WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

Основи управління персоналом підприємства (Курсова) - Реферат

% к-ть осіб питома вага % к-ть осіб питома вага % 2002 від 2003 2003
від
2002
Праціники всього , осіб 580 100 577 100 580 100 - -
- робітники :
" основні
" допоміжні 464
453
11 80.0
78.1
1.9 466
454
12 80.8
78.7
2.1 470
458
12 81.0
78.9
2.1 + 0.8
+ 0.6
+ 0.2 + 0.2
+ 0.2
-
- службовці 64 11.0 62 10.7 62 10.7 - 0.3 -
- керівники 6 1.0 6 1.0 6 1.0 - -
- спеціалісти 46 8.0 43 7.5 42 7.3 - 0.5 - 0.2
1.Розраховуємо питому вагу, частку категорій персоналу у загальній чисельності працюючих - для цього чисельність кожної категорії співвідносимо до загальної чисельності та виражаємо у відсотках. Результати розрахунків заносимо в таблицю 4.
2.Розраховуємо зміни фактичної звітної питомої ваги у порівнянні з минулорічними показниками за допомогою абсолютних відхилень . Результати обчислень заносимо в таблицю 4
3.Висновки
Аналізуючи структуру персоналу можна зробити висновки, що суттєвих змін у структурі не відбулося. Збільшення питомої ваги робітників за 2003 рік в порівнянні з 2002 роком та з 2003 роком свідчать про деяке підвищення виробничого потенціалу підприємства. Такий показник свідчить про підвищенняпродуктивності праці у розрахунку на одного робітника.
Питома вага спеціалістів та службовців знизилась у 2002 році порівняно з2001 на 0.8% та в порівнянні 2003 року з 2002 роком на 0.2%.
Підвищення питомої ваги основних робітників у загальній чисельності працівників позитивно характеризує роботу підприємства, оскільки супроводжується зростанням продуктивності праці.
Аналіз динаміки чисельності та руху робочої сили
Найвідповідальнішим етапом аналізу забезпеченості підприємства робочою силою є вивчення її руху.
Склад працівників постійно змінюється зі скороченням штатів, звільненням з власного бажання, виходом працівників на пенсію, пересуванням їх на посадах у межах структурних підрозділів та прийманням нових робітників замість вибулих або у зв'язку з розширенням виробництва. Надто велика плинність робочої сили спричиняє додаткові витрати на підготовку та перепідготовку нових робітників, знижує на певний час продуктивність праці не тільки нових працівників, які освоюють нові умови праці, а й тих,
Що звільняються і потребують певного часу для пошуків нової роботи.
Оборот робочої сили поділяють на необхідний - який відбувається з об'єктивних причин, котрі не залежать від адміністрації підприємства, та надмірний - який включає звільнення працівників за порушення трудової дисципліни, прогули, через недостатньо високу кваліфікацію, у зв'язку з рішенням судових органів.
Крім того, може бути недостатній оборот робочої сили, коли з будь-яких причин уповільнюється необхідне оновлення кадрів підприємства. Про це свідчить зростання кількості працівників пенсійного віку.
Для аналізу динаміки чисельності т а руху робочої сили необхідно:
- проаналізувати динаміку та рух кадрів використовуючи такі показники : коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт обороту з прийняття, коефіцієнт обороту з вибуття, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт динаміки чисельного складу, коефіцієнт постійності;
- за результатами аналізу роблять відповідні висновки;
Таблиця 5
Аналіз руху робочої сили на ЗАТ "Коломиська швейна фабрика" за 2002-2003 роки
Показники 2002 рік 2003 рік Відхилення
+ - %
1. Середньооблікова чисельність осіб 577 580 + 3 100.5
2. Прийнято на роботу протягом року 10 12 + 2 120.0
3. Вибуло працівників: 15 14 - 1 93.3
- по поважних причинах 1 - -1 -
- за власним бажанням 13 10 - 3 76.0
- за порушення трудової дисципліни 1 4 + 3 400
4. Коефіцієнт обороту:
- з приймання % 1.7 2.0 + 0.3 117.6
- з вибуття % 2.6 2.4 - 0.2 92.3
5. Коефіцієнт плинності кадрів % 2.4 2.4 - 100
6. Коефіцієнт загального обороту % 4.3 4.5 + 0.2 104.6
7. Коефіцієнт динаміки чисельного складу % 0.8 0.3 - 0.5 37.5
8. Коефіцієнт постійності % 97.4 97.6 + 0.2 100.2
1.Розраховуємо коефіцієнт обороту з прийому Кп - це відношення кількості прийнятих працівників Чп до середьоспискової чисельності Чсо
Кп =(Чп : Чсо)х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
2.Розраховуємо коефіцієнт обороту із звільнення Кз - це відношення кількості звільнених працівників Чз до середьоспискової чисельності Чсо
Кз = (Чз : Чсо)х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
3.Розраховуємо коефіцієнт плинності кадрів Кпл (ротація персоналу) - це відношення працівників звільнених за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни Чзбп до середньоспискової чисельності працюючих Чсо
Кпл = (Чзбп : Чсо) х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
4.Розраховуємо коефіцієнт загального обороту Кзо - це відношення кількості прийнятих та звільнених працівників Чпз до середьоспискової чисельності Чсо
Кзо =(Чп + Чз) : Чсо х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
5.Розраховуємо коефіцієнт динаміки чисельного складу Кд - це коливання середньоспискового складу працівників (приймання - звільнення)Чпз до середьоспискової чисельності Чсо
Кд =(Чп - Чз) : Чсо х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
6.Розраховуємо коефіцієнт постійності Кпос - це відношення кількості працівників, які працювали весь рік Чпп до сереньоспискової чисельності Чсо
Кпос = (Чпп : Чсо) х 100
Дані розрахунків заносимо в таблицю 5.
7.Висновки.
Виходячи з розрахунків коефіцієнт обороту з прийняття зріс у 2003 році порівняно з 2002 роком на 0.3 пункта або на 117.6%.
Коефіцієнт обороту з вибуття знизився у 2003 році порівняно з 2002 роком на 0.2 пункта або зниження становить 92.3%
Плинність кадрів у 2003 році залишилась на рівні 2002 року та становить 2.4%. Аналізуючи плинність кадрів , слід відмітити, що вона знижує продуктивність праці на підприємстві. Згідно розрахунків по даному підприємству плинність кадрів не змінилася, отже зниження продуктивності праці не відбувається . Характеризуючи показники руху робочої сили на підприємстві, слід відмітити, що показники використання трудового потенціалу не дають вичерпної характеристики його використання та їх не можна вважати факторами, котрі безпосередньо впливають на обсяг випуску продукції. Обсяг випуску залежить не тільки від чисельності працівників, але і від кількості затраченої на виробництво праці.
Аналіз використання робочого часу на підприємстві.
Слід пам'ятати, що одним з основних факторів, який впливає на виробіток та продуктивність праці є використання робочого часу. Для аналізу використання робочого часу на підприємстві необхідно:
- проаналізувати втрати робочого часу- непродуктивного використання

 
 

Цікаве

Загрузка...