,д. Ця версія має дуже велике практичне значення, оскільки допомагає організувати роботу з справою в найперший, найбільш відповідальний момент розслідування.
Усе сказане вище відноситься і до конкретних (специфічних) версій, що висуваються на основі вивчення матеріалів розслідуваної справи, або матеріалів перевірки до порушення кримінальної справи.
У процесі такої перевірки слідчим або працівником дізнання висуваються конкретні версії, які проробляються, перевіряються і тільки при наявності складу злочину вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Не виключено, що в ході подальшої, більш ретельної перевірки, встановлюються і помилкові варіанти, що відкидаються, а типова версія , що підтверджує, деталізується та конкретизується і на її базі будуються конкретні (специфічні)

 
 

Цікаве

Загрузка...