WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Управління затратами підприемств - Реферат

Управління затратами підприемств - Реферат


Реферат на тему:
"Управління затратами підприемств"
План
1. Економічний зміст затрат виробництва. Поняття і види собівартості продукції.
2. Показники собівартості продукції.
3. Групування затрат, що формують собівартість продукції, послуг.
4. Класифікація затрат за економічними елементами та статтями калькуляції.
5. Особливості обліку затрат на підприємстві.
6. Джерела і шляхи зниження собівартості продукції.
7. Методика зниження собівартості продукції за чинниками.
1. Економічний зміст затрат виробництва.
Поняття і види собівартості продукції.
Затрати - це грошовий вираз затрат виробничих чинників, необхідних для здійснення підприємством своєї виробничої та комерційної діяльності.
Собівартість продукції - це грошовий вираз затрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Собівартість - це показник затрат підприємства. Він відображає всі матеріальні затрати, затрати на оплату праці, інші поточні затрати на виробництво і реалізацію продукції.
ВИДИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
1. В залежності від часу формування затрат розрізняють:
· Планову собівартість ( визначають перед початком планового періоду на основі прогресивних норм затрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану);
· Фактичну собівартість (відображає фактичні затрати на виробництвоцтво і реалізацію продукції за даними бухгалтерського обліку);
· Нормативну собівартість(затрати на виробництво і реалізацію продукції розраховують на основі поточних норм затрат ресурсів);
· Кошторисну собівартість (характеризує затрати або замовлення, на виріб які виконуються в разовому порядку).
2. В залежності від місця формування затрат розрізняють:
· Цехову (сума затрат на виробництво продукції в межах цеху);
· Виробничу (грошові затрати на виробництво продукції в межах всього підприємства);
· Повну (сукупність виробничої собівартості і позавиробничих затрат)
3. За тривалістю розрахункового періоду розрізняють собівартість:
· місячну;
· квартальну;
· річну.
4. За складом продукції собівартість буває:
· собівартість товарної; валової; реалізованої продукції; незавершеного виробництва.
5. У промисловості розрізняють:
Індивідуальну собівартість (характеризує затрати окремого підприємства на виробництво і реалізацію продукції);
Галузеву собівартість ( Ссг) - показує середні у галузі затрати на виробництво і реалізацію продукції.
грн.
Сі - собівартість певного виду продукції на і-тому підприємстві;
Ni - кількість виготовленої продукції певного виду на і-му підприємстві;
n - кількість підприємств у галузі, що виготовляють даний вид продукції.
2.Показники собівартості продукції
1. Затрати на одну гривню товарної продукції (В1 грн. тп.)
, грн
Стп - собівартість всієї товарної продукції підприємства, грн;
Qт - обсяг товарної продукції підприємства, грн.
2. Собівартість окремих видів продукції (послуг).
3.Зниження собівартості порівняльної товарної продукції (використовується на підприємствах зі сталим асортиментом продукції
3. Групування затрат, що формують собівартість продукції.
I. Зв'язок з обсягом виробництва.
Постійні (їх загальна сума не залежить від кількості виготовленої продукції в певних межах; до них належать затрати на утримання і експлуатацію будівель і споруд, управління):
- залишкові;
- стартові.
В складі постійних розрізняють умовно-постійні затрати, які неістотно змінюються при зміні обсягу виробництва.
Зміні (загальна сума затрат за певний час залежить від обсягу виробленої продукції):
- пропорційні - змінюються прямопропорційно до зміни обсягу виробництва (сировинна, матеріали, комплектуючі, відрядна зарплата);
- непропорційні - поділяються на прогресуючі та регресуючі.
II. За економічними елементами затрати формуються відповідно до їх економічного змісту. На їх основі складається кошторис затрат на виробництво.
Елементи затрат включають:
- матеріальні затрати;
- оплата праці;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизація основних фондів;
- інші грошові затрати.
За статтями затрат визначають собівартість одниці продукції, тобто калькуляцію. Статті калькуляції - це затрати, які відрізняються між собою функціональною роллю у виробничому процесі і місцем виникнення.
Прелік статей калькуляції.
1. Сировина і матеріали.
2. Поворотні відходи (відраховуються від вартості сировини і матеріалів).
3. Паливо і енергія на технологічні цілі.
4. Основна зарплата виробничих роітників.
5. Додаткова зарплата виробничих робітників (визначається у відсотках до основної зарплати).
6. Відрахування на соціальні потреби (визначаються у відсотках від суми основної і додаткової зарплати).
7. Цехові затрати (визначаються у відсотках до основної зарплати).
Цехова собівартість.(дорівнює сумі статей калькуцляції).
8. Адміністративні затрати (визначаються у відсотках до основної зарплати).
9. Інші виробничі затрати.
Загальновиробнича собівартість. (дорівнює сумі цехової собівартості і 9 і 10 статей).
10. Підготовка і освоєння виробництва. (визначається у відсотках до оновної зарплати).
11. Позавиробничі затрати. (визначаються у відсотках від загально виробничої собівартості).
Повна собівартість (дорівнює сумі загальновиробничої собівартості і 10 і 11 статей).
Відміність статей калькуляції від аналогічних елементів затрат полягає в тому що в першому випадку враховуються тільки затрати на данний виріб, а в другому, всі затрати підприємства незалежно від того, де і на які потреби вони були здійсненні.
4. Класифікація затрат підприємства за окремими ознаками.
Елементні затрати є структурно однорідними і первинними, мають єдиний економічний зміст. До них належать матеріальні затрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційні затрати, ін.
Комплексні затрати є різнорідними за складом, охоплюють кілька

 
 

Цікаве

Загрузка...