WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз використання виробничих запасів (Курсова) - Реферат

Аналіз використання виробничих запасів (Курсова) - Реферат

внутрішніх джерел її покриття.
У процесі аналізу перевіримо забезпеченість потреби в завезенні матеріальних ресурсів договорами на їх постачання і фактичне виконання.
Необхідною умовою виконання плану виробництва на базовому підприємстві по виробництву продукції (товарів, робіт, послуг), зниженню її собівартості, зростанню прибутку і рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами необхідного асортименту і якості.
Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволена екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів) або інтенсивним (більш економним використанням запасів у процесі виробництва продукції.
Основні задачі аналізу матеріальних запасів на промисловому підприємстві полягають у забезпеченні щоденного дослідження їх надходження, збереження на всіх етапах руху, аналіз та планування норм необхідних запасів, використання матеріальних запасів у виробництві на базі технічно - обґрунтованих норм їх використання. За допомогою аналізу використання матеріальних ресурсів можливим стає своєчасне виявлення матеріальних запасів та їх залишків, які, у подальшому, підлягають реалізації у відповідності з діючим порядком, що і розроблено на підприємствах.
Правильна і раціональна організація матеріальних запасів забезпечується чіткою системою і суворим порядком оформлення операцій, щодо їх руху.
Аби вірно проводити аналіз матеріальних цінностей необхідно вивчити їх структуру, яка передбачає групування їх за економічним призначенням, виходячи з функціональної і технологічної ролі та значення у виробничому процесі і технологічними властивостями, на сировину і матеріали, паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, ін.
Проаналізуємо наявність на підприємстві виробничих запасів, за 9 місяців 2002 та 2003 років. Для аналізу використовуємо дані відомості обліку витрачених матеріальних ресурсів, яку ведуть економісти планового відділу. Ці дані представлені в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Аналіз наявності виробничих запасів на ТОВ "Рембудсервіс"
за 9 місяців 2002- 2003 р.р.
Показники 9 місяців Відхилення, +;-
2002р 2003р
Матеріали, тис. грн.
Запасні частини, тис.грн.
МШП, тис.грн.
Разом 25441
1090
6870
33401 23873
6064
5264
35204 -1568
+4974
-1606
+1803
Проаналізувавши дані таблиці 2.1 можна зробити висновок, що за 9 місяців 2003 року сума матеріальних запасів, які були використанні для виробництва продукції збільшилась 1803 тис.грн., з одного боку позитивно, але з іншого, якщо проаналізувати структуру виробничих запасів підприємства на досить добре. Зокрема за 9 місяців 2003 р. в порівнянні з аналогічним періодом зменшилося використання матеріалів на 1568 тис.грн., а запасні частина збільшилися на 4974 тис.грн., це може свідчити про те, що підприємство виконувало гарантійний ремонт власних виробів, що були реалізовані раніше, також відбулося зменшення МШП на 1606 тис.грн.
Надходження матеріалів, запасних частин, палива та малоцінних та швидкозношуваних предметів аналізуються за допомогою таких первинних документів, як акт закупки товарно-матеріальних цінностей, накладна на внутрішнє переміщення матеріалів (дод. К), накладна (дод. Л).
Тепер на основі даних таблиці 2.2 розглянемо та проаналізуємо структуру матеріальних запасів.
Таблиця 2.2
Аналіз структури матеріальних запасів ТОВ "Рембудсервіс"
за 9 місяців 2002 - 2003 р.р.
Вид матеріальних запасів 9 місяців 2002 р. 9 місяців 2003 р. Абсолютне відхилення +,-
Сума,
тис.грн. Питома вага ,% Сума,
тис.грн. Питома вага, %
Матеріали
Запасні частини
МШП
Разом 25441
1090
6870
33401 76,17
3,26
20,57
100 23873
6064
5264
35204 67,82
17,23
14,95
100 -1568
+4974
-1606
+1803
Проаналізувавши дані таблиці 2.2 можна зробити висновки, що сума використаних матеріалів протягом 9 місяців 2003 року зменшилась на 1568 тис.грн. також зменшилась їх і питома вага на 8.36%, питома вага запасних частин зросла на 13.97% і частка МШП зменшилась на 5.62%. Це свідчить про не досить ефективну роботу підприємства в аналізуємому періоді.
Оскільки основною діяльністю ТОВ "Рембудсервіс" є виготовлення та реалізація продукції, то питома вага матеріалів у витратах на виготовлення продукції досить велика.
Отже, з цього видно, що ТОВ "Рембудсервіс" має не досить широку номенклатуру виробничих запасів з таблиці 2.2., видно, найбільшу частку матеріальних запасів складають матеріали, а найменшу - малоцінні та швидкозношуючі предмети. Це свідчить про те, що матеріали у виробничому процесі підприємства відіграють більшу роли, ніж МШП, паливо та запасні частини.
Проаналізувавши їх структуру за функціональним призначенням можна зробити висновки, що підприємство стало більш економно використовувати матеріальні запаси.
Для більш точних і об'єктивних висновків буде приведено аналіз використання та інвентаризації матеріальних цінностей і результати якого будуть викладені у наступних параграфах.
3. Аналіз надходження виробничих запасів
Необхідною умовою виконання плану випуску продукції є своєчасне і повне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.
Обов'язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами. Саме тому, так важливо провести своєчасний та достовірний аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, зокрема тарою, запасними частинами і малоцінними швидкозношувальними предметами.
Початковою і кінцевою точкою матеріального потоку є склад підприємства. На підприємство матеріальні цінності надходять від постачальників. Для безперервного надходження матеріальних цінностей необхідно вірно організувати матеріально-технічне постачання. Рівень організації матеріально-технічного постачання визначається якістю розрахунку планової необхідності підприємства в матеріальних ресурсах, ступінню обґрунтування планів матеріально-технічного постачання; своєчасністю представлення відповідними службами підприємств планових заявок на матеріали та заключення прямих угод з постачальниками, конкретністю угод; ступінню забезпеченості
підприємств матеріальними ресурсами; наявністю понад нормованих запасів або недопоставок окремих видів матеріальних ресурсів.
Питаннями забезпечення матеріальними ресурсами на підприємстві займається спеціальний підрозділ - відділ матеріально-технічного постачання, складські і транспортні служби. При цьому значну увагу приділяють аналізу забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами плановий і технічний відділи, головні адміністратори підприємства.
В процесі аналізунеобхідно, насамперед, дати оцінку того, наскільки підприємство було в цілому забезпечене необхідними основними і допоміжними матеріальними ресурсами.
Для проведення аналізу забезпеченості підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...